Homo/Hetero

 Av Harald Eia

I dag er det klart for en ny Hjernevask, og tema er homofili. Av alle temaer vi har tatt opp i løpet av seriens tilblivelse er det ingen som har fått gnistene til å fyke mer enn akkurat dette. Tema krysser noen underlige politiske akser og er i stor grad en vitenskapelig gåte.

På den ene side skulle man tro at en biologisk forklaring faktisk ville være den politisk korrekte i tilfellet homofili, i den grad det ville slått bena under konservative kristnes antakelse om at homofili er et valg (en synd). Dersom homofile viste seg å være født sånn ville det bety at de ikke har gjort noe galt, at de ikke kan noe for det. Flere undersøkelser viser også at homofile selv som oftest tror at deres legning er medfødt.

På den annen side er kjønnsforskere og særlig såkalte queer-teoretikere skeptiske til denne tanken. Deres fokus er at homofili er noe man gjør ikke noe man er. De står fast ved at seksualiteten er flytende, og formes av miljøet. Derfor hevdes det ofte at flere ville hatt homosex eller kommet ut av skapet dersom samfunnets fordommer overfor homofile forsvant. Man ser allerede denne tendensen blir det påpekt. Likevel kan det jo tenkes at de som kommer ut av skapet ikke har skiftet legning, men bestandig har vært homofile, at de har undertrykket sin egentlige legning.

Men finnes det noen bevis for at homoseksualitet er medfødt? En studie fra Karolinska Institutt i Sverige viser at homofiles hjerner reagerer annerledes på lukt enn heterofiles. Disse forskjellene kan likevel like gjerne komme av miljøpåvirkning, så her kan man ikke trekke noen konklusjoner. Det er likevel mye som kan tyde på at biologien spiller en rolle når det kommer til seksuell legning. De fleste homofile rapporterer at de følte seg annerledes allerede da de var små, og at de oppdaget sin legning i puberteten. Flere studier viser også at homofile ofte har såkalt ikke-kjønnskonform atferd allerede som små, at de for eksempel foretrakk leker som var typiske for det motsatte kjønn, og en utbredt teori blant psykologer er at homofili kan ha noe med hormonnivåer i fosterlivet å gjøre. Tvillingstudier viser også at homofili er arvbart, så gener spiller utvilsomt en rolle. Arvbarheten er derimot langt fra total, hvilket betyr at miljøet også påvirker. Akkurat hva dette miljøet er, eller på hvilken måte det påvirker, er likevel fortsatt usikkert.

Når det kommer til homofili finnes det rett og slett veldig lite sikker kunnskap. Det eneste som er sikkert, er at uansett årsak, om homofile er født sånn eller blitt sånn, bør de behandles med den samme respekten som alle andre mennesker.

Dette innlegget ble publisert i Homofili. Bokmerk permalenken.

111 kommentarer til Homo/Hetero

 1. Svensen sier:

  Takk for utrolig spennende programserie. Du tør der andre tier, og du gir deg ikke. Men når du nå bruker ordet legning konsekvent, kommer du ikke da i fare for å gå i mot dine egne metoder – å holde alt åpent. Jeg trodde legning betydde «medfødt».

 2. :) sier:

  Med dette programmet, herr Eia, vil du rett og slett avsløre hele din agenda. 🙂
  Enten er du for arv, miljø, eller så går du mot det politisk korrekte. Fra reklamene il jeg allerede nå tippe alternativ 1, siden det ser ut til at du har greid å finne nordmenn som mener at homofili ligger i miljø. Spent på fortsettelsen.

 3. Igraine sier:

  Dette er nok et utslag av Eias populistiske oppgulp. Her forsøker han å være politisk korrekt, men likevel litt «gærn» og på kanten.

  Det er tydelig at en hvit, heterofil mann har skrevet dette. Hvem kunne ellers sagt følgende:
  «Når det kommer til homofili finnes det rett og slett veldig lite sikker kunnskap. Det eneste som er sikkert, er at uansett årsak, om homofile er født sånn eller blitt sånn, bør de behandles med den samme respekten.»

  Politisk korrekt, men siste leddsetning sier «bør de behandles…» Ikke skal. Homofile skal altså ikke behandles med den samme respekten, men de bør behandles med den.

  Hvem er det homofile bør behandles likt med? Er det fiskere, de som går med røde sko, eller de som har blondt hår? Unødvendig å spørre, det er tydelig at Eia her skisserer opp en «oss-dem» konstellasjon.

  Istedet for å tørre å bryte opp linjene og sette mangfold på kartet, sementerer her Eia den tradisjonelle oppfatningen av homo og hetero som motpoler.

  Eia sluttet å være interessant etter LilleLørdag på 90-tallet, og denne kvasivitenskapelige tilnærmingen er bare irriterende. Kryssklipping av det norske forskere sier, for så å dra til USA for å finne «svaret,» av en forsker som store deler av akademia tar avstand fra. Når du leter etter noe spesielt, kan du finne det hvor som helst, så fremt du velger å ta bort de delene som ikke støtter opp om svaret du vil ha.

  Dette gjør også Eia, og vi kan slå fast at han er like tvilsom som denne amerikanske «forskeren».

  Det er dessverre ikke et flatterende bilde for Eia.

 4. HAREPUS sier:

  Dette er helt kunstig. Klart folk reagerer på dårlig journalistikk.

 5. Kattepus sier:

  Eia er en klovn, ikke en vitenskapsmann. Den sosialdarwinismen og kvasivitenskapen han serverer er ikke god journalistikk. Den fremmer en politisk agenda som legger vekt på arv-faktoren. Hvis man skal være konsekvent i forhold til Eia sine dårlig tilslørte konklusjoner, er resultatet fascisme. Verdensoppfatningen her er at folk er født f eks ond eller snill. Det er en mekanisk oppfatning og den er feil. NRK burde aldri vist dette programmet.

 6. Alexander sier:

  Programmet har ikke blitt sendt ennå, dette er en kommentar til posten «Homo/Hetero» av Harald Eia.

  I nest siste paragraf tar Eia opp en studia fra Karolinska Institutt om reaksjon på lukt.

  Simon LeVay, som jeg forstår skal spille en rolle i kveldens program nevner denne undersøkelsen på sine hjemmesider i artikkelen «The Biology of Sexual Orientation». (den er også omtalt på Wikipedia)
  http://www.simonlevay.com/the-biology-of-sexual-orientation

  Han er, slik jeg forstår det, skeptisk til metodologien, «luktene» som brukes er f.eks i unaturlig høye konsentrasjoner. «Luktene» brukt er konsentrerte former av det man tror (putative) er sexferomoner hos mennesker.

  Det er også en kontrovers rundt teorien om at mennesker kan oppfatte og reagere på feromoner i utgangspunktet.

  LeVay sier selv i artikkelen at en mulig forklaring er gjenkjenning av lukter man har preferanse for – noe som ikke nødvendigvis har med biologi å gjøre, men en en ren miljøfaktor. Noen liker duften av nybakte boller, lutefisk etc etc. Er forkjærlighet for boller eller lutefisk genetisk?

  Tvillingstudier.

  Eia nevner skriver videre at «Tvillingstudier viser også at homofili er arvbart..»

  Igjen henviser jeg til LeVay, som er en proponent av den biologiske forklaringsmekanismen vis a vis homofili.

  Det eneste tvillingstudier viser er at hos eneggede tvillinger hvor en er homofil er det større sjanse for at den andre er homofil.
  LeVay peker til flere studier på området og påpeker samtidig svakhetene i dem. Det at eneggede tvillinger har ett likt oppvekstmiljø kan alene forklare en høyere korrelasjon av seksuell preferanse.

  Det skal påpekes at LeVay har sin egen agenda på området og har publisert en studie hvor han hevder å finne en biologisk link, nærmere bestemt i hjernene til homofile. Hans studie synes også å ha endel svakheter i seleksjon og metodologi.

  Hvem som har rett og hvem som tar feil vet jeg ikke, men, jeg synes det blir litt for enkelt å konkludere bastant at «..så gener spiller utvilsomt en rolle.»

  Tvert om synes det jeg har rukket å lese om forskningen rundt dette å tyde på at prenatalt hormonnivå i kombinasjon med miljø er en mye viktigere faktor.

  Og der er jeg vel ved det største problemet mitt med programmene så langt – Eia vil gjerne at den genetisk forklaringen er lik den biologiske forklaring. Dvs at alt er arv, nesten ingenting er miljø.

  Han underslår/glemmer at miljø fører til biologiske reaksjoner som igjen kan føre til sosiologiske reaksjoner/adferd etc.
  Hormonnivåene til en vordene mor har en effekt på ett ufødt barn, en biologisk effekt som er helt og holdent utløst av miljø (mors miljø i form av stress, næring, medikamentinntak etc. og effekten dette har på barnets miljø i mors mage).

  Eia’s konklusjon «om homofile er født sånn eller blitt sånn, bør de behandles med den samme respekten» er litt tvetydig.

  Homofile skal møtes med samme respekt som heterofile. Punktum.

 7. oscar sier:

  Vår TV slår seg av av seg selv når denne mannen står på programmet. Den orker rett og slett ikke å la seg bruke på denne måten.

 8. chris sier:

  Hei. Interessant program, og rett og slett bra TV. Gleder meg til i kveld, med andre ord. Men et spørsmål dukker stadig opp i mitt hode hver gang det snakkes om biologi og homoseksualitet – ( og når det gjelder arv og individers utvikling generelt…) hva med å se litt mer til dyreverden? Jeg mener å ha lest at det er flere studier som viser at homoseksualitet er «vanlig» blant en del dyr. Håper du sveiper innom dette temaet i kveld.

 9. Andreas sier:

  Stå på, Harald. Jo flere oppfyrte og negative kommentarer/artikler jeg leser jo mer koser jeg meg. Som deg stiller jeg meg undrende til hvor forutintatte folk er, og hvordan man tyr til personangrep når de saklige argumentene uteblir. Mennesker foretrekker enkle svar på vanskelige spørsmål, selv om de er gale, og de velger bestemt side i temaer hvor faktaanalyse bør stå i sentrum. Full støtte til deg fra min side. Supert at du kan kombinere med humor i programmene dine.

 10. Tvillingtviling sier:

  Jeg vil bare påpeke at Alexander over har delvis misforstått poenget med tvillingstudier. Det man gjør er å sammenligne eneggede tvillinger som har vokst opp i _forskjellig_ miljø, altså i forskjellige familier, f.eks. pga. adopsjon. Som kontrollgruppe bruker man eneggede tvillinger som er oppvokst sammen.
  Imidlertid har han et poeng når det gjelder biologiske faktorer som skyldes miljøet i mors liv. For å få mer korrekte tvillingstudier burde man kanskje hatt en tredje gruppe med eneggede tvillinger som er båret fram av forskjellige surrogatmødre…

 11. Anders Viegland sier:

  Hva så om Eia velger ut sine forskere. Hadde han vel gjort uansett hvem han hadde valgt, og dermed fått en agenda? Enten så har man en agenda fordi en har valgt ut forskere, eller så må man ha med alle forskere?

 12. Gunnar sier:

  Eia skriver:

  Dersom homofile viste seg å være født sånn ville det bety at de ikke har gjort noe galt, at de ikke kan noe for det.

  Dette er ikke riktig, i hvert fall ikke ut fra kristen etikk. Det at man er født slik man er, er ingen unnskyldning for å gjøre det man gjør.

  Alle kristne, også konservative, er enige i at det ikke er noen synd å være homofil. Om man er født slik eller blitt slik er ikke poenget. Det som er poenget, er hva man gjør med de følelsene man har.

  Alle er vi født med tilbøyeligheter til både det ene og det andre. Det Jesus lærer oss, er at vi skal ta hensyn til vår neste når vi velger hvordan vi skal håndtere det som finnes i oss.

 13. Alexander sier:

  Tvillingtvilling – nei, jeg har ikke misforstått bruken av tvillingstudier i vitenskap, jeg snakker om tvillingstudiene LeVay skriver om, hvor man ikke har fulgt tvillinger i kontrollerte former slik du beskriver, altså hvor metoden har vært feil. Det har vært søkt etter homoseksuelle individer med en enegget tvilling. Dette gir en selection bias fordi studien vil kun inkludere homoseksuelle som er «ute» og som i tillegg har godt nok forhold til tvillingen til at vedkommende deltar.

  Når det er sagt kan selv en helt kontrollert tvillingstudie ikke konkludere arvelighet vis a vis homoseksualitet av mange årsaker. Å studere enegggede tvillinger båret frem av forskjellige surrogatmødre kan gi en pekepinn, men begrenser seg til hvor mange slike som finnes.

  Sosiale stigmaer spiller inn, siden mange homofile er i «skapet» vil disse ikke rapportere seg selv som homofile og dermed introdusere feilkilder. Om forfatterene av en studie skulle konkludere forskjellig fra objektene, altså at forskeren mener «Objekt A1» er homofil mens «Objekt A1» selv mener seg heterofil, ville studien være verdiløs.

 14. Ben Dover sier:

  Heia Eia!

  Meget bra og interessant programserie. Jeg hadde tenkt å kommentere noen av de negative kommentarene som har kommet her, men kom frem til at de er så dumme at det er vel egentlig best å la være og la folk tenke sitt (akkurat som når Lorentzen skyldte på 40-årskrise og skilsmisse).

 15. robin sier:

  Andy Kaufman?

  Eia er en alvorlig god og spøkefull tv-underholdningsmann.
  Jeg mistenker at ideen bak programmet med tittelen Hjernevask (en tittel med dobbel bunn: folk flest kan bli hjernevasket av å se det), er inspirert av noe f.eks. den absurde og geniale komiker Andy Kaufman kunne funnet på.

  (F.eks. noe i stil med den kaufman-sketsjen hvor han bevist sørget for å legge inn snesignal- skurr i programmet, så folk fikk fornemmelsen av at det var noe galt med fjernsynsapparatet, og dermed kom til å reise seg for å forsøke å fikse det og irritere seg over at de gikk glipp av programmet…)

 16. tolabe sier:

  All honnør til Eia for at han tar opp disse problemstillingene. I årevis har en del forskermiljøer uforstyrret fått holde på med din mumbo-jumbo-forskning som avfeier den biologiske komponentens betydning for hvem vi er som personer og mennesker. Eia har trådt på en rekke svært ømme tær, og reaksjonene fra samfunnsforskere og kjønnsforskere kan tyde på at han er på rett spor.

  For hvordan skal man ellers tolke det at vi fortsatt har til gode å se ett eneste motinnlegg i debatten som bringer saklige og faglige argumenter. Enten angriper de personen Eia og deler ut personkarkateristikker (komiker, nyskilt, nyfascist osv.), eller så tillegger de ham meninger han ikke har og gjendriver disse på det drabeligste («Eia har en skjult agenda», «Eia vil gjerne at den genetisk forklaringen skal være lik den biologiske forklaring», «Eia mener at miljøpåvirkning ikke betyr noe som helst»). Motdebattantene har gitt opp allerede i utgangspunktet når de ikke har mer å fare med enn dette.

  Når kan vi få en forskning og en debatt som tar utgangspunkt i hvordan verden ER, og ikke hvordan man SKULLE ØNSKE AT DEN VAR? Skal man finne riktig kurs må man først finne ut hvor man faktisk er, ikke hvor man skulle ønske man var, ellers havner man på villspor. Dette er elementært for enhver navigatør, men for en del forskere virker det totalt ukjent.

  Stå på, Eia!

 17. arne Naldal sier:

  Kan du ikke i et program prøve å ta flosklene til alle de som er utdannet i Volda.
  Hver gangh vi slår på tv får vi høre «Det er klart at» og «Blant annet». de sier ikke hva som står klart for dem og hva annet de tenker på.
  Ellers har vi makta på østlandet. Et eksempel: Landsdelene ble satt opp mot hverandre da Romøren hoppet først for å vis at de var østlendinger og de rulet

 18. Even sier:

  Spørsmål er bra! Still mange av dem.
  Og jo flere som blir «opprørt» og «skrur av TVen», bare fordi noen stiller spørsmål, jo viktigere er det å sende dette!

  Ingen agenda trengs. Bare nysjerrighet 🙂

 19. Oliver sier:

  Er man homofil så skyldes dette genet fra din mor eller mormor. «Homo-genet» ligger på X-kromosomet. Enten er din mor eller mormor homofil. Menn viderefører ikke homo-genet. Er man selv homofil, så se tilbake på din mor eller mormors forhold til menn. Svaret ligger i genene. Noen vil «bli» homofile av årsaker som ikke ligger i genene, f.eks. for mye eller lite testosteron under svangerskapet. Dette vil være ett stort mindretall. At noen frivillig ville velge å være homofil er sprøyt. De to første episodene har vært meget underholdende, Eia! Stå på!

 20. Alexander sier:

  For å unngå misforståelser rundt mine forrige innlegg;
  det er ikke slik at jeg mener genetikk er uvesentlig, personlig tror jeg at menneskelig adferd er en god blanding av arv/miljø.

  Begge deler virker inn på vår biologi og forandrer oss, fysisk og psykisk, og vår adferd forandrer vår biologi og vårt miljø.

  Problemet mitt er at Eia altfor ukritisk fremhever de som er harde på den genetiske forklaring. Programmene hadde stått seg mye bedre om Eia ga en mer balansert fremstilling.

  Det forrige programmet, om «IQ», som omtrent ikke fokuserte på «IQ» i det hele tatt men mer på det mer udefinerte «flinkhet», var veldig fokusert på genetisk arv av «flinkhet». Det som ikke var med i programmet var det vell av undersøkelser som viser direkte korrelasjon mellom miljø (i mors mage,ernæring,amming,mental trening) og IQ. Her synes tvillingstudier (som har med bortadopterte) å vise at genetikk og prenatalt miljø korrelerer med målt IQ i voksen alder. Så det finnes studier som viser at en god del av IQ er arvelig. De utenlandske forskerene ble klippet slik at de kunne forstås som at miljø var helt uvesentlig, og at genetikk var alt, noe som svekket deres argumenter i mine øyne.

 21. Kristoffer sier:

  Undersøkelsene utført av Alfred Kinsey blant amerikanske menn avdekket at 37% av mennene hadde hatt minst én homoseksuell opplevelse. Andre undersøkelser har kommet til samme resultat.

  Hele dette skillet hetero/homo er avleggs. Når så mange mennesker, de fleste av disse definert som heterofile, har homoseksuelle opplevelser, gir det et tegn på at seksualitet er flytende.

 22. Harald R. Ex sier:

  Evig eia for de tapte…
  Tenk å la livet gå forbi med å glane på hva eia måtte mene om hva som helst. Selv velger jeg en bok, litt dempet musikk og et glass rødvin. Du verden så mye jeg slipper å irritere meg over etter at jeg sluttet å se på tv!

  Om jeg skulle gjennopta min lisensbetaling må det være for å holde eia vekk fra skjermen.

 23. Kåre Sørlie sier:

  100 % rendyrkede homofile får ikke etterkommere, og har derfor ingen til å arve sin ufruktbare

  adferd. Så enkelt er det.
  Men når så mange tror de er homofile skyldes det krefter de ikke styrer, slik de kunne ha gjort. Og

  da dette er sterke krefter virker det som flere og flere sliter og ikke er i stand til å ta de

  nødvendige personlige besluttninger. Snart tror vel halve landet at de er homofile. En slik

  forvirring er ikke positivt for fremtidige generasjoner, og når en slik person går i graven er det

  noen ting han ikke har lært på veien dit, som han må slite med å rette opp på veien videre.Og selv

  om alle i dag har rett til å gjøre og være hva de vil, er ikke alt som gjøres like bra. En

  skikkelig fammilie slik vi kjenner den fra geneasjoner bakover er det som duger fremover også.

  Endelig noen som setter spørsmål ved mye av denne hjernevasken og den falske vitenskapelige

  argumentasjonen som det er alt for mye av i dag. Hilsen Kåre Sørlie

 24. Bjørn sier:

  Nå er det vel mulig å være kjønnsforsker og forske på seksualitetens betydningsside uten å fornekte at homofili ligger i arvematerialet? Dvs, at det å ensidig studere den seksuelle praksis kan gjøres uten av den grunn å fornekte biologi.

  Frykter at det blir som i forrige program hvor «de to motpolene» åpenbart snakker om forskjellige ting.

 25. Balthazar sier:

  «De utenlandske forskerene ble klippet slik at de kunne forstås som at miljø var helt uvesentlig, og at genetikk var alt, noe som svekket deres argumenter i mine øyne.»

  Jeg ser at folk påstår dette i hytt og pine. Hvor de har det fra vet jeg ikke, men jeg er ikke enig. Selv om jeg er veldig kritisk til det med å fremstille alt som et «blandingsforhold» mellom arv og miljø, i stedet for en interaksjon (som er noe ganske annet), så må jo folk ha fått med seg at de utenlandske forskerne mente at arveligheten for IQ bare var 50-70%, og at den betydelige miljøpåvirkningen, som de brukte mye tid på i programmet, ikke var i hjemmet men utenfor?

  Jeg er bare delvis enig i kritikken om at han ikke er kritisk nok til de biologiske forskerne. Det er tydelig at han ville stille de forskjellige forklaringsmodellene opp mot hverandre, og at begge sider skulle legge frem empirien for å styrke sine hypoteser. Dessverre har ikke samfunnsforskerne vært i stand til dette. De skrev jo også i sine kronikker at de ble overrasket over dette. Det er fint med kritikk, men jeg syns mye av kritikken mot programmet har vært krampaktig og unyansert. Dette er ikke et program for fagfolk, men for vanlige folk. Hadde de brukt for mye tid på metodekritikk, tror jeg de kunne vært sikre på at seertallene ville dalt. Kunne ikke alle ekspertene, og wannabe-ekspertene på dette forumet heller vært glade for at han har fått folk til å engasjere seg i forsknisdebatt, og til og med fått det på førstesiden i Dagbladet? Hvor mange andre hadde klart det?

 26. Balthazar sier:

  Min første setning var uklar, den lød slik: «Jeg ser at folk påstår dette i hytt og pine. Hvor de har det fra vet jeg ikke, men jeg er ikke enig.». Med dette mente jeg at jeg ikke var enig i at de ble klippet slik som Alexander påstår, altså de framsto ikke som at de mente miljøpåvirkning var uten betydning i programmet.

 27. Kjetil sier:

  Jeg er ingen kjønnsforsker. Men det slår meg at hvis jeg var, så ville det første fundamentale spørsmålet jeg ville forsøke å besvare være: Hva styrer oss? Arv, miljø eller en blanding? Likevel, på et så grunnleggende nivå er uenighetene større enn innen noe annet forskningsmiljø jeg kjenner til.

  Hva kan det skyldes?

  Min mening: Politikk!

  Så fort det er opplest og vedtatt at man i stor grad er styrt av gener, er veien til et klasseskilt samfunn kort. Klasser med gode gener versus «råtne» gener. Dette tror jeg politiske rådgivere er smertelige klare over og det doneres derfor penger til forskning av den typen Lorentzen driver med for å motvirke en sånn utvikling .

  Så satt litt på spissen: Vi kan velge mellom sannheten, eller et samfunn uten klasseskille.

 28. Psykologesen sier:

  Fantastisk programserie!!!! Heia Harald!!! 🙂

 29. Ny fan sier:

  Alle «forstå-seg-påerne» som raser med sine sure oppgulp viser bare hvor viktig denne serien er. Vi takke deg for at du våger å stille spørsmål til de etablerte og fastgrodde teorier Harald.

  «Forskere» som i dag sitter med en holdning om at de har svaret og ingen andre mister all troverdighet. Det faller rett og slett på steingrunn. Hvor mange ganger i historien har vel ikke en tids «fakta» blitt snudd på hodet?

  Etter min mening stiller du rellevante spørsmål, du viser til rellevant forskning og du har klart å lage en serie som fanger interessen til folket.

  Og folket har du i ryggen….

 30. Lras sier:

  Hei!

  Fryktelig problematisk program!

  Hvis man kommer frem til et biologisk svar, betyr det også at før eller siden vil
  man kunne kurere for homofili…

  Kan dette sammenlignes med forskningen på om Samer har mindre hjerne enn Nordmenn?

 31. Per sier:

  At harald eia skal ha en klar agenda vet nå ikke jeg, virker som han er fair og gir alle en sjangse. jeg tror uansett det vil være godt for norske sosiologer etc. med litt kritiske sprøsmål, det virker jo åpenbart som om de ikke får så mange av akkuratt disse. Når du avviser et spørsmål ved ren latter i et forsøk på å latterligjøre froskning som motsier dine eutopiske tullefakta er det tydelig at man ikke har mye der å gjøre. Det virker derimot totalt innlysende på meg at de norske forskerne, sosiologene har en klar agenda, de velger å ikke stille seg spørsmål som, kan det være gener?, de bare synser rundt sine egne politiske ideologier. Hadde det vært flere av disse menneskene her i verden, hadde verden vært flat og homofile hadde brent på bålet! De tar all kritisk tenkning som om det skulle brukes til samme formål som adolf hitlers raseforkning. Det at vi finner et såkalt «homogen» eller en eksponering for hormoner i livmoren som gjør at vi blir homofile vil jo på ingen måte føre til mer diskriminering. Man kan ikke kalle det forskning dersom man bevisst utelukker genetikk som mulig forklaringsmodell på grunn av egen politisk overbevisning.

 32. oioioi. Her kom de norske forskerene dårlig ut. Det er påfallende hvor lite empiri de norske kjønnsforskerne forholder seg til. Uansett hvordan man vrir og vender på ting, (om Eia velger ut spekulative biologer eller ikke) så får de sjansen til å vise til sin egen bakgrunn, forskning og tradisjon. Sosiologen kom dessverre veldig dårlig ut her. Problemet er vel at kjønnsforskningen i dag ligger mye nærmere litteraturvitenskapen som igjen er dominert av postmoderne tekster fra 80-tallet – Foucault, Kristeva, Sixous osv. heller enn den empirisk drevne tradisjonen som man finner mer av i samfunns- og naturvitenskapen. I den postmoderne tradisjonen ligger jo individets frihetsprosjekt, kritikken mot essensialisme, opprørert mot de «store fortellingene» (de gamle autoritetene) som en grunnstein. Syns de norske kjønnsforskerne er for politiske i sine uttalelser, og tydelig dominert av denne tradisjonen, noe som er veldig trist (særlig for oss sosiologer som begynner å få et frynsete rykte etterhvert..) Uansett; dritbra program Harald Eia! Hilsen arbeidsledig sosiolog fra Mandal.

 33. homo-gentviler sier:

  Det er vanskelig å tro på et homo-gen. Det genet ville jo ikke kunne formere seg. Det måtte oppstå som en ny mutasjon hver gang.

 34. Jesper sier:

  Antakelig har Eia en homohjerne, for det er homo å studere sosiologi. Hadde han hatt en normal hetrohjerne, ville han hatt et skikkelig mannfolkyrke, vært ingeniør, gravemaskinfører, skipper eller noe lignende.

 35. Thomas sier:

  Nå vil jeg først applaudere Harald Eia for denne programserien. For selv om det helt tydelig er en subjektiv framstilling som vektlegger den ene sidens synspunkter, så tør Eia å stille politisk ukorrekte spørsmål. Hvorfor skal det være moralsk forkastelig å spørre om man er født homofil, eller om det har med kultur/valg å gjøre? Samfunnets holdninger til homofili er et annet spørsmål og bør derfor behandles som det.

  Jeg ser masse svakheter med at homofili kan være biologisk. Vil ikke et homofilt gen, eller flere gener som tilsammen utløser homofili, ha en tendens til å få færre barn? Vil ikke dermed en slik genetisk sammesetning utrydde seg selv og vi burde derfor sett en drastisk nedgang i antall homofile i verden?

  En annen teori som programmet lanserer er at hjernen får et kjemisk bad med testosteron i fosterlivet, som igjen gjør at man ikke blir homofil. I såfall, hva har hindret dette kjemiske badet i 3,3% av befolkningen som er uttalt homofil? Dersom det er genetikk (arv), ville jo dette være utryddet av samme grunner som punktet over.

  Nå synes ikke jeg at det viktigste i programmet er om den ene siden har rett eller at den andre siden har rett (arv vs miljø). Det viktigste for meg er at kritiske spørsmål blir stilt og at forskningsmiljøet i sosialdemokratiske Norge ikke kan fortsette å unnlate sider av forskning bare fordi det er politisk ukorrekt.

  Jeg ser fram til flere spennende programmer i denne serien Harald, kjør på!

 36. Truls sier:

  Jeg ser konturene av hvordan dette bærer av sted og kan ikke si annet enn at jeg gleder meg til dagens program. I de foregående to programmer har norske kjønnsforskere langt på vei benektet biologiske forklaringer på adferdsforskjeller mellom kjønn, så vel som det enkelte individs evner til å ta til seg teoretisk læring. Miljøet er forklaring på kjønnsforskjellene og IQ skal vite. Da blir det interessant å se om de samme kjønnsforskerne mener det samme om homofili, altså om det er miljø og ikke biologi som avgjør om en blir hetero eller homo.

 37. Professor sier:

  Folk har jo ikke peiling og prater uten å tenke:

  1.Eias mulige motver er irrelevante, det hvorvidt hva han sier er sant eller ikke som er vesentlig.

  2. Fordi det ikke er mulig å avgrense de eventuelle sosiale faktorer det uendelige begrep «mijø» har i seg, er kontraintuitvt å hevde at legning er medfødt.

  Folk mangler også evne til prinsipiell tenkning; dersom homofili som legning skulle være tillært eller «påført av miljøet», hvordan forholder man seg da til feks pedofili? Hvilket miljø holder man så for å være strafferettslig ansvarlig for direkte å skape pedofile mennesker? Om miljøet er hva som utvikler ulike legninger hos folk, vil folk være fullstendig fristilt ethvert moralsk ansvar, fordi de jo ikke kan noe for at de er slik de er; det er derimot andre som kan noe for at de er slik de er,

  Takk! Det blir 3760,- regnig kommer i posten!

  Mvh
  Professor

 38. Professor sier:

  Korreksjon:

  «2. Fordi det ikke er mulig å avgrense de eventuelle sosiale faktorer det uendelige begrep “mijø” har i seg, er kontraintuitvt å hevde at legning er tillært» skal det være.

  Takk, regning kommer likevel:)

  Mvh
  Professor

 39. Homser er ikke medfødt; det er mammadalter; mammapsykoser.

  Og vi er dritlei av å høre om homse-lespe-maset, nesten hver enda dag kommer det i avisene og media, som skulle det være det viktigste her i verden.

  Hold opp med den tytingen; lesper; hold deres øyne borte fra våre koner; vi advarer dere!!!!

  http://www.eddy.nu

 40. Jarle sier:

  Stadig interessant, men jeg ville ikke likt å være en forsker Eia er uenig i. Tror de mangler «mediatrening» og tar kanskje for gitt i starten at Eia egentlig er på deres side. Når de spørres om ting litt utenfor egen forskning så svarer de ikke som forkere at de ikke vet men som «mannen i gata» hva de selv tror. Det burde de ikke, men det er lett å forstå. Hun fra Trondheim svarte jo intelligent på en del, men var direkte barnslig i et annet tilfelle.

 41. Ronny sier:

  Jeg anbefaler å lese denne artikkelen fra forskning.no som et svar på om «homogener» ikke ville forsvinne på grunn av manglende reproduksjon; http://www.forskning.no/artikler/2010/februar/242095

 42. Trond Einar sier:

  Fantastisk interessant og underholdende program!

 43. olemann sier:

  Er dette nivået på norske forskere. Takk Eia for at du viser oss dette lavmålet. Det kan da ikke være slik at man i Norge blir godkjent som seriøs forsker bare man har det rotet på kontoret. Dette er jo «forskere» som er så politisk korrekte at man tydeligvis ikke har giddet å sette seg inn i noe som helst av tilgjengelig forskning. Når de blir spurt om hvilken forskning dem barserer sine teorier/standpunkter på blir de forfjamset og sitter som noen tullinger og avslører at de er helt på felgen. Herregud, er dette nivået på Norsk forskning da er det ikke rart at lite kommer ut av det. Finnes det noen forskere som er sannhets søkende i Norge så må dere gjøre noe for å få bort disse nekene, som passer bedre der sannheten er farlig eks. Nord Korea el.

 44. Christian sier:

  Det mest interessante ved serien er jo at en rekke av kjønnsforskerne ganske kategorisk avviser forskning som strider mot sitt eget syn, men har ganske vanskelig for å vise til forskning som støtter sitt eget.Noen fremstår forholdsmessige uvitenskapelige.

 45. Kjell sier:

  Norske «kjønnsforskere» må ha gode dager på jobben siden deres forskning ikke er baserert på annet enn egen livserfaring. En forsker som betrakter sin egen oppfatning som eneste sannhet, har ikke mye å lære av andre. Dette var pinlig. Stilles det ingen krav til hvem norske univeristeter har på sine lønningslister?

 46. Andreas sier:

  Hei, Harald Eia! Jeg synes det er VELDIG gøy å se hvor avkledd mange av de norske «professorene» blir i Hjernevask. Virker som de nekter å ta biologiske faktorer i betraktning og når du stiller med empiriske undersøkelser klarer de ikke svare for seg og forsvare sine egne uttalelser. De får rett og slett litt «panic» og kommer med idiotiske usaklige utsagn og personlige angrep.. Blir flaut å se på.

  Uansett. Jeg er kjempe-fan! keep up the good work!

 47. Cassanders sier:

  Hei, gratulerer med nok et vellaget program. Jeg er selv realist, og har ingen vesentlige innvendinger mot utvalget av utenlandske forskere. De belyste en rekke interssante og relevante forskningsfelt -og metodiske tilnærminger.
  Du kunne kanskje ha brukt kunnskapen om epigenetikk (som ble luftet i dagens program)i et tidligere program, slik at folk fikk mer innblikk i hvor plastisk og dynamisk også GENENE er(!), så hadde vi kanskje sluppet litt av kvasidiskusjonen om determinisme, men det er kun en detalj.
  Det var som vanlig nokså avslørende å se/høre de norske kjønnsforskerne. Med fare for å gå utenfor mitt eget fagfelt og inn i sosiologien(sic): Det kan virke som disse forskerne har vært vant til å besitte langt mer definisjonsmakt enn deres kunnskap og forskning skulle tilsi.

  Som et lite appropos til din form (et utvalg av ENKLE spørsmål som testes) her er en relevant maksime fra statistikeren John Tukey:

  «An approximate answer to an accurate question is worth a good deal more than an accurate answer to an approximate question.»

  Cassanders
  In Cod we trust

 48. Doktorgradsstudent sier:

  Epigenetikk virker veldig spennende. Skulle ønske at Eia gikk mer inn på det. Om det er epigenetiske årsaker til homofili, så vil det muliggens si at det er foreldrenes miljø som er svaret, ikke genene eller miljøet til den homofile!

 49. Sven sier:

  Dersom homofili er et valg, hvorfor ekteskapsloven m.m? Er det diskriminerende at samfunnet forbeholder ekteskap og ikke minst barn til de som reproduserer seg på den naturlige metoden, dersom alt likevel er valg man tar?

 50. Geir fra Gokk sier:

  Mange mener visst det er problematisk hvis homofili skulle vise seg å ha mest biologisk årsak og avfeier bastant slik forskning som uinteressant.

  Men hvis man først skal gjøre feilen og la seg styre av det man ønsker skal være sannheten, så skulle man jo tro at det mest problematiske var at dette skyltes kun kultur. Ikke biologi.

  Fordi dette ville jo bety at homofili lar seg kurere av psykolog, slutte å omgås andre homoer, tenke «hetrotanker» eller bare av at de må ville det nok selv å bli hetro. Dersom de har problemer med å være homo. (Noe som jo er vanlig i mange land dessverre)

  Tror det skyldes arven etter nazismen. Hitler&co var biologister og brutaldarwinister i n-te potens. Og de drepte homofile. Mange har derfor den misoppfatningen at så fort biologi bringes på banen og brukes til å forklare noe som helst, annet enn på mikroskopisk nivå, så er holocaust rett rundt hjørnet. Litt synd at Hitlers arv skal være styrende så lenge etter.

  Stalinistene gikk i den andre grøfta med sin overtro på at kultur og ervervede egenskaper kunne endre genene og avkom. De (Lysenco, Stalin &co) har også massedød på sin samvittighet med hungersnød. http://en.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko

 51. KristianK sier:

  Jeg bare likte denne setningen fra Oliver:
  Menn viderefører ikke homo-genet.

  Så sant så sant.
  Burde jo være ganske opplagt uansett standpunkt 🙂

 52. Jostein sier:

  Kjempebra , Eia!
  At du får norske kjønns-«forskere» til selv å drite seg ut så ettertrykkelig.
  Ja, jeg bruker anførselstegn fordi de overhode ikke aner hva de «forsker» på langt mindre uttaler seg om på tv. Hva har disse i lønn? hvem betaler?
  Jeg vil ha svar.
  De tror homofili er en motegreie !
  Opphøyer seg og påberoper seg sannhetsdefinisjon på hva som skal være inerressant.
  Spark dem , hele senter for kjønns-«forskning» NÅ.

 53. henrik sier:

  Morsomt hvor sikker sosiologene er på at de tar rett og at alt annet er «VISSVASS». «Denne forskningen er utrolig svak» sier de. så spør Eia hva DE baserer SIN forskning på. «øøh, neei altså, jeg har jo vært ung selv». Javel, så undersøkelser som går ut på hjerneforskning og undersøkelser av flere hundre tusen personer er FEIL, mens de observasjonene som dama gjorde som fem’åring er RETT??
  «WHAT’S WRONG WITH THIS PICTURE??»

 54. Rune sier:

  Verdens befolkning øker med ca 30 000 i døgnet, ca 1 000 000 pr mnd og 12 000 000 i året. Kanskje løsningen er at flere velger å leve ut sin homofile legning, eller mener kristennorge at befolkningsveksten kan fortsette på denne måten? Ja til aksept av et mangfold av ulike livsstiler som ikke er til skade for andre.
  Hilsen heterofil

 55. kari sier:

  Flott Eia- dette digger jeg! Du er intelligent og analyserende. At du avkler de norske forskerne helt, er deres egen feil. De blottstiller seg med manglende analytiske evner og innsikt i annen forskning. Kjempeprogram. Hilsen godt voksen akademiker.

 56. Larry sier:

  Et bra argument homoaktivister har brukt og vunnet fram med er at ingen har noe med hva som skjer privat i folks hjem av seksuelle aktiviteter mellom enige voksne.

  Men hvorfor er det da ikke ok med flerkoneri? Kan ikke samme argument brukes med nøyaktig samme gyldighet på det? Eller har samfunnet noe med hva som skjer på soverommet likevel? Skulle jeg gjerne ha visst…

 57. Cassanders sier:

  For øvrig et annet appropos.
  Det kunne vært interessant å høre om de utvalgte kjønnsforskerne som alle er skjønt enige om at «kjønn»/seksualitet er en VALGT OG plastisk egenskap, komme med en PLAUSIBEL forklaringsmodell på HVORFOR homser/lesber og ikke minst transseksuelle, «VELGER» et seksuelt uttrykk som er (dessverre ) sosialt stigmatiserende? Faktisk så sosialt stigmatiserende at det finnes en nokså overveldende statistikk på psykiske lidelser OG selvmordsfrekvens.
  Er det virkelig mulig å drive forskning så fullstendig frikoblet fra en rimelig bruk av empiri?

  Cassanders
  In Cod we trust

 58. Ben Dover sier:

  Var det ikke festlig hvor åpenbart det var at han norske sosiologen med det blonde håret var homo? Jeg så det med en gang, før han sa noe som helst! Til og med han hevdet at han hadde valgt å være homo, Jeg ler meg ihjel!

 59. Odd Walter Bakksjø sier:

  Kunne tenkt meg å stille Lorentzen følgende spørsmål:
  1. Hvis seksuell orientering er fullstendig plastisk, og et resultat av miljø, påvirkning og valg: Har da kristne og andre religiøse fundamentalister rett i at homofili kan helbredes/avlæres?
  2. Hvis seksuell orientering er fullstendig plastisk, betyr det da at når Lorentzen og andre menn føler seksuell lyst, så dreier det hele seg om tilfredsstillelse og orgasme, ikke om hvem man får den sammen med og hvordan?
  3. Hvis seksuell orientering er fullstendig plastisk, og et resultat av miljø, påvirkning og valg, hvorfor døde homofili da ikke ut i middelalderen, eller enda tidligere, da de fleste land var mer eller mindre teokratiske og forholdt seg bokstavtro til dogmene om dødsstraff for homofile (som beskrevet i Toraen, Det Gamle Testamente, og antageligvis Koranen)? Det var da ikke grobunn for slike valg da?
  4. Hvis seksuell orientering er fullstendig plastisk, og et resultat av miljø, påvirking og valg – hvem er det da som påvirker sine barn i en slik retning? Gitt at det å godta sin legning er en tung indre og ytre prosess for de fleste homofile – hvem er det som ønsker dette for sine avkom?

 60. Rune sier:

  Jeg vil hevde at all organisert religion søker makt over mennesker. Kristendommen ønsker seg lengst mulig inn i husene til folk flest for å kompansere for den tapte makten de en gang hadde. Det kristne budskapet om toleranse og kjærlighet kommer nesten alltid helt i bakevja. Jesus hadde vandret rundt med homofile narkomane og sprutet ildkuler på alle som står med bibelen i hånd og fordømmer med tekstlinjer.

 61. ET sier:

  Hehe.. Dette er morsomt. Og kjempeinteressant! Noe av det morsomste i dagens program var jo at to av sosiologi-forskerne febrilsk forsøkte å presisere hvor uinteressant hele debatten var…
  Dessuten kan man visst i følge disse menneskene også bestemme seg for å bli homofil. En interessant tanke for meg som er skilt, relativt god til å finne frem med og uten kart, har en ingeniørutdannelse, og dessuten var veldig glad i å klatre i trær som liten. Kanskje jeg er disponert for å bli lesbisk? Hvor lang tid tar det å skifte fil tro, når man først går inn for det? Det er nesten så jeg er fristet til å gjøre et forsøk… Hadde vært moro å se om det virket.

  Jeg synes det er kjempeinteressant å høre hva de forskjellige forskerene mener om hva som gjør oss forskjellige, både når det gjelder kjønn og legning. Hormoner har jo fantastisk sterk virkning på mange ulike fysiske og psykiske funksjoner og reaksjoner i kroppen, dette er et kjempefasinerende felt som jeg gjerne skulle visst mere om.

  Min egen lille personlige «forskning» består i å observere min sønn og min datter som ofte ble tilbudt leker som «tilhørte» det motsatte kjønn da de var små (fordi mamma syntes man ikke burde oppfordre til «båsplassering» av kjønnene). Har gjort meg noen tanker rundt dette, men konklusjonen ble vel hverken revolusjonerende eller overraskende.

 62. Tom sier:

  Det er vel et viktig poeng når det gjelder amerikansk forskning omkring de eventuelle biologiske faktorene som kan være knyttet til homofili, at det amerikanske samfunnet, og ikke minst politikken, er så gjennomsyret av den kristne religion. Nettopp på grunn av dette fremstår det som viktig for mange amerikanske homofile å kunne påvise at deres ‘legning’ ikke er valgt men medfødt. Samfunnsforholdene driver dermed nærmest automatisk forskningen i denne retningen ettersom religion så ofte blir brukt som et politisk argument i USA. Kan det påvises at homofile er medfødt blir dette å regne som et trumfkort overfor den konservative amerikanske høyrefløyen. – Tror egentlig man vil finne at forskning er relatert til politikk på en eller annen måte i de fleste deler av verden. – Det er vel ikke så usannsynlig at forskningen som søkte å påvise at homofile menn ikke kunne lese kart like godt som heterofile menn muligens var et bestillingsverk fra det amerikanske forsvaret (som lenge har forsøkt å stenge homofile ute fra aktiv tjeneste, selv om dette nå, under Obama-administrasjonen, endelig er i endring).
  Homofile er en svært sammensatt gruppe mennesker, og de man kan identifisere som homofile er de som er mest synlige. Tviler sterkt på at de mest ‘utagerende’ homofile kan sees som de mest representative for denne gruppen; majoriteten av homofile søker, i likhet med de fleste andre mennesker, ikke oppmerksomhet, men ønsker rett og slett å leve sine liv i ro og fred. ‘Gay-kulturen’ er mest av alt et kulturhistorisk fenomen, og som oppsto i 70-tallets USA. Om man ser noe lenger bakover i tid, var vel ikke f.eks. antikkens grekere kjent for å være en gjeng med feminine fjoller selv om dette var en kultur hvor homofil praksis var en integrert del av kulturen. Det vil vel være en sterk overdrivelse å si at den jevne Spartaner ble født med paljetter i fostervannet…
  Selv om det er mulig at genetikk og biologi kan ha en betydning for det som kalles homofil identitet, så er det ikke nødvendigvis opplagt at dette skaper et ensartet uttrykk innenfor enhver kultur – det dreier seg vel uansett om et samspill. Synes forøvrig at det, som vanlig, ble mye fokus på dualiteten homo/heterofili i dette programmet. Det finnes faktiske en stor gruppe bifile mennesker også – og skal man gjennomføre et solid stykke forskning på dette feltet er det vel all grunn til å ta med de som relaterer seksuelt til begge kjønn. Da kan man kanskje få frem et kart som stemmer med terrenget, og som er både lesbart og interessant uansett seksuell preferanse. 🙂
  Forøvrig, stor takk for en svært interessant serie med programmer. Det er godt at det skapes litt bølger innenfor kjønnsforskningen og det er på høy tid at det har kommet igang en virkelig debatt omkring dette her i landet.

 63. Bjørn sier:

  Artig som tv-underholdning, men neppe noe bilde av forskningsvirkeligheten. Men at man vil ha et plot med to «antagonister» er dramatisk sett forståelig. Som all skolefjernsyn er dette ment for barn.

 64. Rune sier:

  Husk at gener alltid virker i et miljø og er formet gjennom interaksjon med miljø. Atferd virker også gjennom epigenetikk som nevnt i programmet. Dvs. at miljøfaktorer kan slå av og på gener som brytere (litt enkelt forklart)Debatten er egentlig litt utdatert da de fleste forskere som forholder seg til arv/miljø problemet har en mellomstilling som hensyntar samspillet mellom arv og miljø. Men jeg er samtidig helt klart sjokkert over samfunnsforskerne som virker helt utdaterte på dette spørsmålet og totalt ideologi styrt.

 65. Gallus Skepticus sier:

  NORGE – ”Keisernes hjemland”

  Episode-3 sett:
  Samme trend å observere, norske «miljø-påvirknings-tro» forskere, flirer hoderystende til/av andre og utenlandske kollegers arbeide og resultater. «Små-Keiserne» i annerledes-røisa vet best(!) men svarer stotrende for seg hva angår egen, konkret dokumentasjon og forskningsresultater. Mao; de «synser». Selvsagt helt politisk korrekt i vårt solsialistisk-indoktrinerte samfunn på snart alle plan.

  «Professoren» over her, har så rett! Han bør skrive den regninga med gaffel – det er mer å fakturere…:

  Vil H. Eia kunne få gå videre mon tro? i NRK, etter denne serien… Det er jo så mange andre sektorer i Norge hvor akkurat det samme gjentar seg! I verdens beste land å bo i, hvor Staten og rådende «system» med akk så ansvarsfraskrivende og handlingslammede amatørpolitikere som BESTILLER de rapporter og «forskningsresultater» de ønsker seg eller behøver. For så å dytte MIDDELMÅDIGHET på befolkningen, via skolevesen, universiteter, helsevesen, og all annen samfunns-infrastruktur. (‘Vi er alle like’) Dette implementeres, med svulstig ordbruk (‘De stoore pengene, til de stoore oppgavene’) som repeteres oppattatt til man spyr, i media og ifm festtaler og partiprogrammer – for så kjapt å bli forlatt. = Ren Svada, Løgn og Narrespill!

  Dokumentasjon? Fakta-rapporter? Bevis?: Vi ser det jo hver dag, og etter hvert valg, osv. Den kristiske presse? – stort sett fraværende, og Norge råtner på rot! – Et land fullt av «Nikkere», og offentlige ansatte. Et sløseri uten like, i et 2/3 samfunn hvor begrepet fattigdom og elendighet blant egne borgere, kun ofres noen setninger i ovenfor nevnte sammenhenger… For så å knipses vekk med et skuldertrekk og; «Vi bruker MERE PENGER enn forrige…» bla, bla. Og vi, det norske folk, er så «velopdragne/dresserte» (eller; kjøpt og betalt?)- og har det sååå bra, som vi blir fortalt…

  «Ex Moromann & Bustebartepinn» Harald Eia – STÅ PÅ! Det er så utrolig mange «Keisere» i lille, patetiske Norge som IKKE har klær! All ære til Deg, en god start i alle fall (sammen med Brennpunkt!) og til NRK – som utrolig nok (…) kjører noe som ligner på «kritisk journalistikk», eller i alle fall setter søkelyset på noe/noen – som bæsjer litt leggen, og/eller faller for egne grep PÅ TV!;-)) I dette rosa-røde ‘Best i verden/Typisk Norsk å ta en Gro’- samfunnet hvor hukommelsen i ca. 1/2 befolkningen, varer fra 14 dg. til 3 mnd. – i beste fall.

  Det er nok utenlandske forskere som har best grunn til å riste litt på hodet og le, hehe. (Psst: Latter er, nesten, et like godt «våpen» som, f.eks.Pandemi, Frykt!) De, utlendingene, gjorde det i løpet av de første 3 programmene, og vil sikkert gjøre det igjen.

  DU Harald – ville jo kreve å få igjen skolepengene dine! Du hadde fått «feil input» under dine studier… I mens så blir barn og barnebarn (pga av miljøet?) «dummere og dummere» – målt mot andre i verden. Perkele! Psykologi trengs å innføres fra 3dje trinn i barneskolen, for å lære barna tidligst mulig å skille snørr fra barter og ikke minst, slik at fremtidige generasjoner kan fri seg fra den evindelige norske besserwisser-kulturen som gjør det så vanskelig å puste, og også si i mot «ekspert-eliten»!

  GRAV! & PEK! Det mange politisk korrekte ‘nudister» i Norge som sagt, enten de er «lærde» professorer/forskere/akademikere/politikere/greie gutter i klubben, etc. etc.

  LYKKE TIL og takk! Folket er jo engasjert og: Kanskje de tenker litt i tillegg til all «underholdningen» du…?

  Good Day!

 66. Marita sier:

  Hum… Jeg er svært spent på om Eia kommer til å ta tak i gener IQ og rase. Det finnes faktisk forskere som mener IQ er biologisk betinget, og at enkelte raser er smartere enn andre…

 67. Filosof sier:

  Herlig å se disse såkalte «forskere» så fullstendig avkledd. Særlig når de målbærer et så sneversynt syn på alt annet enn eget teoretiske ståsted. Og hvilken bonus det er å se at de så fullstendig, gjennom egne hjelpeløse og intolerante uttalelser, klarer hele avkledningen helt selv …

  Flere av disse «forskerne» baserer seg på postmoderne teori, og mye postmoderne teori har hatt som formål å bryte ned faglige skylapper og gi oss et mer tolerant syn på livets mangfold, og bør for en oppegående akademiker medføre et fruktbart bidrag til et rikt teorimangfold. Men hos disse norske såkalte «forskerne» har det postmoderne bidraget og blikket for mangfold kun forvitret til komplett enfold. Skremmende.

  Examen philosophicum med vekt på vitenskapsteori og etikk anbefales repetert snarest!

  Og det som gjør at dette blir ganske alvorlig, er ikke bare at den akademiske redeligheten og presisjonen synes å være på fullstendig tyttebærtur i enkelte norske «forsker»-miljø; enda alvorligere er det at disse menneskene er premissleverandører for norsk politikk rettet mot eksempelvis utdannings- og barne- og familiesektoren.

 68. Magnar sier:

  Vil bare komentere Gunnars innlegg over. Synes det du skriver er utrolig bra, ogsa slik jeg selv tolker Jesus holdning i forhold til hans varemate. En enestaende mate a sette menneskene rundt seg i fokus pa, med kjarlighet, slik som jeg ser det. Gi fra seg litt av sitt eget ego. Kontrollere folelsene sine til det felles beste, rett og slett.

  Det paradoksale er imidlertid at siden det er flere som er homofile og man skal ta vare pa de rundt seg (ifolge kristendommen) er det jo bra dersom de kan leve ut sin legning med hverandre. Gjore hverandre godt eller sagt pa en annen mate, pule hverandre i rompa.

  Mange av tolkningene menneskene har gjort opp gjennom tiden av bibelen kan vare feil. For meg er mange av de helt feil i hvertfall. Selv om jeg ikke er teolog har jeg lest bibelen flere ganger og vil si det som star der er fantastisk bra, hvis man tolker det i lys av tiden det er skrevet i og med nestekjarlighet alltid som hovedbudskap!

  BTW, BRA JOBBA HARALD

 69. Filosofus sier:

  Når Hvermannsen har evnen til å observere, analysere og trekke bedre og logiske slutninger enn såkalte «forskere», håper jeg, for «forskernes» skyld, at uttalelsene deres er et resultat av miljø og ikke arv.
  Lykke til på omskoleringskurs!
  Stå på Harald! Flott program!

 70. fortvilet sosiolog sier:

  Det gjør meg fortvilet at dette presenteres som typisk norske soiologer. Så langt har flere av de norske forskerne vært humanister – ikke engang samfunnsvitere. På begynnelsen av 1900-tallet gjorde Emile Durkheim, den moderne sosiologiens grunnlegger, en undersøkelse av fenomenet selvmord, der han beviste at katolikker i sentraleuropa var mindre tilbøyelige til å ta selvmord enn protestanter. Durkheims poeng var selvsagt ikke å avvise naturvitenskapen – som han hadde dyp respekt for – han ønsket å vise at samfunnsproblemer ikke alene kan løøses ved hjelp av biologisk forskning og kunnskap. Han la også grunnlaget for de statistiske metodene som ligger til grunn for mange av de undersøkelsene Eia bruker. Jeg vil anslå (på uvitenskapelig vis) at 95% av norske sosiologer tenker i de baner Durkheim gjorde. På samme måte som genetikere eller andre naturvitere (merk dere forøvrig at nesten ingen av Eias anglosaksiske forskerer er biologer, de er samfunnsvitere!) nok kan si og mene mye fornufltig eller ufornuftlig (uansett uvitenskapelig) om folkemord eller alvorlige politiske konflikter, kan sikkert enkelte samfunnsvitere uttale seg på en lite vitenskapelig måte om gener. Dumt av dem, ja, men ikke avskriv hele sosiologien på bakgrunn av noen hålpøse enkeltindivider (som ikke engang nødvendigvis er soiologer)!

 71. eureka sier:

  JEG TROR JEG HAR SKJØNT DET: EIA BLØFFER!!! HAN ER I FERD MED Å VISE HVOR LETT DU KAN HJERNEVASKE EN HEL BEFOLKNING VED HJELP AV HELT ENKLE PROPAGANDATRIKS. EIA VÆRE EIA. DU ER ET GENI 🙂

 72. Fritz sier:

  Jeg likte denne episoden! Jeg er selv student ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning på Universitetet i Oslo og hadde sansen for disse forskerne jeg har blitt undervist av en god stund, men i denne episoden får jeg litt bakoversveis. Hvordan er det mulig å benekte at det finnes biologi når det kommer til om et menneske er homofilt eller ikke? Jeg spør bare meg selv: Hvorfor valgte ikke jeg, som ung gutt, som vokste opp i Kristiansand, å heller rette meg mot det maskuline uttrykket og «heterofilien», for å unngå all mobbing, sjikane, trakassering og psykisk terror jeg har vært utsatt for, fordi jeg var homofil? Tror disse forskerne at jeg selv velger å være homofil, for så å vite hva dette kan medføre i et slikt snevertsynt samfunn som finnes her nede? Nei, de får gå litt dypere i seg selv, før de begynne å uttale seg så bastant (som det kommer fram i dokumentaren (jeg vet ikke om det er klippingen som kan ha noe med fremstillingen å gjøre)).

  Jeg er født homofil. Hadde jeg vært født som modellkitt og hatt muligheten til å lage et heterofilt menneske ut av meg selv, så ville jeg gjort det, for å slippe den smerten (og ja, jeg holdt på å ta mitt eget liv) som jeg opplevde ved å vokse opp i Kristiansand. Men det kunne jeg ikke.

  Grunnen til at de kanskje kan føle det er moralsk forkastelig å antyde at homofili er biologisk anlagt, kan jo ha noe med at de så kan være redde for at dette kan være noe som kan oppdages under et svangerskap, som så kan føre til abort hos noen, fordi de simpelthen er så homofobe og ikke ønsker å ha et skeivt barn. Det er min frykt med forskningen.

  Fritz

 73. Jeg bor i utlandet og kan dessverre ikke se disse programmene. Men vil bare si at jeg er utrolig glad for å være homofil. Det har jeg visst siden jeg hadde første badetime i 1. klasse på det som da het Folkeskolen. Og det har ALDRI vært problemer å finne partnere, særlig nå etter at internett har blitt så alminnelig. Snakker ofte med ungdommer om dette på nettet, og det er flere og flere som «kommer ut av skapet». Det fylles på nedenfra;)Har aldri hatt det bedre;)

 74. Maia sier:

  Takk for spennende og interessant program! Det klages så mye på at Norge ikke satser nok på forskning, samtidig er den forskningen som blir gjort lite tilgjengelig for «folk i gata», og det er interessant å møte noen av de forskerne vi har. Er derimot noe skremt av måten de argumenterer for seg, de har problemer med å svare med en gang deres forskning stilles spørsmålstegn ved. Hvordan kan de så konsekvent avvise biologien når de mener at det er gjort noen god nok forskning for å finne biologiske bevis? Og det fremstår som om all forskning gjort utenfor Norge ikke er god nok, og at vi må se på metodene som er brukt for å forstå det. Det er jo riktig, men er det bedre å forske med utgangspunkt i «at jeg har jo selv vært et barn, og kjente andre barn»?

 75. Nordinde sier:

  Og disse forskerne har innflytelse i landet vårt. De bestemmer hva vi skal mene og hvilken retning vi skal gå. Deres forkning baserer seg på at de selv har vært barn…er det mulig. I Norge skal vi ta på hjelmen, ikke stille kritiske spørsmål og bare gjøre som de sier…mannen i gata sier jo fler gjennomtenkte ting en en altforgodt betalt forsker…

 76. Annie sier:

  Jeg koser meg overraskende mye over denne serien, og får også innblikk i noe forskning som jeg ser at jeg må komme sjekke opp i forhold til min egen forskning innen sosiale ulikheter i helse. Har bare lyst til å kommentere et sitat i Eias innlegg over. Han sier «På den ene side skulle man tro at en biologisk forklaring faktisk ville være den politisk korrekte i tilfellet homofili, i den grad det ville slått bena under konservative kristnes antakelse om at homofili er et valg (en synd). Dersom homofile viste seg å være født sånn ville det bety at de ikke har gjort noe galt, at de ikke kan noe for det.» Jeg tror det er en feilslutning at dersom noe er medfødt så kan man ikke lastes for noe galt. Jeg vil ikke ta eksempelet homofili her, men kanksje heller pedofili. Dersom vi kan påvise at pedofile har hjernestrukturer som er annerledes enn folk flest betyr det likevel ikke at de skal være unnskyldt eventuelle overgrep mot barn. Det er kanskje denne typen slutninger som gjør at en del sosiologer er skeptiske mot biologi. Det at vi forstår menneskelig atferd gjennom studier av biologien betyr ikke at disse biologiske tilbøyelighetene skal brukes til å lage moralske standarder for hva som skal og ikke skal aksepteres i samfunnet.

 77. vonbråtengut sier:

  @Larry: Flerkoneri er forbudt fordi et ekteskap i det norske samfunn er definert som en kontrakt mellom *to* mennesker. Ettersom sex utenom ekteskapet ikke lenger regnes som noen synd, er det bare å ha seg med så mange man orker, men man kan altså bare være gift med én av gangen. (Hvis dette ikke er til å leve med, kan du evt. søke politisk asyl i et land med andre ekteskapslover.)

 78. mia sier:

  Så ble det konstatert at homofili ikke er noe man er født med. Jørgen Lorentzen sa ganske riktig formulert at det «er samfunnet som hele tiden bestemmer hva som skal være akseptert». I Norge er det en liten promille som hevder de er homofile og mer enn 99% av befolkningen som «visstnok» mener det er greit «å stå frem som homofil». For 30-40 år siden ville man blitt lynsjet om man ble avslørt for å bedrive denslags sex. Skandinavia har siden 60 tallet fremstått som foregangsland for fri sex. Pornoindustrien blomstret vel først mest av alt i Danmark. Med sexspaltene til Inge & Sten. Var du blond i Spania på 70 tallet fikk du slengt «svenska flikka» etter deg på gaten. Vi visste godt hva det innebar. Selv farget jeg håret av den grunn den tiden jeg bodde der. I land som Italia og Frankrike var alt dette uhørt frem til for få 10-år siden. – Og ikke minst som et intervjuobjekt sa det så karakteristisk for disse: «jeg har alltid vært nyssgjerrig og hadde lyst til å prøve noe nytt». Han hadde et femi utseende som jo mange menn kan sies å ha. Og antagelig et lett bytte for homofile i deres spesielle valg av partner. – Så derfor blir det opp til de 99% å sørge for å få de homofile inn i skapene igjen!

 79. sannhet-elsker sier:

  Hjertelig vil jeg takke deg, Harald Eia for dette programmet. Det er åpenbart at du «svømmer mot strømmen» i de 3 programmene så langt. «Mot strømmen» mener jeg mot «den politisk korrekte Stats-feminismen». Det var viktig at en person (som deg) kom uten fra med nye synsvinkler og var ikke bundet til det tunnel-synet som vi ser i andre norske forskere. Deres tunnel-syn også delvis er forårsaket av at hvis de følger ikke de retningslinjene for å være politisk korrekt (i den»Stats-feminism rammen») på deres forskning, får de ikke rett og slett finansiell støtte fra Norsk forskningsråd og andre statlige midler. De må leve av noe og betale sine regninger. Derfor ser vi her at de avviser blankt andre forskere som passer ikke i «rammen», og de tror at de kommer med vitenskaplige begrunnelser i deres avvisning.

  Det mest interessante her er at når du, Harald Eia, spør dem tilbake hva er deres vitenskaplige begrunnelse på deres posisjon, plutselig blir de lamslått av det spørsmålet som de får tilbake og begynner å snakke tull. Særlig hun Agnes Bolsø fra NTNU. Det er å bare sitte og se og le av dem. Det er så synd at forskningen blir stas-kanallisert i Norge slik er i dag.

  Igjen takk for at du tør stå mot strømmen for sannhetens skyld og ikke bøyer deg for politsk korrekthetens skyld.

 80. Kritias sier:

  Det er rystende og oppleve disse såkalte kjønnsforskernes mangel på kunnskap og kompetanse. Uttalelsene deres er jo ren synsing og er jo ikke basert på dokumenterte fakta av noe slag. De latterliggjør utenlandske forskere og kaller deres studier for vissvass for i neste øyeblikk å avsløre at de ikke har noe forskning eller noe som helst belegg for å hevde sin egen overbevisning.

  Det er en del spørsmål som dukker opp når man er vitne til oppsiktsvekkende uttalelser som dette. Hvilken utdanning har disse såkalte kjønnsforskerne? Hva jobber de konkret med til daglig? Har de forsket på noe i det hele tatt? Hvor kan jeg eventuelt finne dokumentasjon for forskningen deres? At vitenskap og forskning i Norge er et forsømt felt er ikke noe nytt og nå er sosialforskning og kjønnsforskning avslørt som ikke eksisterende. Disse såkalte kjønnsforskerne burde være litt ydmyk overfor andre som i motsetning til dem selv faktisk har brukt resursser, tid og kompetanse på å tilegne seg ny kunnskap og innsikt.

 81. Wenche Gisholt sier:

  Hjernevask innfrir alle mine fordommer til norske sosialforskere på statlige universiteter og høyskoler. De fremstår tildels som meget arrogante og som noen store «Besserwissere. Er det virkelig mulig!!

 82. André sier:

  Til Kritias ovenfor: Etter et raskt googlesøk finner du sikkert, som jeg, ut at Lorentzen er litteraturviter og har dr.grad i litteraturvitenskap! Snakk om tyngde for å uttale seg om biologiske forskjeller. Stå på Eia! Men kanskje noen innspill fra norske realister kunne balansere bildet av norske forskere noe.

 83. Atle sier:

  Etter de tre første programmene vil jeg bare si: Dette er glimrende journalistikk. Helt nødvendig kritisk søkelys på deler av norsk samfunnsforskning som til de grader avslører seg selv. «Forskerne» er jo ikke ute etter sannheten og reell kunnskap. Totalt uvitenskapelig i hele sin holdning. Straks de blir stilt kritiske spørsmål, svares det med anekdoter eller bare visvas.
  Dere som er så negative: Hva er dere redd for? Sannheten? Skulle den være et problem for likestilling eller for homofile? Makan til tøv. Programmene gir grunnlag for mange og nyanserte debatter, og jeg ser ingen bastante konklusjoner fra Eias side hva angår hovedsaken – arv og miljø. Det virkelig sjokkerende er nivået på en del norske akademikere – som ler arrogant av andre forskere, men stotrer når de blir konfrontert med kritiske spørsmål. Det er jo en skandale. Forsøk på å «utdype» med artikler i pressen gjør saken bare verre for dem. Dette handler ikke om kryssklipping, men om «fagfolk» som ikke holder anstendig nivå. På tide at det røskes opp i dette ukritiske miljøet.

 84. Lynx sier:

  Jeg er biolog ved NTNU, og vil anbefale en kronikk en av mine kolleger (Trond Amundsen) skrev i Aftenposten forleden: http://www.aftenposten.no/meninger/kronikker/article3562404.ece

  Denne oppsummerer på en god måte hvordan (de fleste) forskere på realistsiden ser på emnet arv og miljø i stort.

 85. gunn sier:

  KAN SE HVEM SOM ER HOMO? Latterlig påstand.

 86. Eric sier:

  Lynx:

  Amundsen skriver i kronikken «Vitenskapen er ikke politisk, og kan ikke være det om den skal ha troverdighet som kunnskapsleverandør.»

  Er ikke Amundsens påstand mere et ideal enn enn realitet? Er ikke forskningen politisk styrt? Er det ikke makthaverne som styrer hva som skal forskes på, og hvilke perspektiver som legges til grunn?

  Jeg tror det, spesielt når det gjelder samfunnsforskning. Det er jo til enhver tid den politiske elite som bestemmer hva som er «samfunnsproblemer» og legitimerer sine avgjørelser ut fra menneskelige hensyn – ikke vitenskapelige.

  Forskere som er tro mot vitenskapelige idealer, og som gjennom dette har kommet i skade for å forfekte politisk ukorrekte standpunkter blir fort skviset ut av forskningen. Ikke sant?

 87. Jumpmaster sier:

  Dette var skremmende!
  Hvordan jobber norske forskere, og forsker de på noe i det hele tatt?
  Sånn de fremstod, og med sine reaksjoner på andres forskningsresultater, så virker de som en gruppe som møtes for å bestemme hva som er deres holdning i enkelte spørsmål. Nesten som politikere.
  De hadde overhodet ingen motargumenter, eller evne til å utdype HVORFOR de syntes andres forskning var «vissvass».
  HVA har de selv forsket på som gjør at de vet så mye bedre enn utenlandske kolleger? Tydeligvis ingenting. Det var sjokkerende og pinlig å se de norske «forskerne».

  Jeg trodde forskere var nysgjerrige og nytenkende, opptatt av å analysere og evaluere nye sider av en sak. Disse norske var overhodet ikke interessert i å høre hva andre hadde funnet ut, eller andre hypoteser.
  Når Agnes Bolsø bablet usammenhengende og pratet vrøvl på slutten tok det kaka. Det var som å høre en 5-åring lyve.

  Jeg har aldri vært borti disse miljøene selv (er helikopterpilot), og takk gud for det. Hvis disse underviser eller på noen måte påvirker nye forskere må nok hele systemet forkastes, og bygges opp på nytt. Da har vi et alvorlig kulturproblem i forskningsmiljøet.

 88. TR sier:

  Mange av kommentarene her er like useriøse som kommentarene til de norske forskerne i programmet. Det er klart at det blir bra TV når norske toppforskere uttaler seg om gener og biologi, da det er nesten like håpøst som da engelske aviskommentatorer kommenterer vinter OL. Eia stiller jo bare noen spørsmål til forskerne, og de norske forskerne er opptrer like arrogant som Petter Northug, med den forskjellen at Northug faktisk kan tilate seg det. Selvsagt er det problematisk at norske samfunnsforskere uttaler seg om biologi, som fanden leser Bibelen. Det ser nesten ut til at de uttaler seg om biologi slik barnehagebarn snakker om grønnsaker.. æsj og bæsj..

 89. Esel sier:

  Homodebatten er en politisk greie – og det er forsåvidt helt ok. Det er imidlertid synd når forskning også blir politisert (i.e. den drives av ulike politiske agendaer istedet for nysgjerriget og lyst på kunnskap). Det fører til de litt «syke» motsetningene som Eia røyker frem i serien sin. La oss få mer av denne typen TV – mye mye mer! (selv om det medfører en viss risiko for reduksjon av fagkretsen på universitetene våre).

 90. Jonas sier:

  Jeg synest det er helt utrolig irriterende at de norske forskerne ikke har bedre belegg, eller kan vise til noe forsking som aviser at det kan være en biologisk forklaring !!! De sier bare «nei det er uvesentlig», eller » Da jeg var ett barn….», eller «det viktigste er at vi aksepterer homofile». Dette er jo å ungå hele debatten. Detter er utrolig fustrerende. FY SØREN !!!. Å jeg tenkte, hvorfor er det så redde for å møte dette. Dette er jo kjempe interresant !!!!! For å forstå hvordan homofili kan ha sitt opphav. Slik vi kan forstå oss som mennesker bedre, hva om det kan være andre ting i våre personlighetstrekk som er medfødt. Sykdommer er jo medfødt, kunne det da ikke være mulig at personlighet trekke også er det. At det er en bilogisk «feil/abnormalitet».

  Du har laget ett kjempegodt programm Harald ! Det er bra et en utfordrer vitenskap, det er slik den utvikler seg. Det er sånn det skal være.

 91. Tilelise sier:

  I mange år har jeg tenkt at Harald Eia selv tilhører kategori B. Han tilhører ikke kategori A som jeg kaller genetisk, men derimot kategori B, ofte de som starter ut i et hetrofilt forhold, og som senere blir bifile eller homo. De om tilhører kategori A, kan de aller fleste av oss kjenne igjen, mens kategori b er det derimot vanskligere å plassere. De fleste i kategori A kommer ut av skapet, mens de i kategori B er nødt til å rydde i skapet sitt for å kunne komme inn å se hva man har samlet opp og hva som er der. Har du begynt å rydde Harald?

 92. Geir sier:

  Jeg synes det er litt slemt å bruke en intelligent mann som Harald Eia til å gjøre disse intervjuene (uansett om dette er hans ide). Det hadde vært mer rettferdig om profesorene hadde blitt intervjuet av noen på deres eget nivå. Da er det ikke sikkert at de hadde vært så usikre og stottrende.

 93. AB sier:

  Nei, det er riktig som du skriver Harald, de kan ikke noe for det – like lite som heterofile ikke kan noe for at de er nettop det; stakkars? Akkurat nå spør jeg meg selv: hvorfor får jeg følelsen av at samfunnet forventer at alle skal passe inn i rammer gitt av gjennomsnittets største bidragsytere når det samtidig bedyres at alle skal respekteres? Betyr dét at «noen ikke kan noe for det» at jo, det er akseptabelt, men ikke optimalt? Valg av ord er skjelden tilfeldig…

  Jeg synes programmet er bra fordi det stimulerer til debatt, gir meg nye spørsmål og pirrer nysgjerrigheten min. Dog er det påfallende hvordan de kule forskerne holder til i utlandet, mens de som er norske skal få på pukkelen. Samtidig må jeg si det er overraskende at forskere kategorisk avviser årsaken til homofili som uinteressant. Jeg mistenker at det er et sårt og ubehagelig tema. Man er kanskje redd for at noen feks. skal lete etter en løsning på et problem de ikke kan noe for? For fortsatt, med all aksept rundt seg, vil jeg påstå at homofile daglig blir påminnet om at de er noe utenom det vanlige. Det blir kanskje heller aldri til å unngå? Man vil bestandig være gjenstand for et tema. Man må lære seg selvironi og akseptere at humor og vitser rundt homofili i samfunnet er blitt stuerent og absolutt ikke vondt ment. Det gjør en varsom. Og grunnen til at det i homofile miljøer har vokst frem en skrullete humor og overdreven femininitet tror jeg ikke har sammenheng med at de enkelte vil gjøre seg bemerket og attraktive for andre menn, som det foreslås i programmet, men tvert i mot – det kan virke som om det maskuline er det flesteparten av homofile menn attraheres av. Man prøver kanskje derfor å leve opp til en mer maskulin fremtoning enn man egentlig har for å ikke falle inn i den fryktede og usexy kjærringhomorollen. Jeg tror det overdrevne feminine i miljøene (spesielt i fortiden) kan forklares med at likhet skaper samhold, man har tatt tyren ved hornene ved å overdrive de feminine sidene homofile vet de har til felles. Vips har det oppstått en «skrullekultur». Og alle skal jo være sexy nå, det er iallefall det inntrykket jeg får når jeg får livsstilinputt. Sexappeal for meg er noe du har for den personen som tenner på dine personlighetstrekk, ikke noe du skaffer deg eller behøver å anstrenge deg for å vise frem, og spesielt ikke ved å immitere ei kjærring! Jeg føler selv at skrull og tull hører en mer krevende og mer fordømmende homofortid til. Man trengte noe å enes om, og humor funker veldig bra! Nå synes tendensene av at homomiljøer ikke er like viktige for å styrke selvtiliten, det er mer aksept i samfunnet og det er klart for homofile til å integrere seg bedre og ikke leve på utsiden eller i skjul. Homofile er tatt inn i varmen! Det gjør at man begynner å tilpasser seg en annen tid. Det føles nok belastende i større eller mindre grad for mange homofile å bli assosiert med en feminin side fordi dette til stadighet blir dratt frem som noe av det vittige, det man kan fleipe med. Man vil bli tatt seriøst og for mange kan det nok føles stigmatiserende å bli etterapet av heterofile menn med stemmer i falsett fordi man hele livet har gjort alt for å passse inn. «Muscle Marys». Fritt oversatt – får i ulveklær, den moderne skrulla! Hvis man ikke var så bevisst på seg selv og sin annerledeseksistens kunne man kanskje slappe mer av. Jeg tror ikke det er noen vei utenom, la oss finne ut hvorfor vi er forskjellige. På veien dit håper jeg vi vil omtale mennesker, majoriteter og minoriteter i økende grad som oss og vi fremfor oss og de.

 94. negil sier:

  «Tvillingstudier viser også at homofili er arvbart, så gener spiller utvilsomt en rolle.»

  Fint program. Vil bare minne om at tvillingstudier kan forstås på miljømessig grunnlag ved at eneggede har fått likere behandling, tilbringer mer tid sammen og har en sterkere identifikasjon enn toeggede. De har et likere miljø, og er derfor eksponert for likere kausale faktorer (uansett hva disse måtte være).
  Da bør utsagnet over enders til:
  «Tvillingstudier viser også at homofili har en større konkrodanse hos eneggede enn hos toeggede, så vi kan ikke utelukke at gener spiller en rolle.»

 95. Birger sier:

  Hvordan passer det «homofile genet» sammen med utviklingslæren. Det kan ikke vært lett å føre dette genet videre som homofil. Dersom dette genet finnes så må det også ha hetrofile tendenser.

 96. Jon Faller sier:

  Fikk ikke sett programmet, men synes problemstillingen virker konstruert, fordi denne genetikken er jo avklart for lenge siden. Jeg er overrasket over at du i et slikt program ikke presenterer den forskningen som greiest avklarer nevnte spørsmål, og som til og med i all hovedsak er et nordisk arbeid.

  Særlig har Annika Dahlstrøm, professor i neurobiologi og histologi ved Gøteborgs Univeritet, som har studert CNS siden tidlig 60-tall og som har over 200 foredrag bak seg, fått mye moralistisk pepper fra feministene for sitt syn om at biologien underbygger konservative kjønnsroller. Men vårt genom er nå ganske godt kjent og hun oppsummerer greit ny kunnskap om de kromosombestemte hormonpåvirkninger på forsterhjernen i sine foredrag.

  Siden du fokuserer på arv/miljø om homofili, synes jeg du burde fått med deg følgende:
  Vi har 46 kromosomer fordelt på 22 par, pluss to kjønnskromosomer; X og Y. Er paret XY så blir det gutt, og med XX blir det jente. Så langt er vi på barneskolepensum i naturfag. Men naturen produserer varianter, og da blir det litt mer komplisert. Her kommer en forenklet, men grei fremstilling av dagens viten:

  Det er vel kjent at det kan oppstå avvik i antall og struktur i kromosomenes verden. Man kan mangle Y (Turners syndrom: en kvinne med bare ett X), eller ha et X for mye (XXY: en mann med Klinefelters syndrom), eller et ekstra kromosom av nr 21 (Downs syndrom) og så videre. Det interessante i denne sammenheng er strukturen i Y. Hva er det ved Y som gjør at det blir en gutt?

  Jo, blant annet sitter det normalt et gen på Y som kalles TDF. Testicle Development Factor. Dette genet er faktoren sørger for at det utvikles testikler som produserer testosteron og sørger for at det utvikles en guttehjerne i en guttekropp. XX gir følgelig en jentehjerne i en jentekropp. Legg merke til at hjernen altså utvikler et eget kjønn, med forskjellig mengde og sammensetning av hormoner, signalstoffer, funksjoner i sentra og så videre, avhengig av den genetisk bestemte mengden testosteron i fosterlivet. Normalt har vi altså samme kjønn på hjerne og kropp.

  Men så hender det altså at TDF mangler, og man får en mer mannlig hjerne i en kvinnekropp (XY uten TDF). Eller TDF sitter på et av bena til X ved siden av et X eller Y, og vi forstår med en gang hvordan det kan oppstå flere varianter, for eksempel en feminin hjerne i en mannskropp. Ettersom vi ikke kan endre kjønnet på hjernen så velger enkelte å endre kjønnet på kroppen, såkalt kjønnskifteoperasjon osv.

  Det er vanligvis både ønskelig og akseptert at vi mennesker forsøker å innrette våre liv etter medfødte evner og egenskaper. Men i vårt fortsatt ganske kunnskapsløse samfunn finner vi dessverre likevel ofte miljøer, ofte blant de religiøse og andre moralister, som mener at de rammede i stedet bør ”vende om”. Vi husker fx biskop Kvarme som i Åpent Kirkemøte ba de homofile gå til psykolog. Det er forsåvidt hyggelig at han har tillit til psykologer, men han kunne altså like gjerne ha sagt det samme til de mongoloide..

  Jon Faller
  sykepleier

 97. Homo-Norges første-dame sier til Gaysir:

  – Nå har jo han Harald Eia begynt å forske på oss også! Jeg er 75 år gammel og har aldri brydd meg om årsaken til at jeg er den jeg er, sier Kim på klokkeklar Bergens-dialekt i klapp-Nokiaen.

  Foto-reportasjen om Kim Friele kan man lese her: http://www.gaysir.no/artikkel.cfm?CID=14051

 98. Rune sier:

  Er det ikke mulig å legge ut hele intervjuet med Jørgen Lorenzen på nett-tv, slik som det blir gjort i «bokprogrammet» med forfatterintervjuer, siden han stadig vekk kritiseres for å bli urettferdig redigert kan han vel få snakke helt ut på nett-tv?

 99. Shhh sier:

  Registrerer at noen provoseres av muligheten for at for eksempel homofili skulle kunne være delvis genetisk betinget. Det undrer meg, i 2010.

  Videre undrer det meg at man ikke skulle ønske eller tillate å finne det ut, om det skulle være så. Å falsifisere det er noe annet.

  Argumentet for å avvise det skulle kunne være at homofili skulle kunne kureres om det var genetisk betinget. Jeg blir trist av å høre slikt. Utvilsomt er denne type teorier brukt av galninger. For å argumentere for genetisk renskning. Men vi må nå vel kunne kjempe mot slikt, for menneskeverdet, på et humanistisk etisk grunnlag, om det skulle vise seg være genetiske forskjeller på folk med henblikk på dette?

  Videre – dette gjør jo gendebatten enda hetere; Bør man, om man kan, modifisere gener? Hvilke konsekvenser, av alle slag har det? Hvilke egenskaper eller tilstander mener man seg berettiget til å tukle med? Jeg har intet svar, men det er interessant.

  Og – hva hvis allment ansett positive egenskaper er genetisk? Hva er betingelsen for vekst? Og hva hvis forklaringen på at egenskaper som disponerer for eksempelvis kriminell atferd er genetisk? Hvilke implikasjoner gir det? Kunne det ha noe å si for måte å tilnærme seg problemene?

  Jeg har venner som jeg vet er heterofile, og jeg har venner som jeg vet er homofile. Muligens noen som er en blanding eller kombinasjon; Er ikke sikker på det, og det spiller for meg ingen rolle. Jeg ber uansett om at ingen forsøker å krenke det de er, samme hvorfor de er slik. I det hele bør menneskeverdet, for det unike individ man er verdsettes. Og så må man ha en varsom tilnærming til ulikhet uansett grunnlag. For ulikhet finnes, og gir problemer. Vi og de skaper kategorier og kontraster i menneskelig omgang. En bevisst omgang med dette kan kanskje løse noe? Hvem vet.

  Tillat folk som Eia å spekulere eller undres. Tillat kunnskap å vokse, uten å ty til at dette er uinteressante eller farlige perspektiver. Berømmer Eia for denne åpenheten, å tillat ham nå å ha sine tanker, hypoteser og perspektiver. Han skjuler da ikke det?

  I det øyeblikket han argumenterer for rase- eller annen rensning, er jeg mot Eia. Har ikke hørt det enda.

 100. Christian sier:

  Til professor.

  Sitat. Hvilket miljø holder man så for å være strafferettslig ansvarlig for direkte å skape pedofile mennesker? Om miljøet er hva som utvikler ulike legninger hos folk, vil folk være fullstendig fristilt ethvert moralsk ansvar, fordi de jo ikke kan noe for at de er slik de er; det er derimot andre som kan noe for at de er slik de er. Sitat slutt.

  Det fremgår rimelig klart fra ditt innlegg at din tittel er selvutnevnt.

  Ingen er fullstendig fristilt ethvert moralsk ansvar, uavhengig om legning er medfødt eller miljøskapt. Man har de egenskapene man har, men man er med svært få unntak (alvorlige psykiske lidelser), alltid ansvarlig for sine egne handlinger. Selv om man er aggressiv betyr ikke det at man må slå noen, og tilsvarende, selv om man er pedofil må man ikke antaste barn. Legning er en del av personligheten til mennesker, som sannsynligvis blir formet av både arv og miljø. Heterofili, homofili, og pedofili er tre varianter på dette spekteret. Forskjellen mellom disse er at heterofili er lovlig og akseptert innenfor sosiale og religiøse normer, homofili er lovlig og delvis akseptert innenfor sosiale og religiøse normer, mens pedofili er verken lovlig eller akseptert innenfor sosiale og religiøse normer. Min mening er at folk kan like hvem de vil og gjøre som de vil så lenge ikke samfunnets lover og regler brytes.

 101. David sier:

  Jeg vil bare legge til en sak om tvillingstudier. Det at å ha en homofil tvilling, er ikke ensbetydende med at det er «homofile» gener. De deler livmor, og derfor hormoner i samme konsentrasjoner.

  Med tanke på «homo»-gener, så sier jo alle teorier at de vil utrydde seg selv

 102. Jon Faller sier:

  @Cristian: Er enig i hovedpoenget ditt om ansvar. Man skal være meget syk for ikke å lenger forstå forskjellen på rett og galt. Men som en digresjon; du må skille mellom legning og preferanser. Homofili er legning du har (se innlegg om genetikk over); pedofili er en handling du begår. Det er en vesentlig forskjell.
  Og husk; de fleste pedofile er heterofile..

  Jon Faller

 103. Heia Harald,

  Det er er en bra jobb du gjør om dagen. Viktig for samfunnet å få tilbake biologien i akademia og forskning. En del av de politiske korrekte maktstrukturene vil da forsvinne og den utbredte undertrykkelsen av menn som skjer vil forsvinne når vi innser at menn og kvinner er dramatisk forskjellige og at f.eks underrepresentasjon av kvinner i styrer og toppverv har vel så mye med det å gjøre at de ikke har lyst som at de ikke har muligheten.

  Det er bradu gjør denne jobben med tilsynelatende god integritet. Samtidig så begynner du bare å skrape overflaten. Nå har vi arv og miljø. I neste rekke så må vi også ta høyde for seksuell energi. Hva er det maskuline og det feminine? Hvordan henger det sammen med menn og kvinner?

  Dette er selvsagt tusen år gammel visdom andre deler i verden, om det så måtte fremkalle aldri så mange sure oppstøt blant både materialistene og de politisk korrekte her til lands.

  Når vi utvikler forståelsen av at menn og kvinner har en *seksuell kjerne* som er enten maskulin eller feminin og at vi i vår nåværende samfunnsorden opplever det som moralsk viktig at vi går i motsatt retning av kjernen vår (kvinner blir mer maskuline og uavhengige, menn blir mer feminine og avhengig av sin partner), så begynner vi å forstå ting noe bedre. Vi kan forstå at for en person med en maskulin seksuell kjerne så er det vel så mye feminin energi som kvinner som sådan som han tørster etter.

  Mangelen på en slik forståelse hos menn skaper selvsagt mye homofobi når de kjenner at deler av deres seksualitet vekkes av ekstremt feminine menn, men det er altså ikke noe å være redd for – det er kun polaritetens magnetfelt.

  Det gjør det også letter å forstå hvorfor det selv hos homofile par virker å være en som er mer maskulin og en som er mer feminin. Det finnes unntak, men dette ser vi ofte. Det har igjen med energetisk polaritet å gjøre.

  Og det gjør det lettere å forstå homofili som fenomen, da ikke alle menn har en maskulin seksuell kjerne og kke alle kvinner har en feminin seksuell kjerne.

  Målet må være at vi kan leve et liv med autentisk kontakt med vår seksuelle kjerne, f.eks at jeg som mann med maskulin seksuell kjerne kan få være meg selv uten å bli redd for at jeg beveger meg over i voldshandlinger bare jeg får kontakte med krafta mi. (forøvrig et vanlig fenomen at moderne menn kastrerer sin egen maskuline kraft nettopp fordi de har lært seg å forbinde den med all ondskap i verden). Eller at en kvinne med feminin seksuell kjerne som ikke har lyst på karrierejag ikke skal bli sosialt utstøtt av den grunn.

  Du hadde nok ikke kommet godt ut av det om du skulle presentert slik gammel visdom på TV, men jeg har skrevet om det her om det er interessant for deg eller dine lesere.

  http://www.masculinity-movies.com/articles/understanding-the-masculine-and-the-feminine

  Med vennlig hilsen
  Eivind Figenschau Skjellum
  http://www.masculinity-movies.com

 104. Patroklus sier:

  Selve termen ‘homofil’ ble først brukt som en sykdomsbetegnelse. Mange menn som tiltrekkes seksuelt av andre menn opplever at denne terminologien i seg selv er så belastet med konnotasjoner, f.eks. til femininitet, at de ikke kjenner seg igjen i det som populært fremstilles som ‘homofil identitet’. Dette kommer til uttrykk bl. a. i Jack Donovan’s bok ‘Androphilia, A Manifesto: Rejecting the Gay Identity, Reclaiming Masculinity’ http://en.wikipedia.org/wiki/Jack_Donovan
  Ref. også intervju med Donovan: http://www.jack-donovan.com/androphilia/2009/10/recent-interview-on-pacific-northwest-queer-culture/
  Dersom Eia hadde tatt bryet med å oppsøke noen av subkulturene (f.eks. i USA, mens han først var der…) innenfor det miljøet han påtar seg å utforske i programmet ’Homo/Hetero’ så ville han fått frem et mer nyansert bilde. Det er vel i grunnen ikke så umulig å se for seg at det norske homomiljøet i Oslogryta er omtrent like hjernevasket som forskermiljøet på Blindern…

 105. Siri sier:

  Hei Harald Eia!

  Programmet om homofili arv/miljø etc var veldig interessant!! Og disse homoradarene det at vi kan kjenne igjen ofte homofile tror jeg er riktig. Må bare si at jeg har hatt en kraftig homoradar på deg faktisk, og da du ble skilt var jeg sikker på at det var pga at du kom ut av skapet. Men jeg tok kanskje feil, vet ikke, vet du?

 106. Elise sier:

  Jeg lurer på hva som ligger bak denne nesegruse beundringen for psykologer. Psykologi er ingen eksakt vitenskap og det aller meste av faget hviler på teorier og antagelser. Å tro at det å sette evolusjon foran gjør faget mer «naturvitenskaplig» er en tilsnikelse. Det er kun kjemi, fysikk og matematikk som er eksakte ( altså statistisk signifikans har oftest ingen plass i studiene). Godtar man det filosofiske grunnpremisset som at vi oppfatter 2 som 2 osv, noe den siviliserte verden gjør, kan man som oftest sette to streker under svaret…men hallo psykologien?

 107. Knut S sier:

  Har akkurat sett råvideone med Jørgen Lorenzen.
  Jeg synes Lorenzen skulle få et eget intervju etter at serien er slutt. På denne måten kan han vise sin kompetanse/inkompetanse innen sitt fagområde og sine studier. Det virker som han er mer en synser – med hypoteser – om at biologi ikke har vitenskapelig grunnlag, og at hans samfunnsvitenskapelige ‘forskning’ har vitenskapelig grunnlag. Jeg har ikke klart å få begrep om han har gjennomført noen faktisk forskning i det hele tatt. Har ikke lest noen av bøkene hans, men er det slik at han bare synser eller har han gjort faktisk forskning? Det kunne være interessant å fått et intervju hvor han får vise til sin forskning og stå frem med klare fakta for sine påstander. Hans klarer ikke å få frem sitt vitenskapelige grunnlag for hans meninger i videoene.
  Avslutningsvis… «Hunn-løven jakter, mens hanløven ligger og drar seg». Er det miljømessige vilkår som er grunnlaget eller er det genetisk. Kanskje det er varmen og hårmanken som er årsaken til at hannen ikke gidder å jakte. Er det da miljøet eller genene som påvirker kjønnsforskjellene?

 108. Marianna sier:

  Jeg er utrolig glad for at denne serien har blitt laget og sendt på tv. Ikke fordi Harald Eia nødvendigvis har gjort en god nok jobb med å være objektiv, det har han ikke. Men jeg synes ikke det er poenget. Poenget er at han har gjort en glimrende jobb når det gjelder å få tabu-temaer som disse ut i lyset, der de kan bli snakket om og forsket videre på. Jeg synes det er veldig overraskende å se noen av de norske forskerne avfeie andre hypoteser så raskt, uten å si «det visste jeg ikke om», eller «dette var interessant, det hadde vært spennende å gå litt mer inn i den vinklinga av saken». Jeg trodde at det å være forsker betød å hele tiden være interessert, oppdatert, nysjerrig og søkende.

  En ting som jeg reagerte på da denne episoden gikk på tv (om homofili), var at Eia ville snakke om både homofile menn og kvinner, altså homofili i sin helhet. Likevel snakket han mest med og om homofile menn, han brukte ordene «homofile menn» konsekvent når han egentlig snakket om både menn og kvinner. Generaliseringen Eia gjorde i den episoden tok «Hjernevask» et par hakk ned for meg, han kunne like gjerne bare presentert at programmet handlet om homofile menn. Jeg lurer egentlig på hvorfor han løste det på en sånn måte som han gjorde.

 109. Pål M Løining sier:

  Dem som mener at homofili er naturlig får mene det så mye dem bare vil, MEN prøver dem å undervise dette på skolen, at det for mennesker skulle være naturlig å ha sex med samme kjønn, skal likmarkene ikke sulte etter Guds dommedag.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *