Brev frå hinsides helvete

Ingrid Betancourt er Colombias meste kjende kidnappa person. Ho vart teken av den marxistiske geriljaen FARC i 2002, i ein periode der ho var kandidat til presidentvalet. Ho førte i mange år ein modig kamp mot narkotika og korrupsjon, som medlem av nasjonalforsamlinga og seinare som senator. Etter å ha vore fanga i 5 år og 9 månader, kom det endeleg livsteikn. I eit langt brev til mor si og resten av familien , fortel ho ei sterk historie om kjærleik og fridom som er ein tankevekkar for alle oss i den sovande og forbrukarorienterte vestlege verda. Arneberg Forlag har utgjeve denne soga, og publiserer samstundes eit langt brev frå dottera Melanie, skrive på sterk og verdig måte, ja nettopp frå hinsides helvete, som boktittelen seier.

I 1999 vart eg sendt til Colombia som statssekretær i Justisdepartementet. Tema var flyktningar til Noreg, og Noregs retur av flyktningar til Colombia. Colombia er herja av ein borgarkrig som har pågått i over 40 år, og flyktningesituasjonen i landet oppstår ikkje fordi det er regjeringa som forføl, men fordi FARC og paramilitære grupper legg beslag på store område, fordriv det lokale folket, og tek livsgrunnlaget frå dei når dei misser gardsbruka og landsbyane sine. Det vert sagt at dei demokratisk valde styresmaktene berre har kontroll over ein tredjedel av dette ressursrike og storslåtte landet, og denne situasjonen skapar mange internt fordrivne flyktningar. I dag handlar denne tilstanden om kontroll og ressursar, meir enn politiske og idealistiske mål. FARC, som har ein venstre-sosialistisk/ marxistisk politisk plattform, produserer og sel narkotika, akkurat som dei ytterleggåande høgreorienterte paramillitære gruppene. Kidnapping av politikarar, politifolk, dommarar og andre samfunnspersonar, er blitt ein industri for desse destruktive kreftene. Som utanlandsk turist kan du heller ikkje ferdast trygt i deler av landet. Eg opplevde den gong på mi offisielle jobb-vitjing, eit tryggleiksopplegg eg korkje før eller sidan har hatt. Assistanse av 4 væpna politifolk kvar vi reiste, var opplegget.

”Brev til mor frå hinsides helvete” er ei bok eg tilrår alle samfunnsengasjerte og demokratisøkjande menneske å lese. Boka fortel oss om Ingrid Betancourt, ei usedvanleg sterk kvinne som har helde ut ein situasjon i eit helvete, fanga i fleire år langt inne i Colombias junglar. Elie Wiesel har skrive føreordet til boka. Eg avsluttar med nokre strofer frå han:

” I hennes og din menneskelighets namn ber jeg deg om å lytte til hennes stemme. For deg er det så lite. For henne er det et budskap, eller kanskje en rørende solidaritetsgave.”

Publisert i Ukategorisert | 1 kommentar

Moderne nyhendeformidling

I vårt gjennomsyra informasjonssamfunn, der nyhenda vert formidla der og då, er også regien viktig. Lage sin eigen vri, finne spennande vinkling, lage ei interesseskapande overskrift. Dette er heilt legitimt, og alle aktørar som deltek i offentleg debatt, må vere klar over denne dynamikken. Men kva seier vi når saker blir skapt utan rot i røyndommen ? Kva seier vi om klipp og liming av saker der intervjuobjektet ikkje kjenner seg igjen, og bodskapen som vert formidla er stikk motsett av kva vedkomande snakka om ? I den tida eg var statssekretær for Odd Einar Dørum i Justisdepartementet, var mediehandtering ein del av kvardagen. Seinare har tilsynsjobben eg har hatt, vore prega av mykje interesser frå medieverksemder. Eg ser meir og meir eit nyhendebilete prega av det eg vil kalle 50% journalistikk: Det vil seie å lage ei sak der historia og ramma er kjent, men deretter å setje saman opplysningar på ein slik måte at det vert eit nytt nyhende. Akersgata brukar dette jamt, og eg sjølv har opplevd i saka om SEIF-bygget i Førde og det nye Astrup-senteret i Jølster, utstrekt brukt av av slik 50 % journalistikk. Brått vert det meldt ”eit ras av etatar som trekkjer seg frå SEIF-prosjektet”, og so blir etatar ramsa opp som aldri var ein del av den meir forpliktande delen av prosjektet. Meir regi enn realitet. Men slik går utviklinga, og det vert endå meir viktig for alle som deltek på den offentlege arena å vere oppteken av å vere nøyaktig, dersom bodskapen skal rett formidla. Men eg ville likevel ikkje vore mediesamfunnet forutan. Uavhengig av politisk ståstad var det mange som applauderte tidlegare kulturminister Langslet, når han slapp mediemangfaldet laus tidleg på 80-talet. Vi vil ikkje tilbake til den tida der finsk fjernsynsteater var einaste tv-underhaldning på tysdagskveldane heller.

Publisert i Ukategorisert | Skriv en kommentar

Frå Jølster tilbake til Zep

Når tjue tusen menneske verkeleg ynskjer seg noko så blir det bra. Når gamle heltar leverer topp vare blir det endå betre. At musikkindustrien i dag har si fremste målgruppe i 70-tals inspirerte kjøpesterke 40-åringar, er heller ikkje ei overrasking. Difor vart reunion-konserten med Led Zeppelin ein voldsom suksess.

God gamal vare i ny innpakning sel som aldri før. ”Mothership is coming” sa reklamen. Og biletet som følgde ”mothership” var Zeppelin-luftskipet. Metaforen var etablert. Led Zeppelin spelte fletta av publikum når dei etter 19 år valde å opptre saman i O2 Millennium Dome i London i desember. Eit publikum frå 50 ulike nasjonar verda over. Dette gjorde Jimmy Page, Robert Plant, John Paul Jones og Jason Bonham, son til Jon ”Bonzo” Bonham, for å minnast grunnleggjaren av Atlantic Records, Ahmet Ertegun. Konserten var forrykande, historiske oppvarmingsartistar som Bill Wyman, Keith Emerson og Paul Rodgers frå Free gjorde også sitt.

Led Zeppelin var verdens største band i 1970-åra. Mange meiner dei er det framleis. Ingen over, ingen ved sidan. ”Hammer of gods”, og ”Giants of rock”, er vanleg brukte karakteristikkar når musikkblad som Classic Rock, Mojo og Uncut skriv om Zeppelin i dag. Sjølv spelte eg platene I, II, III, IV, Houses of the holy og Physical Grafitti så det berre ljoma ut av takglaset og utover Jølstravatnet frå guterommet mitt på sørsida av Jølstravatnet i 70 og 80-åra. På 4H-leirane gjekk det i Zep mellom telta frå batteridrivne Ghettoblasterar. Eg er Eli, Eili og Ann Kristin frå Sandane evig takknemleg for at eg den dag har ei dongerijakke med eit kunstnarleg måla Led Zeppelin-motiv på ryggen. Ei jakke kona mi fann fram til 40-årsdagen i 2003, og som eg måtte tre på meg, (trongt), for deretter å synge ”over the hills and far away i Gjesthalla på Vassenden.

The Song remains the same

Musikkindustrien kjempar i dag i motvind. Ungdomen kjøper ikkje, dei lastar. Konsertarrangørar kjempar mot svartebørshaiane. Mediemangfaldet gjev oss konsertar og musikk heile døgnet. I april i fjor vitja eg Virgin Megastore på ”The magnificent mile” i Chicago, ein av dei største og beste musikkforretningane eg har vore i. Eg kom tilbake i oktober, og oppdaga at butikken var nedlagt. Eg spurte naboane som dreiv klesbutikk om kva som hadde skjedd. ”You know, they dont sell CDs and DVD’s anymore, it is a to hard competition from the internet”. Difor opplever vi i alderen mellom 35 og 50 ein gullader når det gjeld nyutgjevingar. Vi kan kjøpe gamle plater i ny innpakning i fleng ”digitally remastered”, og industrien veit at vi elskar nettopp dette. Når Led Zeppelin har utgjeve på ny storkonsertfilmen frå 1976 ”The song remains the same”, så er det nettopp dette det handlar om. Vi likar så godt å høyre den same songen og sjå dei gamle platecovera i nye og friske fargar. The song remains the same !

Over the hills…

Harvey Goldsmith, arrangør av ”The Ahmet Ertegun Tribute”, hadde gjort ein god jobb får ta knekken på svartebørshaiane denne gongen. Dei la ut dei 20000 billettane som eit internasjonalt lotteri, der du måtte registrere deg på nettet, og deretter vone på trekninga for å få lov til å kjøpe 2 billettar. 20 millionar registrerte seg, og eg fekk heller ingen billett på første trekning. Først når dei la ut ikkje betalte billettar frå første runde, så fekk eg ein mail den 5. desember om at eg hadde vunne 2 billettar. Som sjef for tilsynet med alle lotteri og pengespel her i landet, veit eg sjansen er liten for å vinne to av dei siste billettane som vert lagt ut. Det er omtrent som ein ”lotto light” premie i statistisk forstand. Min reisekamerat og nabo frå sørsida av Jølstravatnet, Hr Paulen, er ein mykje meir rutinert konsertgjengar. Dette året har han så langt greidd Motorhead, Springsteen, Rush, Waterboys, Rolling Stones, Steely Dan, Elvis Costello, og Turboneger. Eit program som kan ta pusten av dei fleste. Han oppsummerte Zep-konserten i London slik: ”No er det gjort. Det er ikkje meir å hente, dette var den ultimate musikkopplevinga som heilt og fullt stod til forventningane. Og han la til: ”Det er forsovidt gledeleg at blant oss 40-åringane så var det mange tenåringsjenter som stod der og rocka til gamle Zep-låtar. Kanskje byrjar dei å kjøpe plater etter dette.

Publisert i Ukategorisert | Merket med , | Skriv en kommentar