FREDELIGE SAMFUNN HAR EKSISTERT!

Den verdensberømte arkeologen Marija Gimbutas mente at hun gjennom sin arkeologiske og tverrfaglige forskning fra tiden 6500 før vår tid, kunne bevise at det i Europa eksisterte fred i flere tusen år. Mange forskere støtter hennes konklusjoner. I KvinneAkademiet mener vi det er verdt å bygge videre på tanken om at fredelige samfunn har eksistert over lang tid. Det gir håp om at det er mulig igjen. De historier vi bygger vår oppfatning av virkeligheten på, former i stor grad våre tanker, verdier, handlinger og – håp.

Hvorfor finnes det fortsatt vold og kriminalitet i Norge i dag, et av verdens rikeste og fredligste land? Hva er galt? Vi vet at de fleste som begår voldelige handlinger på en eller annen måte har opplevd omsorgssvikt eller vold selv. Vi snakker mye om forebygging av kriminell og selvødeleggende atferd.

Med dette i minne kan det være interessant å tenke at det kanskje er verdivalgene våre som kunne trenge en liten revisjon. Hvis barn opplever at verden er fredelig, at livet går ut på å bidra med ens egenart og innsats til det beste for alle, får alle det godt. Det blir da naturlig å sørge for at flest mulig faktisk får oppleve det. Kanskje skulle alle avgjørelser som tas på vegne av fellesskapet alltid vurderes opp mot dette: Tjener dette til barnas beste? Kanskje man skulle ha et bilde av et barn på alle sakspapirer og på alle kontorer, slik at barnets beste aldri ble glemt.

I tidligere tiders samfunn, så langt tilbake det er mulig å finne spor, har kvinnen og barnet stått sentralt i det praktiske og religiøse liv. Og er det egentlig så merkelig? Kvinnen skaper nytt liv i sin egen kropp, hun føder dette livet ut av sin egen kropp, noe som fremdeles i dag virker fysisk umulig og får hver fødsel til å virke som et mirakel.

Ville det ikke da, som en konsekvens av en slik ærbødighet for livet, bli en selvfølge at hun som bringer livet til verden, æres og respekteres og behandles verdig og godt? Og ville ikke det igjen føre til at ingen kunne utøve eller utsettes for vold? Siden all vold er en forbrytelse mot livet, må krig bli ansett som den største forbrytelse. Kan vi se for oss en framtid der alt liv blir respektert og tatt vare på, inkludert dyr og planter og alt som lever på denne ene jorden vi har? Det kan virke utopisk, men vi vet at det haster med å endre våre holdninger. Klimarapporter viser at vår mangel på respekt for livet kan bety slutten for alt og alle på vår planet. Vi har lenge forsøkt å kontrollere det vi mente var en irrasjonell og kaotisk natur, uten å innse at den er et intelligent system i fullkommen balanse. Mennesket har rokket ved denne balansen uten å se konsekvensene av sine handlinger.

Slik naturen ble oppfattet som irrasjonell og kaotisk, slik ble også kvinner ansett av menn som ønsket ”herredømme” over hennes kropp. Resultatene av denne holdningen ser vi i dag. Voldtekt av babyer! Salg av kvinner og barn i et omfang som er større enn i slavehandelens ”glanstid”! Likeverdet mellom kvinne og mann må gjenopprettes som kilden til glede og fruktbarhet. Sammen står vi på terskelen til en ny tid der vi har mulighet til å ta med det beste fra tiden vi lever i og fra den rike, fredelige tiden i våre formødres og forfedres Europa.

På bakgrunn av ikke minst Marija Gimbutas` forskning kan en ikke lenger unnskylde krig og ødeleggelser av verden med at dette er et iboende aspekt av menneskets natur. Vi trenger ikke stilltiende akseptere en verden der mennesker dreper hverandre og ødelegger natur og kultur. For om vi en gang levde i fred med hverandre, er det mulig å leve i fred igjen.

Marit Clementz og Ingvild Forbord

http://www.kvinneakademiet.no

Dette innlegget ble publisert i Vold. Bokmerk permalenken.

17 kommentarer til FREDELIGE SAMFUNN HAR EKSISTERT!

 1. Sydney Carton sier:

  Marija Gimbutas’ hypoteser om en fredelig kvinnestyrt tid i sydøsteuropas yngre stenalder er riktignok ikke blitt endelig tilbakevist, men de støttes ikke av de fleste arkeologer.

 2. Kari sier:

  denne kulturen er vel sikkert cucutenikulturen fra romania, moldovia og ukraina 5500-2750 f.Kr. folkeslaget som kom østfra var indoeuropeerne som hadde temmet hesten. indoeuropeerne spredte seg over nesten hele europa, persia, india og mer. norsk er forresten et indoeuropeeisk språk. hvorfor var (er?) indoeuropeere mer voldelige enn dem? eller er det kanskje ikke sant? kanskje var det temmingen av hesten som gav dem (oss) overtaket?

  cucutenifolkene bygde faktisk av og til hus høyt oppe de også, uten at det beviser noe.
  —————————————
  synes også eia burde sett på f.eks. mongolia, samer og japanere. Det kan bli litt for mye amerikansk.

 3. Patrik sier:

  Det var også flere andre kulturer som var samtidige med Cucuteni. Alle med et gudinne fokus. Derav de mange små statuetter som er blitt funnet. Selvfølgelig umulig idag å gi et tydelig belegg for hvordan disse kulturene har fungert og hvordan livsoppfattelsen har vært. Men det er helt tydelig at disse kulturene eksisterte i en lang historisk periode; jeg skulle ville si 8500-2750 f.vt.

 4. Kari sier:

  Tja, men alle folkeslag i Europa var det nok neppe. Det er funnet mange eldgamle våpen i Europa, også før indoeuropeerne (tror jeg).

  Ordene sverd, konge og hjelm er bare noen av de ord som kanskje ble lånt av oss germanere fra de som bodde i Nord-Europa før. Kanskje ikke så rart at et fredelig kvinnedominert samfunn har slike ord, de visste sikkert om andre folk, rarere er det om germanske indoeuropeere (som sikkert hadde ord for mange av disse tingene fra før) lånte ord fra det språket/de språkene

 5. per sier:

  Marija Gimbutas based at least part of her famous Kurgan Hypothesis and Old European culture theories on these Cucuteni-Trypillian clay figurines. Her conclusions, which were always controversial, today are discredited by many scholars

 6. Ole Årseth sier:

  Dette blir bare bedre og bedre, de siste minuttene var så patetiske, hun gikk til angrep på Eias agenda. Dette halmstrået til sosiologene. Norske og utenlandske forskere som redegjør for sin forskning: MEGET INTERESSANT, som vanlig.
  Poenget er at Hernes med flere er ansvarlig for at vi har en skole hvor unger ikke får utdannelse, i realfag eler yrkesfag. Sik skulle de sikre sin fremtid, helt etter Darwin.
  Og kriminologer er ansvarlig for at forbrytere er offer i Norge. Eia, du er vår tids Ludwig Holberg, ja større for humbugen har fått lov å regjere i flere tiår.

 7. Kristoffer Robin sier:

  «Vi trenger ikke stilltiende akseptere en verden der mennesker dreper hverandre og ødelegger natur og kultur» Dette er jo forsåvidt riktig, men det trenger vi jo ikke gjøre uansett. At aggressivitet er en iboende del av menneskets natur er jo ingen unnskyldning for noe som helst, men det kan jo være en del av årsaken for mange problemer i dagens samfunn. Og dersom man ønsker å gjøre noe med et problem er det ofte en god idé å vite hva som kan være årsakene til problemet. Dette kommer forøvrig også frem i programmet.

  Forøvrig er vi ikke avhengige av om det har vært en fredelig tid tidligere eller ikke for å klare å skape en mer fredelig tid i fremtiden. Vi har jo klart å skape en verden med internett, selv om vi ikke har hatt noen tidligere samfunn å bli inspirert av.

 8. Dr. Darwin sier:

  Alle spørsmålene Eia stiller kunne enkelt blitt besvart. Hvis han stilte spørsmål utifra at mennesker bare er dyr istedenfor å fantasere om at vi er noe annet. Men det hadde resultert i kun ett program og hadde ikke vært like underholdende…

 9. tollef sier:

  Det mest malplasserte i denne programserien er den swhære mikrofonen Eia alltid drasser rundt på. Og han reiser jo til statene to ganger i hvert program – tenk så mye det blir i gebyr for spesialbagasje!

 10. Olve Wold sier:

  Noe så sinnsykt.

 11. Anders K sier:

  Har mennesker noensinne vært fredelig? Jeg har min sterke tvil.
  Nå sår Eia tvil om seg selv og Hjernevask siden han har bidratt sterkt til å forsterke inntrykket av at menn er voldelig mot kvinner.

  Et tips om litt interessant forskning her Harald:
  Fiebert, Martin S., 2001; «Examining Assaults by Women on their Spouses or Male Partners: an Annotated Bibliography», Department of Psychology, California State University, Long Beach viser:

  Finding Number of Studies reporting that Finding

  Women are more physically abusive than men. 71
  Women and men are equally physically abusive. 24
  Men are more physically abusive than women. 3
  Women initiated violence more often than men did. 6
  Women and men initiated violence equally often 3
  Men initiated violence more often than women did. 0
  Women suffered more injuries than men did. 4
  Women and men suffered equal numbers of injuries. 1
  Men suffered more injuries than women did. 3

  Og noe litt interessant her også:
  http://psych.mcmaster.ca/dalywilson/WhoKills.pdf

  Jeg har undersøkt og jobbet med disse tingene i 22 år Eia. Vær ytterst forsiktig med feministfellen når vi snakker om vold. De fleste blir nok uskyldig dømt i slike saker. Akersakene, Bjugn, Politivoldsakene i Bergen osv. er triste eksempler på Norges historie på området.

  Kvinner er oftest voldelig.
  Det ser ut som om du mistet fokuset i siste sending. Men det var gjerne med hensikt å falle tilbake på det politisk korrekte og ikke søke sannheten lenger?

 12. Skarin Tyrsson sier:

  Det var på tide at noen tok ett oppgjør med disse såkalte Norske forskerne. Å sitte med en haug av hypoteser osv som de kaller forskning er bare tull. Når Eia sør dem det legetime spørsmålet ”Hva baserer du din konklusjon på” da kan de ikke svare for seg.

  At man i dagens Norge fremdeles ser på det å trekke genetikk inn i forskningen som ”umoralsk” når man skal vurdere menneskelige egenskaper så vitner det om idioti og politisk indoktrinering av dagens forskere.

  Skal man bli en forsker i Norge med en viss grad av seriøsitet må man for guds skyld ikke nevne genetikk eller biologi for da beveger man seg inn på ned ”nazistiske” stien.

  Det vi trenger er forskere som kan forske helt fritt uten politisk innblanding slik at vi kan få en forskning basert på kunnskap, data og moderne vitenskap.

  Vi må nå snart ha kommet så langt i dagens samfunn at man ikke lenger er redde for å høre vitenskaplige sannheter som kanskje strider mot dagens rådende politiske ideologi.

 13. Heimdal sier:

  To ting: Hvorfor kan ikke Eia granske historikerne med det samme? Der er det om mulig enda mer hjernevask og PK-humbug enn i sosiologien. OG: hvem har sagt at kvinner er fredeligere enn menn? Oppsøk en vilken som helst arbeidsplass med mange kvinner, så vil du finne at konfliktnivået er mye høyere enn i mannsdominerte miljøer.

 14. amund sier:

  >Heimdal: hva legger du i denne beskyldningen mot historie? Prøv å fortell i det minste.

 15. Ole Hyttebekk sier:

  Det å påstå at man har levd fredelig i flere tusen år i Europa uten krig, sier vel mye om hvor fjernt fra virkeligheten kvinneakademiet og Marit Clementz og Ingvild Forbord befinner seg. Mange har nok levd fredelig så de har kunnet konsentrere seg om å overleve og finne mat, men de har nok stått ovenfor mange av de problemene verden står ovenfor i dag også. Dette er like fjernt som å tro at indianerne i Nord Amerika levde i fred og harmoni med hverandre før Europeerne kom. De levde ikke i fred og harmoni alle sammen, slik det ofte fremstilles i underholdningsbransjen, men de var vel ikke noe verre enn europeerne som slaktet dem ned heller. Soldater og krigerre er vel som folk flest når de ikke er i krig, fredelige familiemennesker som er glad i barna sine. Slik som fangevokterne i konsntrasjonsleirene også var. For å forstå hvorfor dette skjer må man nok heller se på hvordan mennesker enten lar seg lede av sin egen egoisme eller gjør det andre forventer forventer av dem, som å følge ordre.

  Det at vold avler vold vet vi alle om, men at all vold igjen skyldes andres vold viser en grunnleggende mangel på forståelse for både forskning og menneskelig atferd. Dette er ikke annet enn Antropologisk religionsfilosofi.

  Komunister og mange andre tenkere har før kommet med diverse teser om hvordan menneskene vil te seg under gitte forhold, og ingen av dem har noensinne hatt rett. Dette innlegget fra Marit Clementz og Ingvild Forbord er ikke annet en et gufs fra 68 generasjonens drømmer og naivitet.

 16. einar sier:

  Det kan vaere riktig at de for endel tusen aar siden levde frdelig, dvs uten kriger mellom folkegrupper, Men der var mer plass dengang, ja nok av plass, ingen traakket i reviret til en annen ! Idag er det en umulighet, derfor er fredelige forhold idag umulig !!!
  Knapphet pa plass og viktige resurser som vann vil gjore kriger og uro til et kontinuerlig problem; religionen taes i bruk, det har skjedd i historien go skjer idag, det grunnleggende problem er at vi er for mange mennesker pa denne kloden, ibgen synes a snkake / bry seg om det, men uten a ta tak ,i det problemet loses ingen av dagens storste problemer, vaere seg krig eller global warming !!

 17. Kjell Jensen sier:

  «Hvorfor finnes det fortsatt vold og kriminalitet i Norge i dag, et av verdens rikeste og fredligste land? Hva er galt?»

  Tillates det å svare på dette? For svaret er at mye av vold, kriminalitet og råskap som utføres i Norge i dag står det personer med utenlandsk bakgrunn bak.

  Årsakene er mange, men den «politisk korrekte forskning» er en av hoedårsakene, fordi slik falsk forskning sier at det er bra at vi importerer og betaler for verdenshistoriens største folkevandring fra fjerntliggende kulturer. Aldri før har så mange mennesker kommet fra så langt vekke, til Norge i løpet av så kort tid.

  De statsfinansierte og politifiserte forskerne bejubler det, mens folket frykter erfaringene (konflikter, vold, hat, kriminalitet, mafia, osv).

  Globalisme er et politisk eksperiment, det samme er «asylordningen» også blitt. Vi får ikke snakke om konsekvensene, for da kommer alle de politisk statsfinansierte stormtroppene (organisasjoner, forskere, politikere, media).

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *