Svingninger

fig1_2007annual.jpg

Denne figuren viser det årlige temperaturavviket fra referanseperioden 1951-1980 (NASA)

Klimatiske svingninger er viktig, men de klarer ikke å drukne den globale oppvarmingen.


Jeg leste nylig en interessant artikkel i Nature. Den har tittelen GLOBAL WARMING: Mother Nature Cools the Greenhouse, but Hotter Times Still Lie Ahead.

Poenget er at man forenklet sett kan si at det er to forhold som bestemmer temperaturutviklingen: økt drivhuseffekt og naturlige svingninger.

De naturlige svingningene opplever vi daglig. Normaltemperaturen for Bergen i mai er 10 grader, men dette betyr ikke at det er 10 grader hver dag i mai. Her er fasiten hittil i år (avrundet): 13, 11, 10, 11, 13, 13, 12, 14, 14, 15, 13, 13, 12, 12, 10, 9, 9, 8, 8, 8. Vi ser at det har vært en god del varmere enn normalt, men vi finner også verdier under normalen nå i det siste.

Slik er det også globalt sett. Det er varmere enn det var for 100 år siden, men noen år er mindre ekstreme enn andre.

I 1997 var det en kraftig El Niño i Stillehavet. Dette førte til at store mengder varmeenergi ble overført fra havet til atmosfæren, slik at 1998 foreløpig er det nest varmeste året som er målt (siden 1880).

El Niño er et fenomen som må klassifiseres som naturlig, så dette var altså et utslag av naturlige svingninger. 1999 var også varmt, men ikke like varmt som 1998. I bakgrunnen lurer den økende drivhuseffekten, med det resultat at 2005 endelig tok førsteplassen. Dette skjedde uten påvirkning fra El Niño.

2007 var like varm som 1998, og totalt har de åtte varmeste årene alle kommet etter 1998. Trenden er altså klar, men vi må også ta hensyn til de naturlige svingingene.

Et lite apropos som berører hverdagen for oss på Vestlandet. Den nedbørsøkningen vi har vært vitne til siden 70-tallet er et resultat av en kombinasjon av naturlige svinginger og økt drivhuseffekt.

Global oppvarming er riktignok forventet å føre til en real økning av nedbøren på Vestlandet, men ikke så raskt som det faktisk har skjedd.

Vi kan altså forvente at det på sikt stabiliserer seg på et høyt nivå, men vi kan samtidig håpe på en lang periode med tørrere vær enn vi har sett de siste årene. Tre meter i året i Bergen er for mye!

(Dette innlegget ble opprinnelig publisert som et svar på BTs klimapanel)

Dette innlegget ble publisert i Eriks innlegg. Bokmerk permalenken.

80 kommentarer til Svingninger

 1. Ole K. Bernes sier:

  Mulig det, men NASA sine målinger er langt ifra ukontroversielle. Se for eksempel http://www.theregister.co.uk/2008/05/02/a_tale_of_two_thermometers/

  Skeptisk..

 2. Billy Gold sier:

  Heia Ole!

  Tipper at disse Bjerknesfolka har hatt et termometer på Flesland i alle år og målt tempen klokken 14:00. Før rullebanen og all asfalten ble anlagt var tempen lavere på dagtid enn etter at flyplassen ble ferdig.
  Flere seriøse eksperter har også trukket seg fra Klimapanelet pga. for mye politikk og for lite vitenskap

  Også skeptisk..

 3. Christer D sier:

  Propaganda!

  Det snakkes om global oppvarming hver gang det er litt varmere en ellers, men ingen snakker om mai som ikke har væt så kald på gud vet hvor mange år…

  Ja, temp på jorda øker, men det er som en naturlig del av is smeltingen, jo større vannspeilet blir jo fortere smelter isen, det lille vi forårsaker påvirker ikke dette.

  Tenk deg et glass med isbiter, i starten vil det smelte lite og sakte, men på slutten forsvinner den siste isen veldig raskt, helt naturlig og elementært.

  Dessuten, havet er jordas største co2 kilde, ALT som har med liv å gjøre på jorden slipper ut co2, ogsp vi mennesker, slutt å bruk disse fakta som en unnskyldning for å drive inn masse ekstra skatter og avgifter.
  Ja, klimadebatten har blitt big business rundt i verden, tenk om bløffen ble avslørt, da ville det gå mange milliarder i inntekter rett i bekken…

  Ikke rart oppvilgerene kjemper med nebb og klør 😉

 4. Tom Kin sier:

  Jeg skal ikke direkte bestride global oppvarming, men jeg er høyst usikker på hva den skyldes, personlig har jeg ikke sett bevis på at dette er ett utelukkende menneskeskapt problem.

  1) Artikkelen Ole K viser til tar opp ett viktig moment, nemlig måleusikkerhet. Skal man ha sikre målinger, må man måle på samme sted over en veldig lang periode, problemet er nok at man i praksis aldri har fått til dette. Vi vet at byer med asfalt, aircondition, biltrafikk etcetc sannsynligvis er dårlige målepunkt og som Billy Gold sier her, sannsynligvis er heller ikke flystriper det mest ideele. Jeg er heller ikke sikker på at 1880 er ett godt utgangspunkt og eller langt nok tilbake. Jeg mener å ha lest i historien at slutten av 1800 tallet faktisk var spesielt kald, en liten istid mener jeg å ha sett det beskrevet som.

  2) Det som slår meg litt her er at man begynner på ett lavt punkt i 1880, det er relativt stabilt til ca 1920 som igjen stagnerer i 1940 og temperaturen blir igjen stabil til ca 1980 da den begynner å stige igjen. Jeg tror ett godt utgangspunkt er å finne en god forklaring på denne trenden, dersom vi stoler på målingene. Hvorfor stiger ikke tempen i krigsårene? Hvorfor stiger ikke temperaturen i etterkrigsårene, det er rimelig å anta at man spyttet ut betydelig mer CO2 i atmosfæren her enn i 1920 årene… Europa og USA ble mer eller mindre bygget i denne perioden til det vi kjenner i dag.

  Jeg har sett filmen til Al Gore og er ikke imponert, han tar opp mange gode poeng, men roter det til, det er vanskelig å tro på noen med så «klare» svar på absolutt alt, særlig i en sak som dette som det er så enkelt å finne spørsmål rundt.

  Min personlige holdning til global oppvarm er at jeg ikke er overbevist av de grønne, de driver ikke med vitenskap, men politikk og propaganda. Dog er holdningen min at ettersom vi lever i en verden med mange mennesker er det riktig og rettferdig at vi prøver å senke vårt forbruk, særlig mht energi. Det skader ikke miljøet om vi bruker mindre og ettersom det neppe er nok ressurser til at 6 mrd mennesker lever på samme nivå, så må nok vi på ett eller annet tidspunkt kutte uansett. Nå skal det tas med at vi som bor i den kaldere delen av verden uansett vil ha ett høyete energiforbruk, til oppvarming. Jeg vet at den varmenere delen av kloben bruker energi på AC, men dette er i mine øyne luksus og ikke nødvendighet.

 5. Todd Peterson sier:

  Mer mas om global oppvarming.

  Jorda er kaldere nå enn den har vært under mange andre tidsperioder planeten har vært igjennom.

  Dessuten er maset om menneskets CO2-bidrag i beste pall syltynn: Korrelasjon er ikke kausalitet, noe verden ser ut til å ha glemt

 6. erik kolstad sier:

  Det er interessant at alle de fem som har lagt inn kommentarer her i større eller mindre grad er såkalte «klimaskeptikere». For meg er det veldig pussig at noen så enkelt kan avfeie det svært omfattende bevismaterialet som ligger til grunn for rapportene fra FNs klimapanel. Disse er åpent tilgjengelig på internett og behandler alle punktene som er omtalt i kommentarene over. Bjerknessenteret har i samarbeid med CICERO og met.no også nylig publisert en artikkel som tar for seg «myter om klima». Jeg har tenkt å ta opp flere av disse punktene nå fremover. Håper dere følger med videre.

 7. Lars W Aanes sier:

  Alltid utrolig fasinerende med de som sitter med fasiten, tenk på alt vi ikke vet noe om.
  Hvorfor snakker ingen om at noen av de største miljøforandringen på kloden er skapt av vulkaner.
  Bare et fordømt mas om menneske skapte endringer, ja det er godt mulig at vi er med å bidrar, men får meg ikke til å tro at det er hovedgrunn.
  Men forskere skal ha penger, politikerne skal ha penger å da må vi jo finne på noe for å skremme livet av folk.
  Hva hjelper det å betale avgifter for å redde miljøet?
  Staten klarer jo ikke å forvalte disse pengene til formålet som med alt annet de krever inn avgifter på.
  Tror at miljødebatten får et troverdighetsproblem etter hvert hvis ikke diskusjonen blir mer renhårig ved at alle ellementer tas med i diskusjonen.
  For de som husker et par år tilbake var det hull i oconlaget som var det store, men det ble hvist raskt tett igjen.
  Hva feiler det alle disse menneskene som biter på alt som blir presentert unten at det blir stilt et eneste kritisk spørsmål? Ikke minst naive politikere som ikke en gang har evnen til å stille spørsmålstegn.
  Desverre er det nok naivitet som blir vår bane og ikke den globale oppvarmingen.

 8. Jon-Anders Grannes sier:

  Tidsperioden(1880-2007) som benyttes gjør at man begynner en måleperiode på et minimum.
  http://www.worldclimatereport.com/wp-images/loehle_fig2.JPG

  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2008/02/11/a-2000-year-global-temperature-record/

  Bruker man en lengre måleperiode så finner vi at klima svinger men at den virkelige langsiktige trenden er på vei ned.

  Feks Norge som var stort sett isbrefritt i perioden 8.000 år til ca 5.300 år og som siden har fått reetablert isbreer og nådde sitt isbremaksima for en ca 250 år siden under den lille istidens herjinger med Nigardsbreen som skuflet bort 9 Middelaldergårder

  Syd-Norge er i dag i urbankorrigert datasett ikke signifikant temperatur»anderledes» enn på 1930-tallet.

  Kikk på denne der de har rekonstruert overflate temperaturen i Nord-Atlanteren siden 1850
  “Ocean surface warming: The North Atlantic remains within the envelope of previous recorded conditions”
  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2008/05/22/a-sea-surface-story/

  Og denne:
  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2008/05/09/lessons-of-the-quaternary/

  Kikk også på denne og et eksempel på hva klimafatalisten Hansen i NASA holder på med!
  http://www.climateaudit.org/?p=3094

  Hvorfor bruker dere bare klimafatalisten Hansen’s datasett når det finnes flere andre datasett som ikke validerer Hansen?

 9. Jon-Anders Grannes sier:

  «erik kolstad ytret:
  Det er interessant at alle de fem som har lagt inn kommentarer her i større eller mindre grad er såkalte “klimaskeptikere”. For meg er det veldig pussig at noen så enkelt kan avfeie det svært omfattende bevismaterialet som ligger til grunn for rapportene fra FNs klimapanel. Disse er åpent tilgjengelig på internett og behandler alle punktene som er omtalt i kommentarene over. Bjerknessenteret har i samarbeid med CICERO og met.no også nylig publisert en artikkel som tar for seg “myter om klima”. Jeg har tenkt å ta opp flere av disse punktene nå fremover. Håper dere følger med videre.»

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  IPCC er opprettet og underlagt UNEP(Verdens miljøvernere)

  De har siden de ble opprettet i FN systemet og murens fall og radikaliseringen av miljøbevegelsen hele tiden hatt en radikal global samfunnsendring som hovedmålsetting.

  Enden er nær!
  Vend om i tide til løsningene som man allerede fastsatte på Rio-konferransen i 1992?

  At en radikal snever idelogi i stor grad styrer IPCC politisk og administrativt har blitt en stor tragedie ikke bare for klimaforskningen men for dagens «opplysningssamfunn».

  Få dette ideologiske svineriet ut av Staten ikke bare nasjonalt men også globalt?

  Kan du hoste opp de validerbare empiriske «bevisene» på at mennesket er ansvarlig for dagens klimaendringer og at fremtidens klima vil bli en ulykke for Jordens liv?

  For så vidt jeg veit så har ikke UNEP/IPCC noen som helst vitenskapelig belegg for sine påstander?
  ref en rewiwer av IPCC prosessen siden 1990-tallet?
  http://nzclimatescience.net/images/PDFs/warmingscam1505.pdf

 10. Jon-Anders Grannes sier:

  Billy Gold ytret:

  «fredag 23. mai 2008 klokken 22:35
  Heia Ole!

  Tipper at disse Bjerknesfolka har hatt et termometer på Flesland i alle år og målt tempen klokken 14:00. Før rullebanen og all asfalten ble anlagt var tempen lavere på dagtid enn etter at flyplassen ble ferdig.
  Flere seriøse eksperter har også trukket seg fra Klimapanelet pga. for mye politikk og for lite vitenskap

  Også skeptisk..»

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Det som har skjedd med målestasjonen i Bergen er at de målte ute på det grønne og sjønære Fredriksberg ifra tidlig 1800-tallet og fremt til 1985.

  Så ble denne lagt ned og oppstod på nytt midt inne i Bergen by nært opp til en sterkt trafikkert vei(Florida). Gjett hvorfor de kaller stedet Florida?

  I denne perioden(tidlig 1800-tallet-2007) så har vel Bergen opplevet en kraftig urbanisering og landskapsendring?

  Kikk også på dette:

  Rådata for Fredriksberg og Florida:

  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp_station.py?id=634013170000&data_set=0&num_neighbors=1

  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp_station.py?id=634013170002&data_set=0&num_neighbors=1

  Homogenisert data

  http://data.giss.nasa.gov/cgi-bin/gistemp/gistemp_station.py?id=634013170000&data_set=2&num_neighbors=1

  Og se hvordan med korrigeringer i ettertid av historien kan bidra til å skape følelse av endring i dagens situasjon?

 11. erik kolstad sier:

  Vi har nå for første gang følt oss tvunget til å slette en kommentar. Når betegnelser som «ideologisk svineri» blir brukt om FNs klimapanel, er debatten i ferd med å gå av sporet. Vi føler at tåkeprat og konspirasjonsteorier hører hjemme andre steder, og orker ikke å bruke tid på det. Hvis det er noen som virkelig tror at klimaforskere verden over har slått seg sammen i en sammensvergelse, blant annet ved å manipulere data, finnes det sikkert mer relevante nettsteder for dere. Saklige spørsmål er derimot velkomne.

 12. Tore A. sier:

  Mye av klimadebatten i dag domineres av folk med lite eller ingen utdanning i feltet klima, eller som er ute etter å gi raske analyser på meget komplekse problemstillinger. Det er ingen tvil om at klimaet svinger og er for tiden ganske varmt, men så har det jo vært perioder hvor det har vokst eiketrær på Hardangervidda eller det har vært bosatt vikinger på Grønland. Samtidig har det vært kalde perioder i middelalderen hvor Themsen har frosset til. Dette skjedde før den industrielle revolusjon og klimaet svingte veldig da som det gjør i dag. Det er godt mulig at vi faktisk får en kuldeperiode framover de neste 40 år som følge av redusert solaktivitet i følge russiske astronomer. Samtidig vil en økt smelting av polene kunne gi en kuldeperiode ved at de globale havstrømmene som Golfstrømmen blir endret slik at Nord-Europa blir lagt under is. Skulle noe slikt skje, bør vi i nord i Europa gjør det vi kan for å forurense mest mulig karbon i atmosfæren for å hindre denne nedkjølingen.

 13. Lars Berg sier:

  Hehe!

  Må si jeg synes det er stilig hvordan Ole K. Bernes «avslører» og forkaster NASAs GISS-data på grunnlag av en umerittert artikkelforfatter (Steven Goddard) hos et online IT-magasin (The Register).

 14. Koen Van Nieuwenhove sier:

  På grafen starter målingene i år 1880. Det er ingen hemmelighet at temperaturen på jorden har vært varmere før enn nå, for eksempel i vikingtiden (ca år 1500), etterfulgt av en kald periode på 1700-1800 tallet. Nå nærmer vi oss toppen av en slik varm periode, og snart vil vi gå inn i en ny kald periode igjen.
  Kan anbefale alle å lese boka «The Chilling Stars – A New Theory of Climate Change» av Henning Svensmark & Nigel Calder. Ifølge bokas forfattere ligger årsaken i solsykluser.
  Grafen øverst på sida er ren propaganda for å forsvare avgifter på CO2-utslipp, ingenting mer.

 15. Jon-Anders Grannes sier:

  erik kolstad ytret:

  «søndag 25. mai 2008 klokken 11:05
  Vi har nå for første gang følt oss tvinget til å slette en kommentar. Når betegnelser som “ideologisk svineri” blir brukt om FNs klimapanel, er debatten i ferd med å gå av sporet. Vi føler at tåkeprat og konspirasjonsteorier hører hjemme andre steder, og orker ikke å bruke tid på det. Hvis det er noen som virkelig tror at klimaforskere verden over har slått seg sammen i en sammensvergelse, blant annet ved å manipulere data, finnes det sikkert mer relevante nettsteder for dere. Saklige spørsmål er derimot velkomne.»

  Det var et lengre innlegg hvor jeg begrunnet min påstand om at IPCC er opprettet og politisk/administrativt er underlagt UNEP(FN’s miljøprogram, eller Verdens radikaliserte miljøvernere).

  Kan du gi meg en god grunn til at en snever og radikal ideologi som har som målsetting å skape en radikal global samfunnsendring skal ha kontroll på «produksjonsmidlene» på en hel «vitenskap/klimaforskningen» ?

  Og med dette raskt har skapt en følelse av at Enden er nær, til tross for at intet klimatisk har skjedd siden 1998, og at løsningen er å vende om i tide mot de radikale «løsningene» man ble enige om på Rio konferransen i 1992.

  Jeg hadde også lange lenker på klimautviklingen i Norge som viser at klima idag ikke er signifikant anderledes enn på 1930-tallet.
  Det samme gjelder Nord-Atlanteren.
  Videre så hadde jeg et innlegg Hansens useriøsitet.

  Dersom du mener at påstanden min er feil begrunnet så er det merkelig at du valgte å slette hele innlegget istedet for å ta debatten?

  SÅ på denne siden så eksisterer det ikke noen ytringsfrihet dersom det bryter med UNEP/IPCC interesser eller undergraver disses politiske mål?

  Avsluttningsvis.

  Hvem er Vi?
  Og er du/dere vitenskapsmann/menn? Dersom Ja hvorfor skal du/dere da bry deg/dere mer om den politiske organisasjonen UNEP/IPCC enn de generelle vitenskapelige prinsippene?

  Hvorfor blir denne(dere) noe useriøse bloggen formidlet via skattebetalerenes penger gjennom NRK/DNMI?

 16. Jon-Anders Grannes sier:

  En annen ting som ble slettet var kritikken ifra en «IPCC expert reviewer» , Dr Vincent Gray, explaining why the current claims of man-made global warming are a «global scam».

  Den er så absolutt leseverdig!

  ref:
  http://www.climatescience.org.nz/images/PDFs/warmingscam1505.pdf

  «All climate data are currently defective. Distributions are unknown, so that plausible averages do not exist.
  Studies of global and local temperature records supply no evidence of a steady increase that could be attributed to increases in human-produced greenhouse gases. Instead, the observed oscillations and fluctuations can all be explained by a combination of natural influences, such as the sun and cosmic rays, ocean oscillations, and volcanic eruptions.
  Surface measurements are, however, influenced by urban and land-use changes, not evident in corrected country records, many of the more reliable local records and in the lower atmosphere.
  The best statement of the reality of our current knowledge of the temperature changes of the climate was made in Chapter 1 of Houghton et al. (2001):
  The fact that the global mean temperature has increased since the late 19th century and that other trends have been observed does not necessarily mean that an anthropogenic effect on the climate has been identified. Climate has always varied on all time-scales, so the observed change may be natural.
  The authors of this true statement have been punished in “Climate Change 2007” (Solomon et al. 2007), as the entire first Chapter has been replaced with a “Historical Overview of Climate Change Science”, which is little more than a publicity document for the IPCC.
  Computer models of the climate are all based on assumptions that the earth can be considered to be flat and influenced only by average energy components. Variability of all of these components and in the concentration of the main greenhouse gases is also assumed to be non-existent, contrary to all the evidence.
  No computer climate model has ever satisfactorily predicted any future climate sequence, so none are suitable for forecasting. This is even admitted by the IPCC, so they assess the value of their “projections” entirely from the opinions of those paid to develop them.
  With such a conflict of interest, these assessments are worthless and should be ignored.
  There are no plausible scientific arguments currently available which support the view that human greenhouse gas emissions are having a detectable influence on the climate.»

 17. Christian sier:

  Leste i en artikkel i aftenposten at havnivået rundt Maldivene nå er på det laveste siden satellittmålingene startet på 1970-tallet. Når skal vannet egentlig begynne å stige slik vi i mange år har blitt fortalt at det skal? Samtidig er det vel på tide å innse at vi ikke er villige til å kutte i utslippene til tross for at vi stadig lover å gjøre det. Det beste vi kan gjøre er å fokusere ressursene våre mot å på best mulig måte tilpasse oss de evt. endringene som vil komme.

 18. Jon-Anders Grannes sier:

  4 av mine innlegg har blitt slettet på denne siden.

  En har du tildels begrunnet de 3 andre har du ikke begrunnet.

  Det er ovehodet ikke akseptabelt at en slik blog, som skal være ifra en forsker på Bjerknessenteret og som får «førstesideoppslag» på Yr.no har noe som helst der å gjøre!.

  Jeg tar dette opp med Yr.no imorgen.

  Maken til useriøsitet!

 19. erik kolstad sier:

  Jon-Anders Grannes skrev:

  Hvem er Vi?
  Og er du/dere vitenskapsmann/menn?

  «Vi» er Øyvind Paasche og meg selv. Denne bloggen driver vi på fritiden, så det er ingen grunn til å være bekymret på skattebetalernes vegne. Du har en gjennomgående aggressiv tone som ikke innbyr til debatt. Jeg stiller meg undrende til at et innlegg som i bunn og grunn var et kort referat av en annen artikkel kan virke så provoserende. Dersom du avskriver IPCC (FNs klimapanel) som et ideologisk basert organ med en politisk agenda, bruker du hersketeknikker. Det blir da vanskelig å holde debatten på et saklig nivå. Rapportene fra IPCC er den desidert grundigste gjennomgangen av de vitenskapelig publiserte resultatene innen klimaforskningen. Konklusjonen deres er:

  Most of the observed increase in global average temperatures since the mid-20th century is very likely due to the observed increase in anthropogenic GHG concentrations. It is likely that there has been significant anthropogenic warming over the past 50 years averaged over each continent (except Antarctica).
  During the past 50 years, the sum of solar and volcanic forcings would likely have produced cooling. Observed patterns of warming and their changes are simulated only by models that include anthropogenic forcings.

  Dette er et sitat fra IPCCs «Summary for policymakers». Dette betyr ikke at alle klimaforskere er samstemte om alt. For eksempel hersker det stor usikerhet om hvorvidt oppvarmingen vil føre til en økt frekvens av tropiske orkaner. Det gjenstår med andre ord mange uløste problemer innen klimaforskningen.
  Den observerte temperaturøkningen er ikke et av disse. Nytt sitat:

  Warming of the climate system is unequivocal, as is now evident from observations of increases in global average air and ocean temperatures, widespread melting of snow and ice and rising global average sea level.
  Eleven of the last twelve years (1995-2006) rank among the twelve warmest years in the instrumental record of global surface temperature (since 1850). The 100-year linear trend (1906-2005) of 0.74 [0.56 to 0.92]°C is larger than the corresponding trend of 0.6 [0.4 to 0.8]°C (1901-2000) given in the Third Assessment Report (TAR). The temperature increase is widespread over the globe and is greater at higher northern latitudes. Land regions have warmed faster than the oceans.

  Dette er altså basert på målinger. Å hevde at disse målingene er manipulert av en politisk motivert gruppering er relativt drøy. Tallene fra Meteorologisk institutt er for øvrig fritt tilgjengelig på eklima.met.no. Ta også en titt på den utmerkete samlingen med målinger fra hele verden på rimfrost.no.

 20. Jon-Anders Grannes sier:

  Hva er det vitenskapelige validerbare beviset på at det globale måledata er korrekt, og at mennesket er ansvarlig for oppvarmingen siste 50 år?

  Kan du kvantifisere hvor mye mennesket er ansvarlig for?

  Eller dreier det hele seg om hva noen i et snevert miljø tror eller syntes?

  ref:
  WHY IT’S A GLOBAL SCAM – ALL YOU NEED TO KNOW
  This is a lucid, logical, well-researched 32-page doc, compiled by long time IPCC expert reviewer, Dr Vincent Gray, explaining why the current claims of man-made global warming are a «global scam». To download pdf file, LINK
  http://nzclimatescience.net/images/PDFs/warmingscam1505.pdf
  «5. GENERAL CONCLUSION
  All climate data are currently defective. Distributions are unknown, so that plausible averages do not exist.
  Studies of global and local temperature records supply no evidence of a steady increase that could be attributed to increases in human-produced greenhouse gases. Instead, the observed oscillations and fluctuations can all be explained by a combination of natural influences, such as the sun and cosmic rays, ocean oscillations, and volcanic eruptions.
  Surface measurements are, however, influenced by urban and land-use changes, not evident in corrected country records, many of the more reliable local records and in the lower atmosphere.
  The best statement of the reality of our current knowledge of the temperature changes of the climate was made in
  Chapter 1 of Houghton et al. (2001):
  The fact that the global mean temperature has increased since the late 19th century and that other trends have been observed does not necessarily mean that an anthropogenic effect on the climate has been
  identified. Climate has always varied on all time-scales, so the observed change may be natural.
  The authors of this true statement have been punished in “Climate Change 2007” (Solomon et al. 2007), as the
  entire first Chapter has been replaced with a “Historical Overview of Climate Change Science”, which is little more than a publicity document for the IPCC.
  Computer models of the climate are all based on assumptions that the earth can be considered to be flat and influenced only by average energy components. Variability of all of these components and in the concentration of the main greenhouse gases is also assumed to be non-existent, contrary to all the evidence.
  No computer climate model has ever satisfactorily predicted any future climate sequence, so none are suitable for forecasting. This is even admitted by the IPCC, so they assess the value of their “projections” entirely from the opinions of those paid to develop them.
  With such a conflict of interest, these assessments are worthless and should be ignored.
  There are no plausible scientific arguments currently available which support the view that human greenhouse gas emissions are having a detectable influence on the climate.

 21. Jon-Anders Grannes viser til en studie der det står: «Studies of global and local temperature records supply no evidence of a steady increase that could be attributed to increases in human-produced greenhouse gases. Instead, the observed oscillations and fluctuations can all be explained by a combination of natural influences, such as the sun and cosmic rays, ocean oscillations, and volcanic eruptions.»

  Kan Jon-Anders Grannes vise frem en rekosntruksjon av temperaturutviklingen de siste 50 år uten å ta med menneskelige bidrag i form av CO2 utslipp? I løpet av de årene jeg har fulgt debatten har dette argumentet kommet frem gang på gang, men jeg har til gode å se en gjennomført forklaring av utviklingen siden ca 1970 uten at økningen i CO2 og andre drivhusgasser fra menneskelig aktivitet tas med.

 22. Trygve Johannessen sier:

  Ikke overbevisende

  Det blr stadig henvist til IPCC og dens rapporter. Jeg har følgende kommentar:

  Hele IPCC-rapporten (AR4) ble utgitt i mai 2007, men Summary for Policymakers ble utgitt i februar 2007. Hva er årsaken til dette og hva gjorde tekstforfatterne i den mellomliggende tiden?
  Noe av forklaringen ligger i IPCC prosedyren for utarbeidelse av rapporten.

  Jeg siterer fra prosedyren (side 4):
  “The review process generally takes place in three stages: expert review of IPCC Reports, government/expertreview of IPCC Reports, government review of the Summaries for Policymakers, Overview Chapters and/or the Synthesis Report”.

  Altså: Regjeringene godkjenner summary for policymakers i slutten av 2006/begynnelsen av 2007.

  Så videre i prosedyren:

  “Changes (other than grammatical or minor editorial changes) made after acceptance by the Working Group or the Panel shall be those necessary to ensure consistency with the Summary for Policymakers or the Overview Chapter”.

  Altså: Forfatterne skal tilpasse den tekniske delen til Summary for policymakers og ikke motsatt.

  Min konklusjon er ganske grei: Dette er en politisk rapport hvor man blir enige om det store bilde først og deretter tilpasser den tekniske delen for å få samsvar. Det som står i rapporten må derfor tas med ikke bare en liten klype, men en meget stor klype salt. Den forklarer bare halve sannheten og knapt nok det.

  IPCC rapporten (AR4) er et partsinnlegg for mennskeskapt oppvarming og ikke en objektiv vitenskapelig rapport som vurderer alle mulige årsaker til den beskjedne oppvarming som har skjedd.

  Når det skjer en oppvarming er det menneskenes skyld. Når oppvarmingen stopper opp eller at det blir kaldere er det plutselig naturlige variasjoner og støy som er årsaken. Dette er mildt sagt manipulasjon av vitenskapelige resultater for å oppnå politiske mål.

 23. erik kolstad sier:

  Jon-Anders Grannes skrev:

  Kan du kvantifisere hvor mye mennesket er ansvarlig for?

  Jeg kan ikke laste opp figurer i kommentarfeltet, men klikk her for å se Figur 9.5 fra rapporten fra gruppe 1 i FNs klimapanel (kapittel 9). Her er billedteksten:

  Comparison between global mean surface temperature anomalies (°C) from observations (black) and AOGCM simulations forced with (a) both anthropogenic and natural forcings and (b) natural forcings only. All data are shown as global mean temperature anomalies relative to the period 1901 to 1950, as observed (black, Hadley Centre/Climatic Research Unit gridded surface temperature data set (HadCRUT3); Brohan et al., 2006) and, in (a) as obtained from 58 simulations produced by 14 models with both anthropogenic and natural forcings. The multimodel ensemble mean is shown as a thick red curve and individual simulations are shown as thin yellow curves. Vertical grey lines indicate the timing of major volcanic events. Those simulations that ended before 2005 were extended to 2005 by using the first few years of the IPCC Special Report on Emission Scenarios (SRES) A1B scenario simulations that continued from the respective 20th-century simulations, where available. The simulated global mean temperature anomalies in (b) are from 19 simulations produced by five models with natural forcings only. The multi-model ensemble mean is shown as a thick blue curve and individual simulations are shown as thin blue curves. Simulations are selected that do not exhibit excessive drift in their control simulations (no more than 0.2°C per century). Each simulation was sampled so that coverage corresponds to that of the observations. Further details of the models included and the methodology for producing this figure are given in the Supplementary Material, Appendix 9.C. After Stott et al. (2006b).

  Hovedpoenget her er at kurvene viser hvordan klimamodellene har simulert temperaturutviklingen de siste 100 år. Modellkjøringene i den øverste figuren har med både naturlige svingninger og utslipp, mens den nederste figuren ikke har med utslipp. Jeg synes det er en god figur som tydelig viser bidragene fra utslippene. Merk også hvordan modellene og observasjonene responderer på vulkautbruddene fra Santa Maria, Agung, El Chichon og Mount Pinatubo.
  Her er en ny snutt fra rapporten:

  It is extremely unlikely (<5%) that the global pattern of warming during the past half century can be explained without external forcing, and very unlikely that it is due to known natural external causes alone. The warming occurred in both the ocean and the atmosphere and took place at a time when natural external forcing factors would likely have produced cooling.
  Greenhouse gas forcing has very likely caused most of the observed global warming over the last 50 years. This conclusion takes into account observational and forcing uncertainty, and the possibility that the response to solar forcing could be underestimated by climate models. It is also robust to the use of different climate models, different methods for estimating the responses to external forcing and variations in the analysis technique.

  Jeg foreslår igjen at du tar en titt på rapporten, den oppsummerer den forskningen som er publisert.

 24. erik kolstad sier:

  Tom Kin skrev:

  Det som slår meg litt her er at man begynner på ett lavt punkt i 1880, det er relativt stabilt til ca 1920 som igjen stagnerer i 1940 og temperaturen blir igjen stabil til ca 1980 da den begynner å stige igjen. Jeg tror ett godt utgangspunkt er å finne en god forklaring på denne trenden, dersom vi stoler på målingene. Hvorfor stiger ikke tempen i krigsårene? Hvorfor stiger ikke temperaturen i etterkrigsårene, det er rimelig å anta at man spyttet ut betydelig mer CO2 i atmosfæren her enn i 1920 årene… Europa og USA ble mer eller mindre bygget i denne perioden til det vi kjenner i dag.

  Hei, Tom. Takk for innlegg og beklager sent svar. Dette var jo nettopp poenget med innlegget mitt. De naturlige svingningene danner «bakgrunnen», og så kommer pådrivet fra utslippene «oppå».

 25. erik kolstad sier:

  Trygve Johannessen skrev:

  IPCC rapporten (AR4) er et partsinnlegg for mennskeskapt oppvarming og ikke en objektiv vitenskapelig rapport som vurderer alle mulige årsaker til den beskjedne oppvarming som har skjedd.

  Hei, Trygve. Takk for innlegg. Jeg vil svare følgende:
  IPCC-rapporten (AR4) er en objektiv vitenskapelig rapport som vurderer de viktigste årsakene til den omfattende oppvarmingen som har skjedd, og ikke et partsinnlegg for menneskeskapt oppvarming.
  Dersom man skulle ha manipulert de dataene som ligger til grunn for konklusjonene, ville det innebære en koordinert jobb som omfattet alle de institusjonene som samler inn data. Med andre ord også Meteorologisk institutt her i Norge. De måtte også ha manipulert data bakover i tid, altså på en eller annen måte fått slettet alle temperaturkurver som er publisert i journaler, aviser og alle mulige andre media i all fortid. Det er en snodig tanke.

 26. tor sier:

  Hele klimahysteriet er en gigantisk løgn, og vår egen Gro Harlem Brundtland har spilt en meget sentral rolle i å kolportere løgnene.
  George Hunt var tilstede ved 1987 Fourth World Wilderness Congress og UNCED konferansen i Rio de Janeiro i 1992. Ved konferansene ble han meget overrasket over å se en rekke internasjonale bankfolk samt mennesker som Maurice Strong, Edmund de Rothschild (Pilgrims Society), David Rockefeller (Pilgrims Society), James A. Baker (Bohemian Grove; CFR; Carlyle).
  I denne videoen spiller han opptak av flere av foredragsholderne ved konferansen, blant annet Maurice Strong og Edmund de Rothschild, og han forklarer den virkelige agendaen bak klimahysteriet. Informasjonen han presenterer vil være overraskende for de fleste. Her er for eksempel et utsagn fra David Lang (Montreal banker): «I suggest therefore that this be sold not through a democratic process – that would take too long and devour far too much of the funds – to educate the cannon fodder, unfortunately, that populates the earth. We have to take almost an elitist program, [so] that we can see beyond our swollen bellies, and look to the future in timeframes and in results which are not easily understood, or which can be, with intellectual honesty, be reduced down to some kind of simplistic definition.»
  Dette gigantiske bedraget følger den vanlige oppskriften som politikerne bruker, nemlig problem – reaksjon – løsning.
  Politikerne ønsker å øke skattene og å innføre sosialistisk diktatur, men de kan ikke gjøre dette direkte, fordi de vet de vil få negative reaksjoner fra ‘kanonføden’ (velgerne). De gjør dette da indirekte, ved å skape et problem, nemlig et verdensomspennende hysteri om noe som de kaller ‘global oppvarming’ (haha). Ettersom politikerne har total kontroll på pressen, og journalister er betalte løgnere, går det lett å skape et verdensomspennende hysteri omkring denne såkalte ‘gobale oppvarmingen’. Når politikerne så har klart å piske opp hysteriet til uanede høyder, får de så den ventede reaksjonen fra ‘kanonføden’ (velgerne), som ber politikerne om å løse problemet. Politikerne kommer så med løsningen på problemet, som er økning i skattene og innføring av det sosialistiske diktaturet. ‘Kanonføden’ (velgerne) aksepterer nå dette, fordi de tror at alternativet er enda verre.
  Interessant er det også å se hvilken sentral rolle Gro Harlem Brundtland spiller i dette bedrageriet. Dette var antagelig en av de viktigste grunnene til at hun fikk direktørstillingen i WHO: Hun beviste gjennom sin opptreden i Brundtland-kommisjonen at hun er en totalt samvittighetsløs løgner og er villig til å gjøre ABSOLUTT ALT for penger og makt, og dette er essensielle egenskaper dersom man ønsker å gjøre karriere i FN-systemet.
  Men se på videoen selv. Du finner den her:
  http://video.google.com/videoplay?docid=-6642758020554799808
  Heldigvis er det fler og fler som nå gjennomskuer dette gigantiske bedraget.

 27. Christer D sier:

  Hvorfor skal vi tro noe mer på dette massehysteriet nå en på 70 tallet hvor man var like sikker på en ny istid? jeg er villig til å vedde mye på at folk endrer mening igjen om 10 år.

  For de av dere som ikke har sett engelske Channel 4 sin dokumentar «The great global swindle, så anbefaler jeg dere å se denne, der avsløres alle de populistiske påstandene om at oppvarmingen er menneskap bare er tull.

  Det er flere av verdens fremste forskere står frem og forteller meget lettfattelig hvorfor de ulike påstandene er en forvrengning av sannheten.
  Forskerene forteller hvordan de nærmeste har blitt truet til å holde kjeft om det de vet de siste årene, tom en av Greenpeace grunnleggere står frem og innrømmer at alt er overdrevet.
  Det Al Gore sier er sant, problemet er bare at han sier litt av sannheten, og dermed får det til å høres ut som at NÅ er det krise, men sannheten er noe annet og det har vi jo som de fleste vet allerede Britisk høyestrett fastlått 😉

  Hvem ska vi tro på, de forskere i mindretall som ikke tjener noe penger på å si dette, eller de forskerene som driver big business??
  Fns klimapanel, hvorfor skal jeg stole på de, de er jo en del av den globale politikken, og vil følgelig si det som ganger dette. Politikk=Business

  La meg si det slik, det er vel større motiv for å fordreie sannheten om man tjener masse penger på det, i motsetning til de som ikke gjør det…

  Flere og flere gjennomskuer den massive bløffen, og man trenger ikke være rakettforsker for å skjønne dette, det er elementært 😉

  Det å holde naturen ren er en helt annen sak jeg gjerne støtter, men å straffe oss for noe som er naturens gang vil jeg ikke være med på.

 28. erik kolstad sier:

  Hvem ska vi tro på, de forskere i mindretall som ikke tjener noe penger på å si dette, eller de forskerene som driver big business??
  Fns klimapanel, hvorfor skal jeg stole på de, de er jo en del av den globale politikken, og vil følgelig si det som ganger dette. Politikk=Business

  Hei, Christer. Takk for innlegget ditt. Pussig dette her. Jeg kan bare snakke for meg selv, men lønnen min har liksom aldri tatt helt av etter at jeg gikk inn i forskningen. Og jeg som trodde jeg skulle bli rik på dette 😉

 29. erik kolstad sier:

  På grafen starter målingene i år 1880. Det er ingen hemmelighet at temperaturen på jorden har vært varmere før enn nå, for eksempel i vikingtiden (ca år 1500), etterfulgt av en kald periode på 1700-1800 tallet. Nå nærmer vi oss toppen av en slik varm periode, og snart vil vi gå inn i en ny kald periode igjen.

  Hei, Koen. Det er riktig at de direkte målingene på grafen starter i 1880. Når det gjelder de foregående tusen årene, har man rekonstruert temperaturen ved hjelp av historiske kilder og det som kalles «klimaarkiver», for eksempel årringer fra trær. En graf som viser disse rekonstruksjonene finnes i kapittel 6 i den siste rapporten fra FNs klimapanel (side 467, men hele dette kapittelet er interessant lesning). Her er det ganske stor spredning.
  På den neste siden står det om «Den varme middelalderen». Som vi ser fra figuren tyder rekonstruksjonene, tross den store spredningen, på at temperaturen på den nordlige halvkule rundt år 1000 var nesten like høy som referanseperioden 1961–1990. (Den kan noen steder ha vært høyere enn i dag, men i snitt ser det altså ut til å ha vært kaldere enn dagens klima.) Perioden mellom 1300-tallet (eller senere, avhengig av definisjon) og frem til en gang på 1800-tallet kalles gjerne «Den lille istid».
  (Selv om det ikke har noe med saken å gjøre, sier man gjerne at vikingtiden tok slutt i 1066, da Harald Hardråde tapte slaget ved Stamford bridge.)

 30. Christer D sier:

  Hehe, Erik, med all respekt å melde, nå tenker jeg vel på litt mer offentlige profilerte forskere en deg, les; FNs klimapanel m.v, for du tror vel på alt de sier, eller hur? 😉

 31. Christer D sier:

  Erik, har forresten du sett filmen, The great global warming swindle?

 32. erik kolstad sier:

  Hehe, Erik, med all respekt å melde, nå tenker jeg vel på litt mer offentlige profilerte forskere en deg, les; FNs klimapanel m.v, for du tror vel på alt de sier, eller hur?

  Dette rimer dårlig med min virkelighetsoppfatning. FNs klimapanel består av helt vanlige forskere. Ja, nettopp, de folkene som tusler rundt i gangene med flanellskjorter og fotformsko. Vi har flere «profilerte» forskere på Bjerknessenteret. Eystein Jansen, sjefen min, var en av to koordinerende forfattere av kapittel 6 som jeg har lenket til over. Han slår meg ikke akkurat som prototypen på en pamp. Vi får også jevnlig besøk av andre «profilerte» medlemmer av klimapanelet. Det hadde vært artig å invitere noen av dere som er så kritiske til klimapanelet hit for å møte dem. De er så lite ekstravagante at påstandene dine nærmest blir surrealistiske. Mange av dem er også ydmyke og unnskylder seg nesten for at de snakker om oppvarmingen. Men når man sitter på data som så tydelig viser at vi er vitne til menneskeskapt global oppvarming, skulle man ha latt være å gi beskjed? Lukke øynene og håpe at ingen oppdaget hva man visste?

  Erik, har forresten du sett filmen, The great global warming swindle?

  Nei, og det er derfor jeg ikke har kunnet svare på kommentarer om den. Det er imidlertid en grunn til at jeg ikke har sett den. Se for eksempel på denne siden på Wikipedia og gå ned til der det står «Reception, criticism and changes made due to criticisms» omtrent en tredjedel ned på siden. Her er en annen lenke til en artikkel i The Times som ikke akkurat fremstår som en invitasjon til å se filmen. Til tross for at Durkin virker å være en hyggelig fyr. Alt er ikke sant fordi det vises på TV.

 33. «Erik, har forresten du sett filmen, The great global warming swindle?»

  Den som f.eks er omtalt her:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled/

  Eller Carl Wunsh (som blir fremstilt som sentral i filmen) sin egen respons:
  http://www.realclimate.org/index.php/archives/2007/03/swindled-carl-wunsch-responds/

 34. Dag sier:

  Erik Kolstad argumenterer med at han som klimaforsker ikke har veldig høy lønn. Det er sikkert riktig, jeg vet ikke nøyaktig.

  Men det han ikke nevner er at han har en jobb som han ikke ville hatt uten hypotesen om menneskeskapt global oppvarming. Hvis den hypotesen faller, er mange forskere som kommer til å miste jobben.

  Det kan ikke være tvil om at mange forskere har en egeninteresse i dette, uten at jeg vil brennemerke herr Kolstad (som jeg ikke kjenner) spesielt.

 35. erik kolstad sier:

  Erik Kolstad argumenterer med at han som klimaforsker ikke har veldig høy lønn. Det er sikkert riktig, jeg vet ikke nøyaktig.
  Men det han ikke nevner er at han har en jobb som han ikke ville hatt uten hypotesen om menneskeskapt global oppvarming. Hvis den hypotesen faller, er mange forskere som kommer til å miste jobben.
  Det kan ikke være tvil om at mange forskere har en egeninteresse i dette, uten at jeg vil brennemerke herr Kolstad (som jeg ikke kjenner) spesielt.

  Hei, Dag. Takk for innlegg. Jeg er forsker innen faget meteorologi, som kun står for én gren av klimaforskningen. På den annen side er klimaforskningen kun en liten del av meteorologien. Klimaforskning som fag er ikke knyttet til global oppvarming. «Klima» er et begrep som kan defineres som «vær over tid» og eksisterer helt fint på egen hånd.
  Min hovedinteresse er ekstremvær i Arktis. Mine midler er dermed ikke knyttet opp mot det du kaller «hypotesen om menneskeskapt global oppvarming». Likevel er det åpenbart riktig at den gradvise avdekkingen av årsakene til oppvarmingen har ført til at klimaforskningen har blitt tilført mer midler, også i Norge. Det er jo nettopp derfor man har kunnet avdekke det!
  Sekvensen er som følger: 1) Man oppdager at temperaturen øker svært raskt. Samtidig vet man at konsentrasjonen av drivhusgasser har økt like raskt. 2) Man forstår at man har behov for mer kunnskap. 3) Man setter av penger til forskning.
  Jeg skjønner ikke hva som er så merkelig med det. Når det gjelder det egeninteressen, går jeg ut fra du mener usunn økonomisk egeninteresse som gjør at man er villig til å fordreie fakta for å fremme sin egen posisjon. Et kjapt søk i skattelistene på for eksempel Eystein Jansen og Helge Drange (kjente klimaforskere ved Bjerknessenteret) burde ta livet av denne debatten, særlig hvis man reflekterer over hva de kunne ha tjent i det private næringsliv.

 36. Dag sier:

  Det er selvfølgelig en masse stillinger i denne bransjen som er opprettet som resultat av hypotesen om mennesekeskapt oppvarming, uten at de nødvendigvis forsker direkte på CO2 alle sammen.

  Man skulle tro at dette poenget var trivielt, og at en som selv er inne i systemet forsto det umiddelbart.

 37. «Det er selvfølgelig en masse stillinger i denne bransjen som er opprettet som resultat av hypotesen om mennesekeskapt oppvarming, uten at de nødvendigvis forsker direkte på CO2 alle sammen.»

  La oss ta en kort tur i vitenskapsteori:
  Vi kan som et eksempel sette opp to hypoteser for global temperaturutvikling de siste 50 årene:
  1: Kun naturlige bidrag
  2: menneskelige bidrag er med på endre jordens klima

  Nå er feltet så komplisert at en ikke finner endelige svar, men kan verifisere eller avkrefte hypotesene. En måte å verifisere disse hypotesene er å prøve etter beste evne å gjenskape klimautviklingen med og uten menneskelig påvirkning. Dette er gjort rundt i verden, og IPCC presenterte de aller fleste av disse simuleringene i sin siste rapport. Her er det ingen som har klart å gjenskape uten å ta med menneskelig aktivitet som en faktor. Dersom «Dag», «Christer D» eller «Jon-Anders Grannes» kjenner til denne typen simuleringer, som har vært gjennom fagfelle vurderinger, som klarer å gjenskape utviklingen til og med de siste 50 år vil det være interessant.

 38. Dag sier:

  Jeg har ikke noe videre tro på de klimamodellene. De klarer jo ikke engang å forutsi den neste el Nino eller la Nina. Heller ikke den kalde perioden vi nå er på vei inn i.

  Vel, nå har jo noen forskere kommet med en modell for havstrømmene som gir en kjølig periode de neste 7-8 årene. Men den modellen kom nå nettopp, etter at forskerne hadde sett at temperaturene er på vei nedover.

  Jeg hadde blitt mer imponert om de sagt dette for 5 år siden, og prediksjonen hadde slått til.

 39. Utfordringer til «Dag»:
  1: Dokumenter at temperaturen er på vei nedover. De påstandene bygger ofte på at temperaturen i f.eks. fjor var lavere ennn 1998. 1998 var et ekstremt el Ninjo år, og skiller ekstremt ut fra omliggende målinger. Ekstremår er ikke en god referanse for å se på en endring.

  2: Hvordan skal en kunne avkrefte hypotesen om at menneskelig aktivitet påvirker klimaet om en ikke skal regne på fysikken og effektene (klimamodeller)?

  3: Finn en god, og veldokumentert, forklaring på de observerte variasjonene for de siste 50 år uten menneskelige bidrag. Som jeg skrev over ville det være meget interresant.

 40. Christer D sier:

  Vel, dette kommer til å bli en diskusjon som aldri tar slutt, og ingen vet EGENTLIG hva som er fakta, alt bygger på målinger og antagelser.
  Nå er det jo sånn at Co2 har en positiv effekt, nemlig at det den tetter ozonlaget, og hvilken ståhei var det vi hadde om dette for noen få år siden? *kremt*

  Hvis man bruker den lille fornuften man har fått tildelt og tenker litt på egenhånd, så er det vel høyst sannsynnlig at vi må slippe ut ganske mye mer en det vi gjør i dag for at vi skal påvirke denne kloden til å «smelte» kloden består jo av 3/ vann, og vann er jo den største Co2 kilden, vil det da si at den lillle fjerdedelen skal klare å ødelegge resten? Det bir som å pisse i havet (unnskyld utrykket) og når jeg sier en fjerdedel, så er det jo ikke hele fjerdelen som forurenser alikevel, kanskje 5% av kloden gjør dette, og i tillegg til arealet på bakken, så kommer arealet i luften opp ti ozonlaget i Stratosfæren i en høyde av 25 000m over bakken, er noen klar over for stort volumet i dette området er?

  Nei, jeg nekter å tro at den lille andelen av våre utslipp skal klare å knekke moder jord.

  Ikke glem at isbreene begynte å smelte lenge før den industrielle revolusjon da, hvorfor, jo fordi temperaturen øker, mindre is, mere varme, og dermed smelter jo også tidvis isen enda fortere, så hvorfor skal de siste 90 årene få skyld for noe som har skjedd over milinoer av år, bruk sun fornuft.

  igjen referer jeg til teorien med et glass med isbiter, Erik, mener du at smeltingen vil stoppe dersom temperaturen stabiliseres på dagen nivå? Hvis ikke den stopper, men reduseres, vil da fremdeles temperaturen holde seg på dagens nivå?
  Hvorfor stoppe jordas egen naturlige prosses, og hvorfor i all verden skal vi få skylda for noen som har pågått i tusenvis av år?

  Dessuten, dersom ikke den globale oppvarmingsdebbaten hadde vært preget av så mye penger og avgifter, hadde den hatt større troverdighet, spekulativt, og dermed ødeleggende for hele debatten.

  Erik, hvorfor stiger ikke havet lenger da, som alle snakket om på 70 tallet n som snart all isen er borte, hvor er det blitt av alt vannet?

 41. erik kolstad sier:

  Erik, hvorfor stiger ikke havet lenger da, som alle snakket om på 70 tallet n som snart all isen er borte, hvor er det blitt av alt vannet?

  Hei igjen. Hvorfor skriver du at havet ikke stiger? Jeg siterer igjen fra den siste rapporten fra FNs klimapanel:

  Global mean sea level has been rising. From 1961 to 2003, the average rate of sea level rise was 1.8 ± 0.5 mm yr–1. For the 20th century, the average rate was 1.7 ± 0.5 mm yr–1, consistent with the TAR estimate of 1 to 2 mm yr–1. There is high confidence that the rate of sea level rise has increased between the mid-19th and the mid-20th centuries. Sea level change is highly non-uniform spatially, and in some regions, rates are up to several times the global mean rise, while in other regions sea level is falling. There is evidence for an increase in the occurrence of extreme high water worldwide related to storm surges, and variations in extremes during this period are related to the rise in mean sea level and variations in regional climate.

  «TAR» er den tredje rapporten fra klimapanelet og den kom ut i 2001.

 42. Christer D sier:

  Ok, hvem skal jeg tro på, og hvorfor?
  http://web3.aftenbladet.no/fritid/midten/article466767.ece

  Og hvis all isen snart er borte, hva er problemet da? den vil jo smelte bort før eller siden uanset hva vi foretar oss, eller mener du noe annet?

  Hvis ozonlaget blir for tykt, er det jo bare å være litt raus med drivgasser igjen da…. Det blir jo skjevt uansett hva man gjør, hvorfor ikke bare la jorden klare seg på egen hånd slik som den har gjort i millioner av år istedenfor å prøve å fikle med naturen?

  Hvis alt det dere sier og mener er så åpnebart og logisk, hvorfor tror ikke alle på dette da?

 43. Jon-Anders Grannes sier:

  erik kolstad sier:

  mandag 26. mai 2008 klokken 09:31

  «Hovedpoenget her er at kurvene viser hvordan klimamodellene har simulert temperaturutviklingen de siste 100 år. Modellkjøringene i den øverste figuren har med både naturlige svingninger og utslipp, mens den nederste figuren ikke har med utslipp. Jeg synes det er en god figur som tydelig viser bidragene fra utslippene. Merk også hvordan modellene og observasjonene responderer på vulkautbruddene fra Santa Maria, Agung, El Chichon og Mount Pinatubo.»

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  Man antar fortsatt idag at 90% av faktorene som styrer klima er vitenskapelig enten dårlig kjent eller ikke kjent.

  Hvordan kan man modelere fremtidig klima når man ikke har kunnskapen?

  I tilegg så kan du redgjøre for hvilke klimamodeller som har blitt validert vitenskapelig?

  Jeg gjenntar vitenskapelig validering?

  Så vidt jeg veit så finnes det ingen klimamodeller som har blitt vitenskapelig validert.
  ref:
  This is a lucid, logical, well-researched 32-page doc, compiled by long time IPCC expert reviewer, Dr Vincent Gray, explaining why the current claims of man-made global warming are a «global scam». To download pdf file,
  http://nzclimatescience.net/images/PDFs/warmingscam1505.pdf

  «Although weather cannot be predicted more than a week or so ahead the claim is made that “climate” can be predicted 100 years ahead. The claim is based on the development of computer models based on the “flat earth” theory of the climate which assumes it is possible to model the climate from “balanced” average energy quantities This assumption
  is absurd since all the quantities have skewed distributions with no acceptable average. No resulting model has ever been tested for its ability to predict the future. This is even admitted as the model outputs are mere “projections”. Since the projections are far into the future, nobody living is able to check their validity.
  Since no model has been validated, they are “evaluated” based on “simulations” which are mere correlations or fail to agree with observations. Future “projections”, which combine the untested models and exaggerated “scenarios” are graded for their “likelihood” from the unsupported opinion of those paid to produce the models. A spurious “probability” attached to these opinions is without mathematical or scientific justification»

 44. brud sier:

  Sitat; «Hvis alt det dere sier og mener er så åpnebart og logisk, hvorfor tror ikke alle på dette da?»

  Ikke alle tror det er helseskadelig å røyke heller. Noen mennesker vil alltid tro det de har lyst til å tro. Dette er noe av kjernen til skeptikerene ovenfor. Kanskje skeptikerene burde tilegne seg den kunnskapen forskerne sitter med (les utdannelse) før de avfeier deres arbeider som sprøyt. Da kan de i hvert fall gjøre vurderinger på relativt likt kunnskapsgrunnlag.

 45. Jon-Anders Grannes sier:

  brud sier:

  onsdag 28. mai 2008 klokken 08:28
  Sitat; “Hvis alt det dere sier og mener er så åpnebart og logisk, hvorfor tror ikke alle på dette da?”

  Ikke alle tror det er helseskadelig å røyke heller. Noen mennesker vil alltid tro det de har lyst til å tro. Dette er noe av kjernen til skeptikerene ovenfor. Kanskje skeptikerene burde tilegne seg den kunnskapen forskerne sitter med (les utdannelse) før de avfeier deres arbeider som sprøyt. Da kan de i hvert fall gjøre vurderinger på relativt likt kunnskapsgrunnlag.

  ¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤¤

  I vitenskapen så er det engang slik at:

  Det er ikke skeptikere som må bevise at klimafatalistenes hypotese er feil.

  Det er klimafatalistene som skal og må bevise riktigheten av sin hypotese.

  Når det hele koker ned til hva de tror eller syntes og det i tillegg baseres på ikkevaliderbare og ikkevitenskapelige klimamodeller.

  Og hele årsaken til det hele er en ideologisk politisk prosess for å fremme snever politikk og ideologi.

  Så er det da rimelig å være relativt kritisk til det hele?

 46. Christer D sier:

  Ja, så hvordan kan jeg som mannen i gata vite hvilken forsker som snakker sant/har rett???

  De fleste av de har vel utdannelse og sikkert 20-40 års praksis, både for og imot parten…

  Noen bedre argumenter?

 47. erik kolstad sier:

  Jon-Anders Grannes skrev:

  I vitenskapen så er det engang slik at:
  Det er ikke skeptikere som må bevise at klimafatalistenes hypotese er feil.
  Det er klimafatalistene som skal og må bevise riktigheten av sin hypotese.
  Når det hele koker ned til hva de tror eller syntes og det i tillegg baseres på ikkevaliderbare og ikkevitenskapelige klimamodeller.
  Og hele årsaken til det hele er en ideologisk politisk prosess for å fremme snever politikk og ideologi.
  Så er det da rimelig å være relativt kritisk til det hele?

  Hei igjen. Dersom vi skal diskutere vitenskapsteori, må jeg påpeke at det du skriver er galt. Faktisk er det motsatte av det du skriver riktig. En hypotese kan aldri verifiseres, kun falsifiseres. Jeg er dermed enig med Hans Olav Hygen, og gjentar her det han skrev tidligere:

  1: Dokumenter at temperaturen er på vei nedover. De påstandene bygger ofte på at temperaturen i f.eks. fjor var lavere ennn 1998. 1998 var et ekstremt el Ninjo år, og skiller ekstremt ut fra omliggende målinger. Ekstremår er ikke en god referanse for å se på en endring.
  2: Hvordan skal en kunne avkrefte hypotesen om at menneskelig aktivitet påvirker klimaet om en ikke skal regne på fysikken og effektene (klimamodeller)?
  3: Finn en god, og veldokumentert, forklaring på de observerte variasjonene for de siste 50 år uten menneskelige bidrag. Som jeg skrev over ville det være meget interresant.

  Innen vitenskapen vil en hypotese regnes som troverdig dersom den ikke kan falsifiseres. Mange har prøvd på dette, men hypotesen står fremdeles fast. Vi må derfor si som klimapanelet:

  It is extremely unlikely (<5%) that the global pattern of warming during the past half century can be explained without external forcing, and very unlikely that it is due to known natural external causes alone. The warming occurred in both the ocean and the atmosphere and took place at a time when natural external forcing factors would likely have produced cooling.

  Det er altså ingen som sier at det er 100 % sikkert at oppvarmingen er et resultat av utslipp (altså menneskeskapt), men etter alle de forsøkene som har blitt gjort på å falsifisere hypotesen, er det «extremely unlikely» at den er feil.
  Det er for øvrig temmelig drøyt å påstå at klimamodellene ikke er vitenskapelige. De bygger på all tilgjengelig kunnskap om havet og atmosfæren, med andre ord vitenskap (med mindre du påstår at meteorologi og oseanografi ikke er vitenskap). Når du i tillegg gang på gang påstår at klimapanelet er del av en ideologisk og politisk fundert prosess, fremstår argumentasjonen din som lite konstruktiv.

 48. Karl sier:

  Hans Olav Hygen sier:
  tirsdag 27. mai 2008 klokken 13:05

  Utfordringer til “Dag”:
  1: Dokumenter at temperaturen er på vei nedover. De påstandene bygger ofte på at temperaturen i f.eks. fjor var lavere ennn 1998. 1998 var et ekstremt el Ninjo år, og skiller ekstremt ut fra omliggende målinger. Ekstremår er ikke en god referanse for å se på en endring.

  2: Hvordan skal en kunne avkrefte hypotesen om at menneskelig aktivitet påvirker klimaet om en ikke skal regne på fysikken og effektene (klimamodeller)?

  3: Finn en god, og veldokumentert, forklaring på de observerte variasjonene for de siste 50 år uten menneskelige bidrag. Som jeg skrev over ville det være meget interresant.

  Jeg kan hjelpe Dag med denne urfordringen.

  1. det diskuteres i fora over hele verden at tempraturen ikke lenger stiger,i det minste så har tempraturen flatet ut siste fem årene.

  2. Svært så vanskelig å finne det mennesklige bidraget før man vet hva naturlige prosesser bidrar med. modellene har mangler.

  3. Ved å lese gjennom vedlagt link finner man en god forklaring på
  tempraturstigningen og svingningen vi har hatt siste 50 år uten å ta med det mennesklige bidraget.

  http://ansatte.hials.no/hy/climate/default.htm

  Dette passer glimrende med desse nye prognosene som sier at oppvarmingen tar pause neste ti årene.

 49. Christer D sier:

  Synes det er utrolig at svingninger i en periode på en promille av jordas alder skal skape så mye frykt og panikk, om 10 år går det andre veien igjen, bare vent…

  Man kan godt dokumentere målinger, men man kan aldri dokumentere om de er forårsaket av oss mennesker eller ikke, jeg mener fremdeles at vi er for små til å påvirke hele denne kloden på denne måten.

  Hvordan kan dere være så sikre på at det ikke er jorden selv som står for forandringene, kan dere bevise dette?
  Målinger greit, men det sier ingenting om hvem/hva som er årsaken til endringene, eller hur? 😉

 50. erik kolstad sier:

  Hans Olav Hygen skrev:

  Utfordringer til “Dag”:
  1: Dokumenter at temperaturen er på vei nedover. De påstandene bygger ofte på at temperaturen i f.eks. fjor var lavere ennn 1998. 1998 var et ekstremt el Ninjo år, og skiller ekstremt ut fra omliggende målinger. Ekstremår er ikke en god referanse for å se på en endring.

  2: Hvordan skal en kunne avkrefte hypotesen om at menneskelig aktivitet påvirker klimaet om en ikke skal regne på fysikken og effektene (klimamodeller)?

  3: Finn en god, og veldokumentert, forklaring på de observerte variasjonene for de siste 50 år uten menneskelige bidrag. Som jeg skrev over ville det være meget interresant.

  Karl skrev:

  Jeg kan hjelpe Dag med denne urfordringen.

  1. det diskuteres i fora over hele verden at tempraturen ikke lenger stiger,i det minste så har tempraturen flatet ut siste fem årene.

  2. Svært så vanskelig å finne det mennesklige bidraget før man vet hva naturlige prosesser bidrar med. modellene har mangler.

  3. Ved å lese gjennom vedlagt link finner man en god forklaring på
  tempraturstigningen og svingningen vi har hatt siste 50 år uten å ta med det mennesklige bidraget.

  http://ansatte.hials.no/hy/climate/default.htm

  Dette passer glimrende med desse nye prognosene som sier at oppvarmingen tar pause neste ti årene.

  Hei, Karl og takk for innlegget ditt. Her er mine kommentarer:

  1. At dette diskuteres i fora verden over er dessverre ikke et godt argument. Her er et utdrag av tidsrekken for de siste årene (data fra NASA):

  1974 -.08
  1975 -.05
  1976 -.16
  1977 .13

  1990 .38
  1991 .35
  1992 .12
  1993 .14
  1994 .24
  1995 .38
  1996 .30
  1997 .40
  1998 .57
  1999 .33
  2000 .33
  2001 .48
  2002 .56
  2003 .55
  2004 .49
  2005 .62
  2006 .54
  2007 .57

  Tallene viser avvik fra gjennomsnittet i perioden 1951-1980 i grader Celsius. Vi ser at 1976 var det siste «kalde» året og at 1998 skiller seg ut på grunn av den sterke El Niño-episoden i 1997. Dersom man legger godviljen til, kan man si at kurven har flatet ut de siste fem-seks årene, men det skyldes mest sannsynlig naturlige svingninger i klimasystemet, nettopp det som var tema for dette blogginnlegget i utgangspunktet. Man forventer ikke at temperaturen skal stige jevnt hvert eneste år. Man må se på trender på en lengre tidsskala, for eksempel ved hjelp av løpende gjennomsnitt.

  2. Modellene har mangler, det er helt klart. Likevel klarer de å simulere naturlige svinginger, og alle modellene gir en temperaturøkning dersom man øker konsentrasjonen av drivhusgasser i atmosfæren. Det er en utbredt misforståelse at det er uenighet om at CO2 og de andre drivhusgassene «stenger inn» utgående strålingsvarme. Dette bestrider selv ikke de som er mest kritiske til «konsensus». Oppvarmingen er med andre ord i tråd med det som er forventet. Det som det derimot hersker usikkerhet om er de ulike tilbakekoblingsmekanismene. Man vet ikke alltid er hvor betydningsfulle de er og i noen tilfeller i hvilken retning de trekker. For eksempel er skyene et usikkerhetsmoment. Her kan jeg anbefale å lese kapittel 2 og 7 av den første delen av klimapanelets rapport, eventuelt det tekniske sammendraget, som også finnes i norsk oversettelse.

  3. Jeg kunne ikke se hvordan den lenken du viser til gir en god forklaring på at temperaturstigningen de siste 50 årene har foregått uten menneskelig påvirkning.

 51. Christer D sier:

  «Jeg kunne ikke se hvordan den lenken du viser til gir en god forklaring på at temperaturstigningen de siste 50 årene har foregått uten menneskelig påvirkning.»

  Kan du bevise det motsatte da Erik, anten med tall?

 52. «Karl sier:

  3. Ved å lese gjennom vedlagt link finner man en god forklaring på
  tempraturstigningen og svingningen vi har hatt siste 50 år uten å ta med det mennesklige bidraget.

  http://ansatte.hials.no/hy/climate/default.htm»

  Har ikke fått lest hele, men ser ikke hvordan denne skal bevise eller avvise noe med CO2. Denne viser en link mellom temperaturen og innstrømmingen av vann i nord-atlanteren. Teoriene til Yndestad, så vidt jeg opfatter det, forteller mer om fordelingen og omfordelingen av energi (les temperatur) enn hvordan hele jord-atmosfære systemet sin energibalanse styres.

  Ser at det har vært en diskusjon om hvor mye vi vet og ikke vet, og hvor mye modellene klare å ta med. Vi vet ikke alt, det er fortsatt mange usikkerheter der ute, men vi har lært mye. De første arbeidene med å se på CO2 sin rolle i klimasystemet kan spores tilbake til slutten av 1800 tallet. Etter at datamaskiner kom i utbredt bruke (1970 tallet) har prognosene fra klimamodellene variert noe, men hovedtrekkene har vært konsistente: Økning av drivhusgasser gir høyere temperatur.

  Ser at jeg ikke fikk noen konkrete tilbakemeldinger på utfordring 1 og 2. Når det gjelder 1: At det diskuteres i enkelte fora at temperaturen ikke stiger er ikke dokumentasjon på at temperaturen ikke stiger.
  Når det gjelder 2: Står spørsmålet fortsatt åpent: Hvordan dokumentere avkrefte eller bekrefte hypotesen om en ikke har lov til å regne på det? Som jeg sa over: Vi kan ikke alt, men påstanden om at vi ikke vet 90% er udokumentert. Som sagt over har det vært god konsitens i signalet fra de første forsøkene på 1800 tallet og frem til siste IPCC rapport.

  Når det gjelder utfordring 3 har vi fått et inspill på hvordan variasjoner i tidevann er medvirkende i temperaturen i Nord Atlanteren. Her vil jeg endre utfordringen litt: Finnes det noen velldokumenter GLOBAL forklaring på temperaturendringen de siste 50 år som ikke tar med menneskelig påvirkning?

 53. erik kolstad sier:

  Christer D skrev:

  “Jeg kunne ikke se hvordan den lenken du viser til gir en god forklaring på at temperaturstigningen de siste 50 årene har foregått uten menneskelig påvirkning.”

  Kan du bevise det motsatte da Erik, anten med tall?

  Hei igjen, Christer. Nei, jeg kan ikke bevise det motsatte. Som jeg skrev over kan man aldri bevise (verifisere) en hypotese. Det klassiske eksempelet til Karl Popper er: Selv om solen har stått opp hver eneste morgen i all fortid, hva er det rasjonelle beviset på at det samme skal skje i morgen? Vi har en hypotese om at solen kommer til å stå opp i morgen tidlig også, men vi kan ikke være 100 % sikker. Det eneste unntaket (fra regelen om at hypoteser ikke kan verifiseres) er matematikken. Den er bygd opp rundt aksiomer, slik at et hvert resultat kan føres tilbake til ett eller flere av disse. Slik er det ikke med naturvitenskapen. Du får derfor ingen klimaforskere til å si at de er 100 % sikker på at oppvarmingen er menneskeskapt, på samme måte som at ingen kreftforskere kan si at det er 100 % sikkert at røyking fører til kreft. Klimapanelet bruker følgende begreper:

  Virtually certain: > 99% probability of occurrence
  Very likely: > 90% probability
  Likely: > 66% probability
  About as likely as not: 33 to 66% probability
  Unlikely: < 33% probability
  Very unlikely: < 10% probability
  Exceptionally unlikely: < 1% probability

  I den siste rapporten står det at det er ekstremt usannsynlig (< 5 %) at oppvarmingen kunne ha funnet sted kun som et resultat av «naturlige» svingninger.

 54. Todd Petersson sier:

  Dette er selvfølgelig mer selektivt svade fra klimahysterikerne. Alle nedkjølinger er viss nå «naturlig» og alle økninger er menneskeskapt.

  Husk at disse repportene er skrevet av folk som får penger for å publisere denne type data. De forskerne som stiller spørsmålstegn ved hysteriet, får ikke penger og blir ikke publisert.

  Heldigvis er det mulig å bruke Google for å finne noe annet enn den ensidige norske hysterien.

 55. Stian Horne sier:

  Ser at det står at sommeren 2007 var rekord varm, sammen med sommeren 98, kan dette være riktigt ? det regnet jo hele sommeren 2007?????

  Stian horne

 56. erik kolstad sier:

  Stian Horne skrev:

  Ser at det står at sommeren 2007 var rekord varm, sammen med sommeren 98, kan dette være riktigt ? det regnet jo hele sommeren 2007?????
  Stian horne

  Hei, Stian og takk for spørsmålet! Innlegget mitt over gjelder gjennomsnittstemperaturen for hele kloden, ikke bare Norge. Men juni var faktisk en spektakulært bra måned her i Bergen i alle fall. 28,1 grader i makstemperatur allerede 10. juni og kun én dag med mer enn 2 mm nedbør. Så reiste jeg fra Norge og var borte i et halvt år…

 57. Karl sier:

  Svar til Erik.
  1. Ingen røyk uten ild. Men 30 års midler er å foretrekke.
  3. Jeg kunne ikke se hvordan den lenken du viser til gir en god forklaring på at
  temperaturstigningen de siste 50 årene har foregått uten menneskelig påvirkning.

  Påenget i lenken er at månens gravitasjonskraft drar den nordlige halvkule mer mot solen
  Denne gravitasjonskraften har topper med 18.6 års mellomrom, siste topp var i 2006 og peker nå nedover, dette skal gi oss nedkjøling neste 7 årene, fordi månen nå slipper taket i jordaksen og den rettes opp.
  Så er det denne 55 års syklen den faller sammen med denne 18.6 års syklen hver tredje topp.
  Tar vi den i betraktning så skulle tempraturen begynne på falle fra 2007 og gi oss nedkjøling ca. 27 år. Går vi så tilbake 30 år har desse syklene hatt en stigende kurve, alså i denne 30 års
  tempraturoppgangen vi har hatt.
  Konklusjon: skinner solen mer på den nordlige halvkule så vil tempraturen stige mer på grunn av mer landjord, havisen i arktis vil smelte, samtidig dras mer varmt vann nordover av månen.
  Så tilbakekoblingene. Mer varme, mer vanndamp,større biologisk aktivitet mer CO2 i omløp, mer CO2 fra havet.
  Nå snus det hele på hodet. Avkjøling, mindre vanndamp, mindre biologisk aktivitet,mindre CO2 i omløp, CO2 dras tilbake i havet, alt dette uten menneskets bidrag.
  CO2 er ikke istand til å kompensere for tapet av vanndampen.
  Det at CO2 mengden kan gå ned støtter jeg meg på dei tidligste målestajonene fra 1970 der noen målinger peker nedover frem til ca. 1973-4 før oppgangen begynte.

  Dei naturlige kreftene ligge slik an nå at vi i løpet av få år vil få fasiten på om oppvarmingen
  er naturlig eller menneskeskapt eller i det minste hva det mennesklige bidraget er.
  Uannset tror jeg det blir mye hodebry for dere når tempraturen fortsetter nedover.

  Dere bør ta med en astrofysiker i teamet.

 58. Magne Lønningdal sier:

  Visst det er slik at klimaet blir varmare, vil ikkje då vekstsesongen auka og biomassen på land oppta meir co2? I så tilfelle, finnes da beregningar på dette?

 59. Karl sier:

  Joda, biomassen opptar mer men det frigjøres også mer fra jordsmonnet,
  det er tilnærmet balanse i dette.

 60. geir bakka sier:

  Det går nok bra til slutt.. Husk at i forhold til den STORE sammenhengen så er vi mikroskopiske. En virkelig stor global naturkatastrofe så er alle menneskelige spor visket ut av jordas overflate. Vi har nok skapt mye forurensing som ikke er bra for jorda men med dagens politiske holdninger og forbrukersamfunnets holdninger så vil det desverre aldri bli gjort noe betydningsfullt med problemet til det er menneskets natur alt for egoistisk, kanskje et par tusen skatter og avgifter til..

 61. Thor sier:

  Først vil jeg si at jeg synes initiativet med en norsk blogg om klimaendringer er prisverdig 🙂 Så til spørsmålet mitt.

  Erik Kolstad skrev:

  | Det er riktig at de direkte målingene på grafen starter i 1880. Når det
  | gjelder de foregående tusen årene, har man rekonstruert temperaturen
  | ved hjelp av historiske kilder og det som kalles “klimaarkiver”, for
  | eksempel årringer fra trær.

  Jeg vet jo at IPCC AR4-WG1 (kapittel 6) blant annet henviser til MBH98 og MBH99 (Mann, Bradley and Hughes) som kilde til noen av disse rekonstruksjonene. Der finner man blant annet en del interessante statistiske metoder som, empirisk, prøver å rekonstruere temperatur ved hjelp av årringer fra trær.

  Så til spørsmålet mitt, jeg har lett, men har enda ikke funnet noen gode vitenskapelige artikler som viser hvordan ulike egenskaper ved årringer fra trær kan fungere som proxy for temperaturrekonstruksjoner. Er det virkelig slik at årringer alltid blir bredere ved høyere temperatur? Hva med nedbør? Skyet vær? Tidlig vår? Sen snøsmelting? Noen korte frostdager i juni? Er det en proxy for vårtemperatur, eller for hele året?

  Erik, ettersom du nevner årringer fra trær spesielt så kanskje du kan hjelpe meg med dette?

 62. erik kolstad sier:

  Hei, Thor og takk for et interessant spørsmål. Det er mange andre på Bjerknessenteret som kan mye mer om dette enn meg, så jeg forhørte meg litt. Det resulterte i dette svaret:

  Det er mange faktorer som påvirker treringvidde. Skal man kunne isolere temperaturresponsen og lage klimarekonstruksjon basert på treringer må forskerne som utfører undersøkelsene finne trær som er lokalisert på steder uten forventet stress pga tørke, vanntilgang, ta høyde for skygge fra andre trær osv. Det samles inn mange trær fra ett område, ringbredde eller tetthet av veden er de vanligste parametrene som brukes. Man gjør deretter en statistisk regresjon mot klimadata fra samme område for å verifisere at det er et temperatursignal. Vanligvis anses treringene som indikator for gjennomsnittstemperatur om sommeren.

  Det finnes mye stoff om dette tilgjengelig. Se f.eks.:

  http://www.cru.uea.ac.uk/cru/annrep94/trees/
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dendroclimatology
  http://en.wikipedia.org/wiki/Dendrochronology

  Lærebok: Fritts: Tree Rings and Climate (Academic Press) , Kan fås på:
  amazon.com.

  Noen artikler: Kontakt UB (Universitetsbiblioteket) i Bergen for å få tilgang til disse:

  Schweingruber F, and K.R. Briffa, 1996: Tree-ring density Networks for Climatic Reconstruction. In Climatic Variations and Forcing Mechanisms od the last 2000 years (P.D. Jones, R.S. Bradley and J. Jouzel, Eds.), NATO Series, Vol I 41, pp 44-66, Springer-Verlag, Berlin

  Cook, E. R., and L.A. Kairiukstis, 1990: Methods of Dendrochronology, International Institute for Applied Systems Analysis, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

  Cook, E. R., and K. Peters, 1997: Calculating unbiased tree-ring indices for the study of climatic and environmental change. Holocene, 7, 361-370.

  Jeg håper det var til hjelp!

 63. Thor sier:

  Hei, og takk for et godt svar. Bok er bestilt, så kanskje jeg kommer tilbake med flere spørsmål om dette etterhvert. Uansett var det jo et par ting dere kunne bekrefte med en gang slik jeg ser det:

  (1) Forsiktig seleksjon av trær er viktig
  (2) Treringer er vanligvis indikator for sommertemperatur.
  (3) Kalibrering/regresjon må gjøres mot klimadata fra samme område.

  Så, slik jeg ser det: Dersom man ønsker å bruke treringer til rekonstruksjon av temperatursvigninger i et større område, så vil det være naturlig å gjøre det slik:

  A) rekonstruere og kalibrere temperatursignalet for hver enkelt lokalitet.
  B) kombinere/midle de rekonstruerte temperaturkurvene til en slags gjennomsnittskurve/trend

  Takk for hjelpen 🙂

 64. Karsten J sier:

  De fleste av innleggene her er alt for useriøse til å gi anledning til en god debatt om emnet, eks.: «Det er ingen tvil om at klimaet svinger og er for tiden ganske varmt, men så har det jo vært perioder hvor det har vokst eiketrær på Hardangervidda eller det har vært bosatt vikinger på Grønland. Samtidig har det vært kalde perioder i middelalderen hvor Themsen har frosset til.» Her er det meste feil: 1) Det har nok vokst furutrær på deler av Hardangervidda under deler av det klimatiske optimum for ca. 9-5000 år siden, men garantert ingen eiketrær. Dengang var klimaet kanskje omtrent som nå eller en anelse varmere, og betydelig mer nedbør. Årsaken er rimelig klar: mengden av CO2 var ca. 280 ppm, altså mye lavere enn nå, men solinnstrålinga var en del større på grunn av endringer i jordas bane rundt sola – nå tilsier disse at det skal bli kaldere. 2) Da Erik den Røde kom til Grønland 973 var klimaet antakelig omtrent som nå, og der var ifølge beretninger og den vellykte seilasen nok mindre drivis på østsida enn vanlig har vært de siste mange hundre årene, dvs. også omtrent som nå, hvor drivisen minker raskt. 3) Det var ikke mye kaldere ved Themsen i Middelalderen (da var det som nå eller litt kaldere kanskje), men på femten-, seksten- og syttenhundretallet, hva malerier viser (også fra Nederland). Den totale likegyldighet overfor presisjon med fakta hos skribenter som forfatteren her (Tore A., de fleste er utrolig nok langt verre) viser oss et av demokratiets problemer, som ble formulert for lenge siden av romeren Tacitus: «Titusen menneskers mening hjelper intet, hvis de ingen anelse har om emnet». Man kan ikke stemme over fakta. Problemet blir fra tid til annen alvorlig i menneskenes historie, f.eks. under «folkelige» og «populære» diktatorer som Hitler, Stalin og tilsvarende. Hitler og nazistene lanserte «tysk fysikk», som nektet å anerkjenne Einsteins teorier på et rent rasistisk grunnlag, nemlig at Einstein var av jødisk avstamning (han var ikke jøde, som mange påstår, ikke med i det mosaiske trossamfunn). Tilsvarende favoriserte Stalin en useriøs biolog, Lysenko, som fremmet uvitenskapelige teorier i strid med Darwins og Mendels oppdagelser (trodde at tillærte egenskaber kan nedarves).

  Et annet eksempel: Guatemalas diktatoriske president lot i 1902 proklamere, at «det finnes ikke aktive vulkaner i Guatemala», midt mens det voldsomste vulkanutbrudd på hundrevis av år fant sted og ødela en hel by. Vitenskapelige sannheter er ofte kommet på tvers av de mektiges interesser. Her kan man også nevne pavekirkens utryddelse av den antikke greske filosofi og vitenskap ca. år 400 og dennes seinere motstand mot astronomien (Gallilei osv.)

  I Norge og det bushske USA, i islamistiske kretser osv. har vi nå en bølge av liknende populistisk, autoritetsdyrkende, religiøst-dogmatisk og antivitenskapelig karakter som på trettitallet i bl.a. Tyskland og Sovjetunionen, som på seksti- og syttitallet i Mao-Kina osv. Dette truer med å bli så omfattende at det kan ødelegge mye for menneskehetens framtid.

  En ting til sist: jeg bemerker, at de som helt riktig påpeker at vitenskapen og særlig klimavitenskapen sjelden gir helt sikre resultater, har en urokkelig klokkertro på at enhver usikkerhet alltid vil slå ut til fordel for oss og vår livsform, at enhver beregningsfeil betyr at «det ikke blir så ille som forskerne spår» osv. Dette viser at vi står overfor religiøs skjebnetro og ikke vitenskapelige og saklige oppfatninger. Faktisk tyder det meste på at FNs klimapanel grovt undervurderer hastigheten i den globale oppvarminga, f.eks. ser det ut til at sommerisen i Polbassenget blir borte i sommer allerede eller i løpet av få år, og ikke som klimapanelet spår om 50-100 år. Den som tror dette er et signal til å ta det med ro, fordi «vi likevel ikke kan gjøre noe», tar helt feil av naturen, utviklinga aksellererer lett, det viser fortidige data, f.eks. helt ferske fra Grønland som viser voldsomme temperaturutsving på kun to år før i tiden. Naturen er ikke innrettet for oss mennesker, og larer seg fint eller bedre uten oss. Vi kan ikke stille krav til naturlovene om å rette seg etter våre kjøpsønsker osv., vi må innrette oss og være føre var.

 65. Harry Hare sier:

  Kjernen i saken er at årsakssammenhengen mellom CO2 og temp. ikke er bevist på en vitenskapelig måte. Ingen forskere er uenige i det. Så at «folk flest» er skeptiske til klimatrusselen er sunt og naturlig.

  Punkt 1: Det finnes ikke vitenskapelige argumenter for at den temp.økningen asom er registert har noen sammenheng med den lile økningen av CO2 i atmosfæren, ca. 200ppm, dvs ca 0,2 promille. Eller 0,00002 prosent. Eller nesten ingenting, når det kommer til stykket. Hadde klimasystemet på jorden vært så volatilt at så små endringer hadde signifikans, så hadde nok aldri liv oppstått på denne kloden.

  IPCC-rapporten er et latterlig stykke kvasivitenskap som er politisk styrt. Jeg sier ikke at alle de 2500 forskerne som er opphavsmenn bak de rapportene IPCC benytter er juksere, nei ikke i det hele tatt. Det jeg sier er at IPCC er et politisk utnevnt panel for å sikre den oljen som er igjen til den vestlige verden.

  Gro Harlem Brundtland er vel den mest manipulerte politiker i norsk historie. Hennes kommisjon satte igang hele hysteriet, som det nå er de fattigste i U-landene som må betale for.

  Økt Co2 er tvert imot bra for økologien-det fremmer planmtevekst og regulerer skydekket slik at vi har en passe fin temp. for oss pattedyr her på jorden.

 66. erik kolstad sier:

  Hei, Harry Hare. Her var det mye rart. Du skriver at «årsakssammenhengen mellom CO2 og temp. ikke er bevist på en vitenskapelig måte. Ingen forskere er uenige i det.» Det motsatte er riktig. Årsakssammenhengen mellom CO2 og stråling (og dermed temperatur) er svært godt forstått. Nettopp dette er absolutt ingen forskere uenige om. Det er tilbakekoblingsmekanismene det hersker usikkerhet rundt. For eksempel: Økt temperatur fører til høyere fuktighetsinnhold i atmosfæren. Dette burde igjen føre til mer skydannelse. Skyer kan virke begge veier; lave skyer sperrer inngående solstråling, mens høye skyer forsterker drivhuseffekten. Dette kan forklares ved å se på varmestrålingens ulike bølgelengder (kortbølget inn, langbølget ut). Så her er du dessverre ute og sykler. Videre er å kalle CO2-økningen liten en drøy underdrivelse. Siden førindustriell tid har CO2-konsentrasjonen økt med 36 %, fra 280 til ca. 380 ppm. Det er den relative økningen som er interessant. Dersom man skal følge ditt argument (CO2-konsentrasjonen er liten), skulle man trygt kunne ta en dose med blåsyre uten å dø. Det er jo så lite!

 67. Harry Hare sier:

  Hei Erik !

  Jeg skjønner at desperasjonen begynner å bre seg blant den engere krets av klimaforskere etter som argumentene begynner å rakne !

  Men jeg skal ta selvkritikk, jeg gjorde ikke mine synspunkter klare nok. Hele poenget mitt er at klimaet på jorden er en stor masse av prosesser som virker sammen. IPCC sier selv i forordet til kap.8 at det er mye man ikke vet, spesielt om skydekket.

  At IPCC da, med så store forbehold, utgir en slags kokebok for politikere, der de fastslår at «armageddon er nær.?? Dette kan bare væ re et politisk dokument. Inge sanne forskere fra akademia ville gått ut med noe slikt.

 68. erik kolstad sier:

  Hei igjen, Harry. Det hadde vært interessant om du hadde kunnet peke på hvilke argumenter som «begynner å rakne».

 69. Karl sier:

  Men Erik du skriver : Årsakssammenhengen mellom CO2 og stråling (og dermed temperatur) er svært godt forstått. Nettopp dette er absolutt ingen forskere uenige om.

  Men hvordan er overlappingen mellom vanndamp og CO2 behandlet, desse absorberer i samme spekteret, er pågraget regnet ut hvær for seg og lagt sammen, eller hva er gjort med dette forholdet. Vanndampen er en 5 ganger sterkere drivhusgass på grunn av mengdeforholdet,så vil ikke vanndampen skjerme for CO2en?

 70. Christer D sier:

  Hei!

  Kommentarer til dette?
  http://www.yr.no/ver-nytt/1.6135793

 71. Karl sier:

  Men nå er det slik at tempraturene globalt faller, så det blir derfor en noe merkelig å høre at tempraturen forsetter å øke mens vi blir mer miljøvenlige

  Nei nå vil vi nokk få en tempraturnedgang i trå med den fra1960-til 75 det sier PDO og AMO. Hva pollitikerne finner på er ikke godt å si, men teorien vil nok snart lide en vitenskapelig død.
  Jeg venter nå bare på at atmosferens CO2 innhold skal falle, i det minste flate ut i trå med det man kan forvendte av tilbakekoblingene. så er det hele over. skal vi si om 1-2 år. Ikke glem at dette er eit dynamisk system

 72. Christer D sier:

  Jeg venter bare på at all opphausingen og hysteriet runt globaloppvarming stilner og ingen lenger «prater» om det, da de omsider har funnet ut at det mest sannsynlig ikke var vår feil allikevel, som de mange ganger før har funnet ut etterhvert, ref, siste «istid»

  Nei, naturen er nok mektigere en som så, og det skal nok mere til en noen fabrikkpiper og store fly for å sette den ut av kurs 😉

 73. Reidar Strand sier:

  Det bør være enighet om og forståelse for å ta vare på miljøet vårt – og nærmiljøet i særderleshet. Men klimaet får vi nok dessverre ikke gjort stort med; det har «gått i bølger» opp gjennom tidene – også før bilen og flyets «inntog» – selv om mange av de «glupeste» klimaforkjemperne ikke liker å vedgå dette faktum.

 74. Tjalve M sier:

  Forunderlig å lese så mange innlegg av «besserwissere» med påstander i øst og vest og i neste åndedrag anklager de vitenskapsfolk for manglende kunnskap.
  Sitter for øyeblikket i en helt annen del av verden og jeg tror jeg kan hevde at lokale værvariasjoner i Bergen (som noen tydeligvis er opptatt av) ikke har stor betydning her i grenseland mellom Stillehav og Sørkinahavet.

  Er forøvrig helt enig i at vi vet for lite om klimaet og klimaendringer, og vil derfor gi min helhjertede støtte til klimaforskningen. Dette må vi forske mer på, slik at vi kan ta riktige beslutninger fremover.

  Så derfor: stå på forskere, og glem disse som snakker om «hysteri». Forskning på så viktige tema er både interessant og svært viktig – også øknomomisk (for de som virker å være redd for skattepengene sine…)

  Ps.
  Australia har nå sin egen klimaminister. Det sier kanskje noe om hvor viktig dette er for Australia, og få vil vel hevde at problemene de har dreier seg om «hysteri»…
  Ds.

 75. Christer D sier:

  Tjalve!

  Hva mener du med «glem disse som snakker om “hysteri”

  Det dukker stadig opp flere og flere nyheter som gjør at teorien om at den globale oppvarmingen er menneskeskapt allerede nå begynner å slå sprekker.
  http://www.yr.no/ver-nytt/1.6147517

  Jeg er villig til å vedde på at om 5 år snakker vi ikke mer om menneskeskapt oppvarming, hvorfor?
  Jo, ikke fordi vi har bremset den, men fordi vi atter en gang kommer til å få bevis for at alt går i sykluser (som det har gjort i millioner av år før) også denne gangen.
  Forskerene er like sikre i dag som de var på 70-tallet om ny istid, hvorfor i allverden skal vi tro på det denne gangen???

  Er du så overbevist Tjalve at du er villig til å vedde imot? 😉

 76. Leon Toffen sier:

  Jeg tror klimadebatten dreier seg om å rettferdiggjøre økte avgifter og gebyrer og fordi klima er politisk korrekt, i tiden, mote osv. Jeg er enig i at vi må redusere giftige utslipp i naturen men politikerne vil jo ikke satse på bl.a. miljøvennlige biler eller reduserte utslipp. De vil jo gå glipp av oljemilliardene, så da må alle i stedet straffes både i form av økt drivstoffpris og økte avgifter, fordi vi ikke får noe alternativ.

 77. Odd L sier:

  Dette har vært en artig debatt å lese gjennom. Et hardt fakturm er at vi ALDRI vil kunne gjøre noe med utslippene hvis ikke verdens befolkning vil gå tilbake til en pre WW2 levestandard samt at omtrent halve verdens befolkning tar kollektivt selvmord.

  Vi får bare håpe at dagens miljøhysteri gir oss endel forbedret teknologi som er brukbar den dagen det er slutt på oljen og gassen.

 78. Lars sier:

  Det har varit stora och periodiska temperatursvängningar i miljoner år. Senaste toppen på 1000-talet. Grönland heter ju så av en viss anledning.. Titta gärna in på följande länk.

  http://commons.wikimedia.org/wiki/Image:Iceage_time-slice_hg.png

  Kanske är vi i stället på väg ned mot en ny istid. Trots all CO2

 79. Karl sier:

  Joda, en istid står for døren nå,men dette vil nok ta sin tid, dersom denne tilten i jordaksen er den mest avgjørende,så vil istiden inntreffe om ca. 12000 år,vi kan se dette på endringen i polarsirkelen som kryper nordover med ca 14 meter årlig, når den har nådd Steigen i Nordland da er vi mitt i en istid.
  I mellomtiden vil vi ha en lignende tilt i jordaksen,den årlige vinter å sommer
  tilten og en svakere tilt på 18.6 år. Google Nutation å få en nærmere beskrivelse av denne.
  Den maksimale 18.6 års tilten var i 2006 så den har nå kuliminert, samtidig med fallet i den globale tempraturen,PDO i stillehavet og AMO i atlanteren følger sån noenlunde med i desse syklene, naturlig nokk med en viss treghet, det er mye hav og flytende inndre som skal stoppes å endres. desse syklene har ca. 25 års varighet.
  Desse syklene kar nå gått over i en kald fase på grunn av endringen i tilten bort fra solen. og vi står foran en nedkjøling som vil vare i minst 25 år.
  Vi trenger alså ikke sterkere utståling fra solen som forklaring på temptaturstigningen vi har hatt. endringen i jordalsen der den norlige halvkule vender mot solen kan være ensete forklaringen.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *