ÅRSMØTE 2016, PROTOKOLL

Protokoll fra årsmøte 9. februar 2016

Tilstede totalt 50 medlemmer.

Alle fra styret var til stede.

1. Åpning

Styrets leder Else Anna Holthe Møll ønsket velkommen.

Det var ingen bemerkninger til innkalling og dagsorden.

Turid Wulfsberg ble valgt til dirigent for møtet og Lillian Fjellvær

til referent.

Det ble ytret ønske om at regnskapet ble sendt ut i forbindelse

med innkallingen til årsmøtet.

2. Styrets årsberetning.

Else Anna Holthe Møll leste opp beretningen.

Beretningen ble tatt til etterretning.

3. Regnskapsrapport.

Regnskapet ble gjennomgått av Inger Vatne.

Regnskapet ble godkjent.

Det ble uttrykt ønske om å bruke mer penger ved f. eks å subsidiere

reisene mer.

4. Revisors beretning.

Revisjonen er foretatt av Astrid Stake som leste opp revisjons-

beredningen. Møtet tok den til etterretning.

5. Fastsettelse av årskontingenten for 2016.

Kontingenten ble stående som før på 200 kr. pr medlem.

6. Valg av styre.

Valgkomiteens forslag ble lagt fram av Thomas Schiøtt.

Forslaget ble vedtatt og resultatet ble:

Leder: Janne Schønheyder. 1 år NY

Styremedlemmer:

Truls Hansen 2 år Ikke på valg

Inger Vatne 2 år Ikke på valg

Håkon Børde 2 år Ikke på valg

Arne Raanaas 2 år NY

Varamedlemmer:

Egil Johan Damm 1 år NY

Mette Steenstrup 1 år NY

7. Andre valg.

Revisor: Astrid Stake 1 år Gjenvalg

Vararevisor: Kåre Fagerli 1 år Gjenvalg

Valgkomite:

Jan Erik Hansen

Liv Wille-Nielsen

Thomas Schiøtt

Turid Wulfsberg (vara)

8. Innkomne forslag.

Carita Rossevik hadde fremmet et forslag om at noen av veterantreffene

burde bli arrangert på en annen dag enn tirsdag. Styret støttet ikke forslaget.

Det ble en kort ordveksling om dette forslaget og det ble vedtatt oversendt

det nye styret.

9. Kaffe, te og rundstykker med anledning til å kjøpe vin.

De tre som ikke tok gjenvalg og spesielt leder gjennom ni år

ble takket for sin innsats

Lillian Fjellvær (referent)

Dette innlegget ble publisert i Årsmøte. Bokmerk permalenken.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *