FAQ (oppdatert 23.02.09)

1. Hva er RDS?


RDS betyr Radio Data System, og er en teknisk protokoll som beskriver hvordan digitale signaler kan adderes inn i en analog FM-sending. Teknologien ble utviklet på 1980-tallet, og arbeidet ble ledet av den europeiske kringkastingsunionen, EBU. For å kunne motta informasjon sendt i RDS-kanalen, må radioen ha støtte for RDS. Slike radioer er ofte merket med et eget RDS-symbol, se under.

RDS-logo

RDS har følgende protokollnummer: IEC62106:2000

2. Hva sendes i RDS?


RDS ble utviklet for å kunne sende tilleggsinformasjon sammen med lyden. Hvilken informasjon som faktisk blir sendt, varierer fra kringkaster til kringkaster, men ofte sendes stasjonsnavn (eks NRK P1), klokke og alternative sendefrekvenser som radioen igjen kan benytte for automatisk optimalisering av mottaksforholdene.

RDS-informasjonen kan deles inn i følgende ti grupper:
AF, Alternative Frequencies
CT, Clock Time
EON, Enhanced Other Networks
PI, Programme Identification
PS, Programme Service
PTY, Programme Type
REG, Regional
RT, Radio Text
TA, Traffic Announcment
TP, Traffic Programme
TMC, Traffic Message Channel

Se eksempelvis http://en.wikipedia.org/wiki/Radio_Data_System for mer informasjon om de ulike informasjonsgruppene/funksjonalitet.

3. Hvor store datamengder kan overføres i RDS?


Siden bæreren av RDS-kanalen er analog (FM), er det ikke store mengder med informasjon kan overføres. Maksimal båndbredde er 1187,5 bits/s – litt over 1k.

4. Hva er TMC?


TMC, Traffic Message Channel, er en ”spesialprotokoll” som beskriver hvordan trafikkmelding kan kringkastes til navigasjonssystem via datakanalen RDS. Det benytta ”filformatet” i TMC heter Alert-C.

Protokollnummer og referanse:
EN ISO 14819-1, Traffic and traveller Information (TTI) – TTI Messages via traffic
message coding – Part 1: Coding protocol for Radio Data System – Traffic Message Channel (RDS-TMC) – RDS-TMC using ALERT-C.

EN ISO 14819-2, Traffic and traveller Information (TTI) – TTI Messages via traffic message coding – Part 2: Event and information codes for Radio Data System – Traffic Message Channel (RDS-TMC).

EN ISO 14819-3, Traffic and traveller Information (TTI) – TTI Messages via traffic message coding – Part 3: Location Referencing for ALERT-C.

CEN ENV 12313-4, Traffic and traveller Information (TTI) – TTI Messages via traffic message coding – Part 4: Coding protocol for Radio Data System – Traffic Message Channel (RDSTMC) using ALERT-C with ALERT-Plus.

CEN ENV 13106:2000, DATEX traffic and travel data dictionary (version 3.1.a).

EN 28601, Data elements and interchange formats – Information interchange – Representation of dates and times (ISO 8601).

IEC 62106:2000, Specification of the radio data system (RDS) for VHF/FM sound broadcasting in the frequency range from 87.5 to 108.0 MHz.

5. Hvor store datamengder kan overføres i TMC?


Den maksimale båndbredden for trafikkmeldinger er teknologisk begrenset til en liten del av RDS-kanalen, 100bps. I praksis er båndbredden mye lavere (bla fordi en og samme melding må sendes flere ganger).

6. Hva er RDS/TMC?


RDS/TMC er den tekniske benevnelsen på trafikkmeldinger kringkastet til navigasjonssystem via det analoge FM-nettet. RDS og TMC er de to standardene/protokollene som beskriver hvordan trafikkmeldingene skal genereres og kringkastes. Se også spørsmål 1 og 4.

7. Hvilke begrensinger er det i TMC?


Den største begrensning blir i realiteten tilgjengelig båndbredde. Det er ikke mye informasjon som kan formidles i RDS/TMC-kanalen, og utsendelsen må knyttes til tallkoder og oppslag i lokal tabell i navigasjonsenheten.

Meldingen som formidles kan i grove trekk deles i to:
Informasjon om selve hendelsen (event), og informasjon om sted (location). Utsendelsen fra NRK består altså av rene tallkoder som referer til et sett med forhåndsdefinerte hendelser og lokasjonspunkt. Selv om både hendelseslisten og listen over lokasjonspunkt er omfattende, vil den ikke være heldekkende for norske forhold. Eksempelvis er det ikke mulig å melde om stengt pga uvær, fordi ”uvær” ikke finnes som et gyldig valg i hendelseslisten. Ei heller «kolonnekjøring». Vi må derfor forsøke å legge oss tettest opptil gyldige valg ihht TMC, og håpe du som bruker oppfatter meldingsinnholdet. «Sterk vind» og «nedbør» er et alternativ vi ofte benytter, selv om dette kansje ikke er helt riktig i alle tilfellene. «Kolonnekjøring» kan erstattes med «Konvoi. Følg ledebil», men vi vet at noen navigasjonsenheter oversetter «Konvoi» til «Farlige kjøretøy» (fordi den riktige bruken av konvoi er knyttet til eks en lengre militærkolonne), så dette er ikke enkelt.

Tilsvarende har bruk av en fastdefinert lokasjonstabell for bestemmelse av posisjon, en klar begrensning. Det maksimale antallet lokasjonspunkt ihht TMC-protokollen er 65.000, men selv med dette antallet definerte punkt, vil det alltid være noen steder hvor avstanden til selve lokasjonspunktet det må referes til, er av betydning. I Norge er det kun i overkant av 10.000 forhåndsdefinerte punkt, så her blir feilmarginene blir større og posisjoneringen følgelig mer unøyaktig. Vi registrerer nøyaktig koordinat/posisjon i vårt dataverktøy, men siden denne må reformateres og knyttes til lokasjonstabellen, kan det bli feil i din enhet. Nettet med lokasjonspunkt er mer finmasket i de store byene, enn utenfor.

I tillegg er det viktig å være klar over at også informasjonstilbyderen kan være en svakhet. Dersom informasjonen som er innsamlet og sendt ut er feil, veien er faktisk ikke stengt, hjelper det lite – selv om alt er i henhold til den teknologiske standarden.

8. Hva er RDS-TA?


I datakanalen RDS er det mulig å sende ulike typer informasjon, deriblant TA – traffic announcement. Dette er et lite datasignal på 1 bit som sendes radiomottakerne for å varsle at det nå kommer en trafikkmeldning (som tale i radioen). Dersom bruker har aktivert TA-funksjonalitet, vil radioen hoppe til kanal som sender trafikkmeldingen. Dette skjer også om du hører på CD. Forutsetning er at du hører på en av NRK-kanalene, eventuelt har valgt en av disse kanalene før du setter i CD.

9. Er NRKs RDS/TMC-meldinger gratis?


Ja, tjenesten er gratis og meldingene sendes uten kryptering.

10. Når kan jeg motta RDS/TMC-meldinger?


NRK sender trafikkmeldinger til navigasjonssystemet hele døgnet – også på helge- og høytidsdager. Uforutsette hendelser oppdateres mandag-fredag 05.30-22.00, lørdag 09.30-17.00 og søndag 13.00-22.00, mens planlagte avvik som veiarbeid, vinter og nattestegninger sendes hele døgnet. Merk at vi inntil videre har definert dette som prøvesendinger. Det betyr at små brudd i utsendelsen kan forekomme.

11. Hva trenger jeg for å kunne motta RDS/TMC-meldinger fra NRK?


Du må ha et navigasjonssystem som støtter RDS/TMC for å kunne motta våre meldinger. Videre er det viktig at du ikke gjennom kjøp i butikk eller via eksempelvis manuell oppdatering låser enheten til mottak av meldinger fra konkurrenten Destia. Deres utsendelse er ikke åpen, men kryptert, og en ”låst” enhet kan ikke vise meldinger fra både Destia og NRK. Dersom du har en ”låst” mottaker vil du kun i områder hvor Destia/P4 ikke har FM-dekning, kunne motta NRKs RDS/TMC-meldinger. Dette er vårt generelle inntrykk. Vi har hørt om unntak, og mottakere som kan håndtere begge utsendelsene.

12. Hvordan får jeg frem trafikkmeldingene?


Dette varierer fra modell til modell, så det er umulig å gi et enkelt svar. Ofte har en enhet også flere visningsformer, så sjekk brukerveiledningen om du er i tvil. En god begynnelse er å lete etter menyvalgene «trafikk» eller «TMC».

Eksempler på visningsform:

– I et eget trafikkart (ikke det som vanligvis benyttes ved navigasjon) og med skilt/ikon på steder hvor det er registrert en hendelse.

– Listevisning over alle eller utvalgte trafikkmeldinger (sortert etter avstand, vegnummer, type, på ruten osv).

– I selve navigasjonskartet som et skilt/ikon, men da først når du er i nærheten av hendelsesstedet.

– Som en advarsel eller (lyd)melding når du planlegger en kjørerute, enten vist i oppstartsøyeblikket eller når du nærmer det stedet for hendelse.

13. Er det bare å pakke enheten ut av eska, eller må jeg gjøre noe først?


For å få frem trafikkmeldingene må du plugge i den medfølgende antennekabelen. Vanligvis er dette en tynn ledningsstomp på 0,5-1m, men den kan også inngå i selve strømledningen, så ikke få panikk om du ikke ser noen ledning i eska. Sjekk at antennen settes i riktig hull på enheten, og at kontakten er dyttet helt inn (på noen enheter er dette faktisk litt vanskelig). Har du fabrikkmontert utstyr, kan du mest sannsynlig se bort fra det ovenstående.

Etter montering av antenne, må du søke opp NRKs trafikkutsendelse. Er du heldig er standardverdi for slik oppsøking satt til ”automatisk”, slik at du i praksis ikke trenger å gjøre mer enn å plugge i antenna. Hvordan gjøre et manuelt søk kan variere fra modell til modell, men begynn å lete etter menyer som «trafikk» eller «TMC» og «søk -automatisk/manuelt)».

NRK benytter P1-frekvensen, og sjekk nrk.no/frekvens for aktuelle P1-sendere og gyldige frekvenser i ditt område. Merk at det kan gå noe tid før du faktisk ser trafikkmeldingene. Enheten kan bruke noe tid på både å ”logge seg på” og ”tanke opp” enheten med trafikkmeldinger. Hvor lang tid, vil være avhengig av P1-mottaksforholdene. Hvorvidt du kjører eller står i ro, kan også påvirke forholdene.

14. Hvilke signaler er det NRK sender ut?


NRKs utsendelse består alltid av to typer signaler. Det ene er et beacon, type ”her er jeg, her er jeg” (teknisk benevnelse, gruppe 3A). Dette signalet må enheten ha for å logge seg på NRKs trafikkutsendelse. Etter sammenkopling begynner enheten å motta det andre signalet som sendes ut – selve trafikkmeldingen (teknisk benevnelse, gruppe 8A). Merk at det kan gå noe tid før du faktisk ser trafikkmeldingene. Enheten kan bruke noe tid på både å ”logge seg på” og ”tanke opp” enheten med trafikkmeldinger. Hvor lang tid, vil være avhengig av P1-mottaksforholdene. Hvorvidt du kjører eller står i ro, kan også påvirke forholdene.

15. Hva koster et navigasjonssystem?


Det finnes en rekke produsenter av løse navigasjonssystem, og pris varierer med modell og funksjonalitet. Generelt er RDS/TMC-kompatible enheter noe dyrere enn ikke-kompatible enheter. Ta utgangspunkt i størrelsesorden 1.000-5.000 kroner. Dersom du ønsker en fabrikk- og fastmontert enhet (eksempelvis inkludert i bilens dashbord) er kostnaden adskilling høyere.

16. Kan jeg motta RDS/TMC-meldinger i utlandet?


Ja, flere land tilbyr trafikkmeldinger som RDS/TMC. Antall informasjonstilbydere, kvalitet og hvorvidt meldingene er gratis, variere fra land til land. Du kan bruke en norsk mottaker i utlandet, og er språkinnstillingene i enheten satt riktig, vil du i utlandet motta trafikkmeldingene på norsk.

17. Hvem er Destia og Destia Traffic?


Destia Ab er en stor tjenestetilbyder innen infrastruktur i Finland. Selskapet bygger, drifter og planlegger trafikk- og industrimiljøer samt leverer eksperttjenester innenfor trafikk og sanntidsinformasjon for trafikanter. Etter det vi har forstått var Destia opprinnelig en del av det Finske vegverket, men ble som Mesta i Norge, skilt ut i eget selskap.

Destia Traffic er et underselskap av Destia, og har trafikkmeldinger til navigasjonssystem som fokusområde. I Norge har Destia Traffic inngått avtale med P4.

18. Jeg har en TomTom med omdøpt mctx.dat-fil, men jeg kan likevel ikke ta i mot NRKs utsendelse.


TomTom har inngått avtale med Destia, og en enhet som er låst mot Destia kan kun motta NRKs åpne utsendelse i områder hvor Destia/P4 ikke har dekning. Vi er kjent med at det finnes hacks/workarounds for å kunne motta NRKs åpne utsendelse på en låst TT-enhet, men siden dette er uoffisielle og udokumenterte løsninger, er det vanskelig å bistå ved eventuelle problemer.

19. Hvorfor kan jeg ikke motta NRKs utsendelse i min TomTom-enhet?


Se også spørsmål 18. TomTom har inngått en avtale med Destia, og en kryptert utsendelse, som er tilfellet med Destia, vil ha prioritet over NRKs åpne utsendelse. Det er kun i områder hvor Destia/P4 ikke har dekning du vil kunne motta trafikkmeldinger fra NRK. TomTom er kjent med NRKs åpne utsendelse og vurderer nå innholdskvaliteten på begge tilbyderne. Disse undersøkelsene er enda ikke avsluttet.

20. Hva menes med at dere kun har prøvesendinger, blir ikke tjenesten permanent?


Vi har ingen planer om å stoppe utsendelsen, men vi ønsker å bruke noe mer tid på optimalisering – både teknisk og journalistisk. Det betyr at kortere brudd i utsendelsen kan forekomme, og av denne grunn har vi valgt å kalle det prøvesending inntil videre.

21. Hvor får dere meldingene fra?


Våre kilder er som regel Statens vegvesen, politiet, bilbergingsselskapene Viking, Falck og NAF, fergeselskapene og lyttere. Men alt vi får inn sjekkes og bearbeides, så det er ikke noe som sendes rått videre.

22. Hvorfor meldes det ikke flere vegarbeid og hendelser i mitt område?


Da har vi ikke fått melding om dette fra noen av våre nevnte kilder. Vi setter i så fall stor pris på tips direkte til vår trafikkdesk på tlf 800 99999 eller sms med kodeord TRAFIKK til 1987.

23. Hvorfor meldes ikke køer på hovedvegene rundt de største byene?


Les også egne innlegg om dette på bloggen: Jeg står i bil-kø… og Automatisk detektering av bil-kø.

Det finnes i dag ingen infrastruktur som kan gi oss de nødvendige grunndataene for å kunne tilby en troverdig kø-varslingstjeneste. All informasjon om bil-kø må derfor samles inn og registreres manuelt, og utgangspunktet er visuell observasjon. Vi har gjort noen forsøk med kø-varsling, men ser at vi må bruke noe tid på å utvikle eget dataverktøy før vi kan tilby dette mer permanent. Med dagens verktøy/arbeidsrutine går det for lang tid fra mottak og til utsendelse, og da forsvinner også noe av kvaliteten på slik informasjon.

24. Hvilke trafikkskilt vises i kartet – og hvorfor akkurat disse?


Bruk av trafikkskilt i kartet er en enkel måte å visualisere informasjonen på, og de fleste navigasjonssystemene har dette tilbudet, men dessverre er ikke denne visningsformen en del av TMC-standarden. Om skilt skal benyttes, hvordan de skal se ut, og hva de faktisk betyr, styres av produsentene – ikke NRK. Det har lenge vært jobbet med en standardisering, men uten hell, så inntil videre anbefaler vi deg å begynne med brukerveiledningen.

25. Hvorfor sender dere ut melding om farlige kjøretøy på fjellet?


Vi sender ut koden for ”konvoi”, som inntil videre er den beste- og eneste måten vi har for varsling om kolonnekjøring. Dessverre er det enkelte navigasjonssystem som oversetter konvoi-koden til ”farlige kjøretøy”, fremfor ”konvoi”.

Begrepet ”kolonnekjøring” ble i januar 2009 en del av standarden, og så snart koden/oversettelsen er implementert av produsentene, vil vi begynne å bruke denne.

26. Hvorfor hender det at hendelser og vegarbeid blir markert feil i kartet?


Selv om vi markerer en hindring riktig i vårt kart med lat/long-koordinater, så kan det vises annerledes i systemene. På grunn av teknologiske begrensinger i TMC, må alle våre meldinger knyttes mot fastdefinerte lokasjonspunkt. Det er ikke teknisk mulig å sende nøyaktig posisjon. I Nord-Norge er det spesielt langt mellom TMC-punktene, men en oppdatert lokasjonstabell er visstnok like rundt hjørnet. Se også spørsmål 7.

27. Hvem bestemmer hvordan TMC skal se ut i Norge?


Dette er et vanskelig spørsmål å besvare. Selve protokollen som er utgangs-punktet for TMC-tilbudet er eid av ISO – den internasjonale standardiseringsorganisasjonen. De er med andre ord den formelle eier av teknologien som ligger i bunn for en slik tjeneste.

Men – protokollen er i kontinuerlig videreutvikling, og ansvaret for dette arbeidet har TISA, Traveller Information Service Assosiation. Dette er en interesseorganisasjon med ca 100 betalte medlemmer, og NRK er medlem i TISA gjennom forumet NTS – Nordisk Trafikk og Service (samarbeid NRK, DR og SR). Det er altså TISA som lager spesifikasjonen, men så snart organisasjonen har vedtatt en utvidelse/endring, oversendes denne til ISO for internasjonal standardisering.

En viktig del av TMC-protokollen er hendelseslisten og lokasjonstabellen, og her i Norge er det Statens Vegvesen som har laget en norsk versjon av hendelseslisten og opprettet lokasjonstabellen. SVV har også ansvaret for utvidelser/vedlikehold, men det er produsentene av navigasjonsutstyr som faktisk bestemmer om SVVs oversettelse skal benyttes (når det gjelder lokasjonstabell, har de ingen valg). De fleste benytter SVVs oversettelse, men noen – eksempelvis TomTom – har inntil videre valgt å benytte egen oversettelse.

Til syvende og sist skal også signalet/innholdet kringkastes, og dette gjøres via et FM-nett. Selve nettet eies av Norkring, men det er kringkastingsselskapet som betaler for eierskapet, og følgelig bestemmer hva som faktisk skal sendes på de ulike frekvensene. Det er vi i NRK – ene og alene – som har bestemt at våre P1-sendere også skal formidle TMC-informasjon.

28. Vil det komme varsel om kjøreforhold?


Når vi fra våre kilder mottar varsel om spesielt vanskelige kjøreforhold, sender vi ut dette som enkelthendelser. Men – generelle meldinger om forholdene medfører en del manuelt arbeid og spesiell oppfølging. Vi må derfor vurdere noen endringer i dataverktøyets brukergrensesnitt før vi kan tilby slike meldinger litt mer permanent og med den kvalitet vi ønsker.

Vi kan også sende værvarsel fra YR.no, men har inntil videre – og etter tilbakemeldinger fra publikum – valgt å stoppe utsendelsen av slike meldinger. Værvarsel for neste time sendes fortsatt automatisk på meldinger om kolonnekjøring eller stengt pga uvær. På sikt håper vi å ha en mer automatisert tjeneste som varsler om når spesielt vanskelige kjøreforhold er ventet – prognose basert på værdata.

29. Hvilke meldinger får jeg inn hos meg?


Akkurat nå sender vi alt fra hele landet til hele landet, men vi vurderer en geografisk inndeling. Hver del har plass til 300 meldinger, og nå er hele landet en del. En inndeling vil mao gi plass til flere meldinger, og ”nedttanking” til enhet vil kunne skje hurtigere enn i dag.

30. Har dere et kart på nettet slik at jeg kan se hva som faktisk sendes – og sammenligne med det jeg ser i min enhet?


Ikke nå, men dette er under planlegging og prioritert nettutvikling. Vi har en åpen RSS-feed på www.nrk.no/rss som inneholder koordinater, men av tekniske og praktiske årsaker er det ofte flere meldinger som sendes på TMC enn det som vises som RSS. Noen ganger er det også motsatt.

31. Hvorfor fikk jeg nettopp inn en melding som sa ”Åpen”?


Vi sender ut varsel om at en veg er åpnet etter at den har vært stengt. Men vi sender da bare ut ”Åpen” og ikke ”Åpen etter trafikkuhell osv” som kanskje hadde vært mer forklarende.

32. Hvorfor sier min enhet at jeg kommer til å bli tre timer forsinket pga et arbeid ved Arendal som dere melder som ”stengt i ett felt og fare for kø”?


Vi sender i dag ikke ut informasjon om lengde/tid på forsinkelse, i dette tilfellet tre timer, men noen navigasjonssystem har lagt inn funksjonalitet som ”tolker” mottatte hendelser. I tillegg til et tidspålegg som følge av en forsinkelse, er det systemer som også ruter deg forbi selve hendelsen. Vår anbefaling er å slå av all automatikk av denne typen, om mulig (se etter menyen trafikk/tmc/innstillinger, ignorer kø-forsinkelser el).

33. Hvorfor får jeg ikke opp varsel om at en veg kommer til å bli stengt, for eksempel hvis en tunnel skal stenges på natten pga arbeider?


TMC er i utgangspunktet laget for å varsle om hindringer akkurat nå, ikke for planlagte hendelser/avvik. Vi jobber imidlertid med en ”juksevariant” som skal gjøre autopublisering på tid mulig. Inntil denne løsningene er på plass, kan du gå inn på wap.nrk.no/trafikk på din mobil.

34. Hvorfor faller signalet ut?


Når du kjører vil du oppdage at enheten tidvis ikke mottar trafikkmeldinger. Dette er normalt, spesielt om du kjører i en dal, et område med høye fjell osv, og oppdateringen kan typisk være midlertidig stanset i 10-15 min. Hvordan dette vises i enheten varierer, men det vanlige er at et ikon (eksempelvis en kule/sirkel) i kartet, skifter farge – typisk fra grønn til grå.

Utsendelsen av TMC-informasjon skjer via P1-sendenettet, og vi har den beste dekningen i hele landet, men i ditt navigasjonssystem finnes det bare en FM-mottaker (og ikke to som i en mer moderne bilradio). Dette betyr at navi-enheten ikke kan ”måle” og veksle mellom hele tiden den sterkeste senderen. Som på gamle bilradioer med en mottaker ble det tidvis skurr og dårlig lyd, og det er det som skjer på din navi-enhet – fordi du er i et område med dårlig mottaksforhold, faller den ut, inntil forholdene blir bedre. P1-senderene står såpass tett i dette landet, slik at bruddene er sjelden langvarig.

Opplever du langvarig bortfall, så sjekk om enheten er satt til manuell innstilling av frekvens. Sett i så fall til automatisk og/eller evt gjør et automatisk søk etter TMC-tilbyder.

35. Hvordan vet jeg at det er meldinger fra NRK, og ikke Destia, som vises i min enhet?


Litt avhengig av hvilken modell du har, men ofte kan du se hvilken frekvens enheten benytter i vinduet for tmc-innstillinger (automatisk mottak eller manuell innstilling av frekvens). Sjekk dette tallet mot nrk.no/frekvens. Noen enheter viser også stasjonsnavn i dette vinduet, og ikke bare frekvens. Det er dessverre ikke mulig å sende en egen tekst til hovedvinduet.

36. På min skjerm kommer det opp røde, gule og grønne felt til hver enkelt melding når jeg har trykket «vis etter vei». Betyr disse noe?


Du sier ikke noe om hvilket navigasjonssystem du bruker, men sannsynligvis indikerer fargene alvorlighetsgrad. Rødt er type ”veg stengt”. Gul ikke stengt, men ”hindring”. Grønn, ”ufarlig” osv.

37. Jeg vet at veien er vinterstengt, men jeg ser den ikke i min enhet. Gjelder Tuddalsvegen i Telemark (fra Hjartdal til Gaustablikk), Fv 651.


På denne vegen er det ikke noe lovlig TMC-punkt vi kan knytte stegningen mot. Inntil ny lokasjonstabell foreligger fra Statens vegvesen, kan vi i det hele tatt ikke varsle om hendelser på denne veien – dessverre. Vi har formidlet ønske om nye TMC-punkt på Fv 651 til SVV.

38. Jeg tror det er noe feil med NRKs utsendelse. Hvem kan jeg kontakte?


Er du i bilen, så ring oss på 800 99 999. De kan i tidsrommet man-fre 05.30-22.00, lør 09.30-17.00 og søn 13.00-22.00 bekrefte/avkrefte en eventuell midlertidig stans i vår utsendelse. Alternativt kan du kontakte NRKs publikumsservice på 815 65 900 (hverdager 08.00-22.00, lør 14.30-22, søn og helligdager stengt).

Har du tilgang på nett, så sjekk http://blogg.nrk.no/trafikk eller send oss en e-post på tmc@nrk.no.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *