Kommentar til Hylland-Eriksen

Av Leif-Edward Ottesen Kennair

Jeg har frustrert meg i mange år over über rasjonell innledning med lip service støtte til evolusjonspsykologi og fordomsfull avvisning som konklusjon. Det er for enkelt. Jeg frustrerer meg også over at en som har skrevet så mye OM EP ikke enda har dokumentert at han faktisk skjønner hva EP handler om.

For noen år siden var Shakespeare (jeg har flere referanser om noen vil) og klinisk psykologi (drgradstemaet mitt) ikke innenfor EPs rekkevidde – på hvilket grunnlag?

EP klapper ikke impotent med en hånd, det er en fruktbar hypotesegenererende ekte multidisipliner tilnærming.

La meg kort kommentere noen punkter i innlegget til Eriksen:

1. EP (Evolusjonspsykologien) tilbyr ikke en enklere løsning en «sosial imitering» eller «makt»… det er polemisk og uinformert å late som om det er en gyldig kritikk av EP.

2. Det er neppe slik at Eriksen kan mer om hjernen eller kognitiv eller affektiv nevrovitenskap enn fremstående EPere. Det er for enkelt å late som om fremstående psykologer som samarbeider med fremstående nevroforskere ikke kan dette.

3. Eia har vist en rekke eksempler på overselling av enkle løsninger innen andre disipliner.

4. Konklusjonen til en professor i sosialantropologi :»Mead KAN ha tatt feil»… Det er kanskje en vel forsiktig konklusjon… og det implisitte poenget om at vitenskaplig sannsynlighet skal vurderes demokratisk må vurderes nøye.

5. At en professor som har skrevet så mye om EP fremdeles tror at EP forklarer utifra genetisk varians er rett og slett såpass påfallende at jeg må konkludere at han fremdeles ikke har lest den grunnleggende litteratuern – eller med viten og vilje feilfremstiller i den offentlige debatten (hadde han vært journalist hadde han fått refs!). DET ER GRUNNLEGGENDE SIDEN 80 TALLET AT EP FORKLARER FENOTYPISK VARIANS MED DIFFERENSIELL STIMULERING AV FELLESMENNESKELIG BIOLOGI.

6. Alle eksemplene på temaer som Eriksen ikke TROR/MENER kan belyses fra et EP perspektiv: Jeg ber om at en hver sosiolog, antropolog og psykolog som er interessert i de spørsmålene faktisk forsøker en evolusjonær tilnærming FØR de konkluderer HVORVIDT TILNÆRMINGEN ER HJELPSOM ELLER IKKE! Og dersom noen får dobbelthendig applaus for tomheter som at komplekse problemer krever mer enn evolusjonstilnærmingen, dermed implisitt at den ikke kan bidra, så er det kanskje slik at publikum er hjernevasket.

Dette innlegget ble publisert i Ukategorisert. Bokmerk permalenken.

23 kommentarer til Kommentar til Hylland-Eriksen

 1. Håvard sier:

  Dere maa fikse scriptet!

 2. Boskop sier:

  Problemet generelt til de samfunnsviterne som er med i ‘Hjernevask’ er at de verken har satt seg inn, eller ser ut til å evne å forstå hva evolusjonsteorien handler om. Om man ser hele intervjuet og etter-intervjuet med Lorentzen så kommer det ganske synlig fram at Lorentzen har misforstått hele biologien; hvordan biologien bidrar. Han tror forøvrig om man tar hele den menneskelige befolkningen som populasjon så vil man finne de samme tallene, gitt at evolusjonsteorien fungerer i praksis. Dessuten ser de ganske plastisk på evolusjonen. Beklager, men den skjer ikke mometant eller under hvert tilfelle det vil være fordelaktig med en adapsjon.

  Kennar sier noe viktig: «DET ER GRUNNLEGGENDE SIDEN 80 TALLET AT EP FORKLARER FENOTYPISK VARIANS MED DIFFERENSIELL STIMULERING AV FELLESMENNESKELIG BIOLOGI.»

  Det er gøy å se hvordan alle disse samfunnsviterne (og sexolog, som ikke er en beskyttet tittel. Cogito ergo sum: Jeg er også herved sexolog) hyler ut samlende etter empirisk data og forskning, når deres egne «teorier» (hypoteser) er basert på subjektive erfaringer i livet. Lorentzen drar jo fram hele familien sin som eksempler som motbeviser de teoriene EP f.eks. kommer med. Noe som igjen bare beviser hvordan han misforstår EP. EP sier nemlig ikke at man vil finne de samme fenotypiske variasjonene innenfor alle hos en gitt populasjon. Disse samfunnsviterne ler generelt ganske mye av forskning gjort av EP osv.

  Willy Pedersen beviser også sin tafatte forståelse av EP med tittelen: «Et gen for røyking?»

  Er enig i kritikken din av Eriksen. Jeg siterer, «Hvorfor har urfolkene i Australia så intrikate slektskapssystemer, når san-folk i det sørlige Afrika, med teknologi som minner om deres, har særdeles enkle slektskapssystemer?».

  Det kan se ut som samfunnsviterne tror EP er forståelse av at alt av sosialisering kan tilbakespores til et bestemt gen, som man vil finne hos alle på jorden. Dermed vil variansen i sosiale og kulturelle utrykk være lik null. Det er ganske enkelt – FEIL!

 3. Anonym sier:

  Jeg så siste program, og må si meg enig i endel og uenig i en del. Som kvinne vet jeg jo utmerket godt at jeg kan tenne dvs bli kåt utrolig raskt og også oppnå tilfredstillelse (orgasme) veldig raskt!! Det forutsetter imidlertid en vesentlig ting, nemlig hvordan mannen er, hvor sexy attraktiv han er osv. Når noen menn sliter med at kvinner ikke tenner på dem, kan de lett innbille seg at det er pga kvinnens biologi generelt. Men faktum er at det kanskje er dem selv som ikke er særlig seksuelt opphissende. Og det er jo verre for dem å innse. En kvinne som i et ekteskap overhode ikke har tenning/sexlyst, kan med en anne mann og et nytt forhold blomstre til det ugjenkjennelige… F.eks kan et samboerpar ha særdeles ulike forklaringer på dårlig sexliv, han kan f.eks mene at hun er frigid, hun kan si at han er nærmest ekkel på sex området, men forøvrig snill.

  Skulle jeg velge en one nigth stand, måtte han være særdeles kjekk, høy, muskuløs, stor (både kroppslig og stort kjønnsorgan) og fremstå som et genetisk svært godt parti helsemessig! Da kunne jeg også tåle risikoen om graviditet og evt alenemortilværelse om det skulle inntreffe, ettersom avkommet med stor sannsynlighet også ville ha en medfødt robusthet og godt over gjennomsnittig helse. På den annen side, ville jeg om dårlige økonomiske kår og stor sosial nød velge en mindre attraktiv mann som sannsynligvis ikke ville ha draget på samme måte.

  Det at vi idag ser en rekke 40 åringer barnløse menn, skyldes nok velstandsutviklingen. Kvinner trekker til samme type menn, enkelte blir fedre til store kull. Da vil man også se på sikt mer genetisk egenart, mindre variasjon i utseende etc. Nesten som hos antiloper der kun en han får bedekke et helt harem, men majoriten aav hanner dør ut uten avkom.

 4. Kurt Nilsen sier:

  Etter å ha sett Thomas Hylland Eriksen bli intellektuelt avkledd av Richard Dawkins i bokbadet for noen år siden, skjønner jeg ikke at det fortsatt finnes folk som gidder å høre på hva han har å si.

 5. Kari sier:

  Hvorfor er ingen som har satt søkelys på hormonenes medvirken til kjønnsforskjellene,bl.a.når det gjelder voldelig atferd? Helt fra fosterstadiet er indvidet påvirket av hvilke hormoner det etter hvert produserer, og her er det forskjeller mellom guttefostre og jentefostre.
  Jeg mener det er en grunnleggende feil ikke å trekke inn dette i programmene.

 6. Jon Rustand sier:

  Til Kurt Nilsen: Og jeg som hadde inntrykket av at Richard Dawkins ble avkledd både av Thomas Hylland Eriksen og programlederen….

 7. alla sier:

  Hvor i all verden kan jeg lese innleggene til hylland eriksen i denne debatten?

 8. Kjell Jensen sier:

  Hvem bryr seg om Thomas Hylland Eriksen, hans livsoppgave er jo å dekonstruere Norge, nordmenn og alt vi har kjært!

 9. Sønstebye sier:

  Jeg mener at hele debatten stadig er inne på et feilspor, selv om noen trekker inn virkelige viktige punkter i blant (f.eks Kristian Gundersen på db.no). Det viktigste poenget med det hele kan oppsummeres, faktisk, i en kritikk Eia har fått: Hvorfor stiller du naturvitenskapelige spørsmål til en litteraturviter? Svaret må være: Jo, fordi nettopp denne litt.viteren (Lorentzen selvfølgelig), og tilsvarende andre sikkert fremragende forskere innenfor sine respektive felt, har sittet i posisjoner som har lagt føringer for hvordan vi har utformet landet vårt, enten det er fra departementene (Hernes) eller ymse kjønnspaneler osv. Det forskes mye på kjønn innen litteratur-, kunst- og filmvitenskap for å nevne noen, men å trekke konklusjoner om hvordan en stat skal styres eller et samfunn bygges ut fra postmoderne forskning innenfor snevre felt som dette er sannsynligvis ikke lurt (kan noe være sant? Kan jeg vise at det er mulige? Da ER det sant – én sannhet blant mange sameksisterende). Så viser det seg at sosiologene ikke er det grann bedre. Denne debatten hvor vi stadig ser at en dikotomi mellom natur og kultur forsøkes å etableres/videreføres, er interessant nok i seg selv, men bør være en digresjon til det virkelig viktige: skal vi basere oss på bestillingsforskning fra ideologistyrte politikere som dermed får den forskningen de ønsker seg, eller skal vi slutte å lure oss selv? Ergo er ikke spørsmålet hvorfor Eia stiller spørsmål om biologi/evolusjon/etc til disse forskerne, men hvorfor nettopp disse forskerne befinner seg i en posisjon hvor det er interessant å stille dem slike spørsmål, når de er ute av stand til å svare på dem. Med andre ord på meget tynn is over veldig dypt vann.

 10. Ståle sier:

  Kul vitenskap. Nå vil jeg også prøve:

  «Et EP-PERSPEKTIV på Hjernevask-debatten.»
  Evolusjonspsykologer er en samling genaggregater som har samlet seg i en gjeng (institutt) for å ta over makta fra den rivaliserende alfamalen Lorentzen (på et rivaliserende institutt). Dette gjør de for å kunne være i stand til å få spredt sine gener når/dersom de tar knekken på konkurransen og potensielt ta over makene til Lorentzen.

  Den såkalte «vitenskapen» hver av partene bedriver er i bunn og grunn maktspråk som gjør de bedre i stand til å hevde seg selv (og sine gener) og instituttene er egentlig samlingssteder for samarbeidende genaggregater som er i konstant stammekrig som i kamp («debatt») prøver ta over motpartens maker og slik sett få parret seg bedre.

  Det blir riktig, blir det ikke?

 11. Selma sier:

  Nå handler jo ikke posten over om siste program, men likevel: Jeg synes det er en logisk brist i hvordan kvinner og menns forskjellige syn på tilfeldig sex ble forklart i programmet. Sånn forklarte Eia det:
  1. Menn liker tilfeldig sex fordi de da kan få masse etterkommere uten å måtte investere tid og krefter i dem utover selve parringen. Menn som har tilfeldig sex får flere etterkommere enn menn som bare har forpliktende sex, siden de rekker over flere.
  2. Kvinner liker ikke tilfeldig sex, fordi de er avhengige av en partner som er villig til å investere tid og krefter i avkommet hennes.
  3. Det er kvinnene som velger partner.

  Det jeg ikke skjønner: hvorfor velger kvinnene (som altså vil ha forpliktende sex) mennene som vil ha tilfeldig sex? Hadde det ikke vært mer logisk at disse ble valgt bort og knapt nok fikk parre seg i det hele tatt?

 12. alla sier:

  Hadde det ikke vært mer logisk at disse ble valgt bort og knapt nok fikk parre seg i det hele tatt? – At hvem blir valgt bort? Mennene som har tilfeldig sex? Det eneste som er logisk i evolusjon er hvor mange fruktbare avkom man får. Hvis en mann som har tilfeldig sex med flere kvinner, og får flere fruktbare avkom(som igjen får fruktbare avkom) har han høyere fitness enn for eksempel en mann som er monogam hele livet og får færre barn enn den polygame mannen.

  Hva som fungerer best i et gitt miljø avhenger selvfølgelig av miljøet. En mann i et langvarig forhold til en dame kan fortsatt ha tilfeldig sex med flere kvinner på si. Dette har kanskje vært det som har blitt sterkest selektert for… Hvem vet?

 13. Atleten sier:

  Jeg er enig mye av det som kommer frem i hjernevask, men kanskje ikke slutningen om at det er store menn som har best mulighet for å overleve. Vi som har drevet med fjernoppklaring i forsvaret vet at de største gutta faller fra først. Store muskler trenger mye mat og blir fort slitne. De fleste med erfaring fra forsvaret og friluftsliv vet at de beste krigerne og jegerne er slanke og utholdende. Kanskje er det derfor de fleste menn på verdensbasis også har anlegg for utholdenhet, men må ta steroider for å bli dørvakter.

 14. Rune sier:

  Hva er egentlig forholdet mellom Leif Edward Ottesen Kennair og Vibeke Kennair Ottesen? Han er en tosk med smultring og hestehale som ser ut som om han har alle deluxeutgavene av Ringenes Herre i bokhylla – hengende under den stusselige Newcastle United-drakten han kjøpte en gang på 90-tallet. Mens hun er en blond pratemaskin med permafrost mellom ørene som ikke har forstått noen ting hverken av kriminologi eller biologi. Men er de i slekt?

 15. Øyvind sier:

  @Rune: Er du sosiolog?

 16. Cassanders sier:

  @Rune
  naaaahh
  I stedet for å «ta en Lorenzen» bør du nok forsøke å formulere noen argumenter selv.
  Er du riktig heldig kan det jo hende at noen andre enn deg selv bifaller ditt vidd og din intelligens.

  Cassanders
  Half the lies they tell about me are true
  S.Gorn’s Compendium of Rarely Used Clichés

 17. Cassanders sier:

  @Selma,
  Jeg har en mistanke om at du har utelatt en forenklende forutsetning som vanligvis inngår i en fremstilling av «mating strategies» i en EP forklaringsmodell.

  4) Kvinnen vil velge(sic) en «best mulig forsørger» for et langvarig parforhold, og forventer trofasthet av ham, men vil selv kunne gå for (skult) sesuell kontakt hvis det dukker opp en attraktiv (status)mann. …for så vidt en slags gjøre-strategi.

  Heller ikke direkte knyttet til programmet, men f.eks her:
  http://psych.mcmaster.ca/dalywilson/AnEvolutionary.pdf
  er en artikkel som berører en annen side ved denne «strategien».

  Cassanders
  In Cod we trust

 18. Cassanders sier:

  …. Ang. kommentar 21:34
  Dæng!
  …for så vidt en slags gjøke-strategi…

  Cassanders

 19. Selma sier:

  Hehe, Cassanders, kanskje det. Men da er i så fall situasjonen ikke den at kvinner vil ha mindre tilfeldig sex enn menn, men at de vil være utro med tilfeldig sex i hemmelighet. Og det er jo ikke det studien til Kennair viser.

  Alla: poenget mitt var at det ikke hjelper at menn vil ha tilfeldig sex om ikke kvinnene også vil ha det, i hvert fall ikke om det er sant at det er kvinnene som velger/bestemmer.

 20. alia sier:

  hahahahahhahaahahh

 21. Ferdinand Linthoe Næshagen sier:

  Samfunnsvitenskap extra light.
  Mens amerikanske sosialantropologer som Carol og Melvin Ember, Keith Otterbein og andre kan legge frem viktige og troverdige resultater, har norsk sosialantropologi lite å vise for seg. Slike regnevegrere som de norske når i beste fall opp til et nivå som 1800-tallets folkelivsskildrere, og ofte er de langt dårligere, preget av (sekulært) bigotteri og kunnskapsmangel som dekkes over av ordflommen. Jeg gjennomgikk en gang H. Eriksens Bak fiendebildet, og registrerte vel sytti logiske kortslutninger og ubegrunnede påstander. I min bokhylle har denne boken derfor fått plass mellom boken som «beviser» at Columbus kom fra Nordfjord, og boken som «beviser» at Elvis viser seg etter sin død, gjør mirakler og bønnhører dem som ber til ham. Saken er at den som tar norsk sosialantropologi alvorlig viser en alvorlig mangel på dømmekraft om man skal bedømme etter Eriksen, fagets fremste koryfe.
  F.L.N.

 22. Vismannen sier:

  Hele forskningsfeltet er som en blind mann i et mørkt rom som leter en svart katt som ikke er der.

  En del spørsmålsstillinger virker så relevante at de har blitt førende for diskusjonen. Svaret finnes litt på siden, og det handler ikke om å sikre videreføring av gener.

  Alle mennesker drives av et identisk operativsystem som selvsagt er resultatet eller summen av genene. Operativsystemet er laget av og drives av kjedereaksjoner som skjer i et identifiserbart system.

  Kvinner vil velge menn ut ifra om de passer inn i deres forestilling om fremtiden. Menn gjør akkurat det samme. Det er forestillingen/fantasiene som styrer sex. En partner som oppfyller flest mulig av mine kriterier for å gi meg en ønsket fremtid, er også den mest sexy. None ganger er det store bildet dominerende, andre ganger er det sexfantasiene. Det er ikke for ingenting penger er oppfattet som sexy. De gir muligheter til å realisere en ønsket fremtid.

  Hvorfor er det å lytte til en kvinne, være opptatt av hennes behov, et god måte å sjekke? Fordi du passer så godt inn i fremtiden hennes!

  Hvis du ikke har innsikt i alt det de blinde forskerne leter etter i det mørke rommet, er det lett å tro at det er tilfeldig at sexlivet går opp og ned i et parforhold. Men det skyldes helt spesifikke ting i hverdagen deres, ting det er lett å styre om du vet hva det er. Og gjenstand for den merkeligste forskning når du ikke vet hva det er.

  Det som egentlig styrer sexlivet og valg av partner er fullstendig ukjent.

 23. John Rivers sier:

  Leffa og Vibeke er vel søsken. Det er vel han som har anbefalt søstra si (med en mastergrad i lomma!) til NRK. Hun har fått mye eksponering. Og det er fullstendig ubegrunnet ut fra hennes meritter eller kvalifikasjoner. Bare så det er klart: Leffa er særs omstridt i norsk psykologi, hvor mange mener at han er splittende.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *