Automatisk detektering av bil-kø

Det er stor etterspørsel etter kø-informasjon, men som nevnt i et tidligere innlegg finnes det i dag ingen etablert infrastrukter for registrering og automatisk videresending av nødvendige grunndata. Ulike forskningsprosjekt har vært etablert, og nye er igangsatt, men dessverre vil det nok ta litt tid før vi ser et detekteringsnett i de store byene. Teknologisk er det neppe noe stort hokus-pokus, flere alternativer finnes, det er nok mer et spørsmål om økonomi og eierskap?

Bil-kø, illustrasjon

Grunndataene kan registeres på flere måter, og løsningene bør sannsynligvis kombineres for å gi et mest mulig riktig bilde:

– Bruk av nedfelte tellesløyfer i vegbanen, sensorer som registrerer hastighet, retning, bilstørrelse mm. Statens Vegvesen har i dag flere slike sløyfer nedfelt og bruker dem blant annet til statistikk (beregning av eks ådt – årsdøgntrafikk), men dessverre er kommunikasjonen med sensorene i stor grad basert på oppringt moden, og ingen fast forbindelse med kontinuerlig overføring av data.

– Bruk av brikke/sender i bilen, eks Autopass-brikken, og en automatisk registrering i det en passerer en bestemt leser/detektor.

– Bruk av visuell/akustisk detektering. I sin enkleste form kan dette være et webkamera, alternativt en mikrofon, som fanger opp at en bil passerer forbi et gitt punkt med en bestemt hastighet og retning.

– Bruk av mobiltelefon/GSM-nettet, tapping av data. Forutsetter avtale med telefonselskapene og må gjøres på en slik måte at det ikke kommer i konflikt med personvernhensynet, men er kanskje den mest attraktive varianten bla pga høy mobilpenetrasjon.

– Inkludering av SIM-kort i selve navigasjonsenheten og en overføring av data via GSM-nettet. Løsningen forutsetter at navigasjonsprodusentene er med på laget, men bla TomTom benytter denne teknologien i sin egen tjeneste HD-Traffic.

– Bruk av utplasserte fotobokser. Disse registerer de nødvendige grunndata, selv om du ikke kjører for fort.

Det er både dyrt og strenge regler for plassering av utstyr i- eller langs vegbanen, så det er uaktuelt for NRK å eie slikt detekteringsutstyr. Men – vi vurderer deltakelse i konkrete forskning- og samarbeidsprosjekt som kan gi oss tilgang på de grunndata vi må ha for å kunne etablere en pålitlig kø-varslingstjeneste. Vi trenger mer informasjon og kunnskap, og vi vil gjerne gjøre noen konkrete forsøk hvor en vurderer «beste teknologi», bruk og opplevelse av sanntidsdataene og eventuell forsinkelser i produksjon- og distribusjonskjeden.

Se også gps.no-artikkel om «Utfordringer ved sanntids trafikkinformasjon«

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert og merket med , , , . Bokmerk permalenken.

4 kommentarer til Automatisk detektering av bil-kø

 1. Hva skjedde med http://www2.geoweb.no/stilistisk/stilistisk.jsp
  Den viste jo hastigheten på trafikken mellom Oslo og Tønsberg.
  Den virket etter min erfaring helt utmerket, men er nå nede 🙁
  Kunne ikke den gitt automatisk info til TMC-meldinger om kø?

 2. Dette var dessverre bare et tidsbegernsa forsøksprosjekt. Teknisk fungerte det veldig bra, så synd de har tatt ned siden. Du kan lese mer om DynamIT-prosjektet på http://samferdsel.toi.no/article19036-978.html

 3. Øyvind Svedman sier:

  Hva med Trafikkflyt.no sin kødata?

  «Trafikkflyten på veiene måles i sanntid ved hjelp av GPS-data fra Taxus biler. Bilene rapporterer fortlöpende sin posisjon og dette kombinert med andre data gjör oss i stand til å beregne trafikkflyten på mange av Oslos veistrekninger til enhver tid.

  Hvilke strekninger som har oppdatert informasjon varierer i löpet av dagen avhengig av Taxus trafikk. Strekninger uten oppdatert informasjon vises uten farge i kartet, mens strekninger der vi kjenner flyten markeres med farger som indikerer forventet hastighet i forhold til det normale. Informasjonen er anonymisert slik at den enkelte bil ikke kan spores.»

 4. Bjarte Johannesen sier:

  Vi kjenner til datagrunnlaget til Trafikkflyt, men disse er P4s eiendom og ikke fritt tilgjengelig. Videre ønsker vi fortrinnsvis løsninger/data fra biler som ikke kjører i kollektivfeltet. Dette for å gi et mest mulig riktig bilde.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *